Ўзбекистон Республикбўйича;аси Президентининг “Ички ишлар органлари бошқарув, назорат ва шахсий таркиб билан ишлашнинг самарали тизимини жорий этиш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида”ги 2018 йил 23 августдаги  ПҚ–3919-сон қарори ва Вазирлар Маҳкамасининг “Умумий ўрта таълим муассасаларида “Тарбия” фанини босқичма-босқич амалиётга жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2020 йил 6 июлдаги 422-сон қарорига мувофиқ, ички ишлар органларига хизматга қабул қилиш бўйича ўтказиладиган танловларнинг якуний босқичини янада соддалаштиришни назарда тутган тартиб жорий этилди.

Унга кўра:

Якка тартибдаги якуний суҳбат номзодларнинг ақлий салоҳияти, хизмат ўташга руҳан тайёрлиги, киришимлилиги, шунингдек ходим учун зарур бўлган бошқа маънавий-ахлоқий ва касбий жиҳатдан муҳим хислатларни баҳолаш учун ҳуқуқшунослик ва тарбия фанлари бўйича билимлари ҳамда касбий компетенциядан келиб чиқиб умумий дунёқарашини аниқлаш мақсадида оғзаки савол-жавоб тарзида ўтказилади.

Якка тартибдаги якуний суҳбатнинг ҳуқуқшунослик ва тарбия фанлари ҳамда касбий компетенциядан келиб чиқиб номзодларнинг умумий дунёқарашини аниқлаш бўйича саволлар офицерлар ва сафдорлар таркиби учун алоҳида-алоҳида ишлаб чиқилади ва Ички ишлар вазирлигининг расмий веб-сайтига жойлаштириб борилади.

Якка тартибдаги якуний суҳбат давомида номзодни баҳолашда унинг савол мазмуни ва моҳиятини очиб бериши, жавобни мантиқан ва кетма-кетликда изчил ифодалаши, мустақил ва ижодий фикрлаши ҳамда саволни ёритишда ишончли далиллар ёки норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга мурожаат қилиши инобатга олинади.

Номзодларга якка тартибдаги якуний суҳбат ўтказиладиган аудиторияга ўзлари билан суҳбат давомида фойдаланиш имконини берувчи буюмлар, жумладан китоблар, уяли телефон, ахборот-коммуникация воситалари ва шпаргалкалар олиб кириш таъқиқланади.

Якка тартибдаги якуний суҳбатдан ўта олмаган номзодлар учун якуний суҳбат такроран топширилишига йўл қўйилмайди.

Номзод якка тартибдаги якуний суҳбатга фуқаролик паспорти (ҳарбий гувоҳнома) билан келиши шарт.

Якка тартибдаги якуний суҳбатда номзод ихтиёрий равишда танлаб олган билет 3 та саволдан иборат бўлиб, уларга ихтиёрий кетма-кетликда жавоб беради.

Ҳар бир билетда:

биринчи савол – ҳуқуқшунослик фанлари  бўйича;

Офицерлар учун
Инсонга Конституция нима учун керак?
Конституцияни нима учун асосий қонун деб атайдилар?
Конституциявий ҳуқуқ нима?
Конституциявий ҳуқуқнинг Конституциядан фарқи нимада?
Ҳуқуқнинг бошқа тармоқлари билан конституциявий ҳуқуқнинг ўзаро боғлиқлиги нималарда намоён бўлади?
Ҳуқуқ деганда нимани тушунасиз?
Ҳуқбўйича;уқий тартибот тушунчасига тариф беринг?
Ўзбекистон Республикасининг ҳуқуқ тармоқларини санаб беринг ва улардан бирини шарҳланг?
Конституциявий ҳуқуқ нормаларини қайси манбалардан топиш мумкин?
Ўзбекистон Республикаси Конституциясига ўзгартириш киритиш тартибини тушунтиринг?
Маҳаллий ҳокимият органларининг буйруқ ва қарорларида мамлакат Конституциясига мувофиқ бўлмаган қоидалар бўлиши мумкинми?
Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг қабул қилиниши тўғрисида гапириб беринг?
Конституция муқаддимасида нималар акс эттирилган?
Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг устунлиги деганда нима тушунилади?
Сиёсий плюрализм нима?
Давлат суверенитети деганда нимани тушунасиз?
Давлат суверенитетининг асосий принципларини айтиб беринг?
Ўзбекистон Республикаси суверен давлат сифатида қандай элементларга эга?
Халқ ҳокимиятчилиги атамасини тарифланг?
Демократия – бу....?
Демократиянинг қандай шакллари мавжуд ва уларни шархланг?
Референдум деганда нимани тушунасиз?
Ўзбекистон Республикасида халқ ҳокимиятчилиги шаклларини айтиб беринг?
Ҳокимиятнинг бўлиниши принципи деганда нимани тушунасиз?
Давлат суверенитети унинг ҳокимияти чекланмаганлигини англатадими?
Давлатнинг ташқи сиёсати деганда нима тушунилади?
Халқаро ҳуқуқ бу – қандай ҳуқуқ тармоғи?
Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Низоми қандай мақсадда имзоланган?
Бирлашган Миллатлар Ташкилотига аъзо давлатлар қандай мажбуриятларни оладилар?
Ўзбекистон Республикаси ташқи сиёсатининг асосий принципларини санаб беринг?
Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлари қандай заруриятдан тузилади?
Ҳокимият нима?
Ҳокимиятнинг вазифаларини айтиб беринг?
Ўзбекистон Республикаси Конституциясида кафолатланган шахсий ҳуқуқ ва эркинликларини айтиб беринг?
Ўзбекистон Республикаси Конституциясида кафолатланган сиёсий ҳуқуқларини айтиб беринг?
Ўзбекистон Республикаси Конституциясида кафолатланган иқтисодий ва ижтимоий ҳуқуқларини айтиб беринг?
Ўзбекистон Республикаси Конституциясида кафолатланган молиявий ҳуқуқларини айтиб беринг?
Ҳуқуқда эркинлик деганда нима тушунилади?
Гендер тенглиги тушунчасини тарифлаб беринг ҳамда бу борада юртимизда қандай ишлар амалга оширилмоқда?
«Шахсий ҳаёт» дейилганда нима тушунилади?
Турар жой дахлсизлиги ҳуқуқи деганда нимани тушунасиз?
Сўз эркинлиги тушунчасига таъриф беринг?
Дунёвий давлат деганда қандай давлат тушунилади?
Меҳнат қилиш ҳуқуқи юзасидан нималарни биласиз?
Вояга етмаганларнинг меҳнат қилиш ҳуқуқи тўғрисида нималарни биласиз?
Ижтимоий таъминот олиш ҳуқуқи тўғрисида нималарни биласиз?
Сиёсий ҳуқуқлар фуқароларга нима учун керак?
Фуқаролар қонун лойиҳаларининг умумхалқ муҳокамасида қандай ҳуқуқларга эга?
Қонун лойиҳаларининг умумхалқ муҳокамасидан ўтказилишини тушунтиринг?
Митинг деганда нима тушунилади?
Йиғилишлар эркинлиги ҳуқуқини тушунтириб беринг?
Митинг ва намойишнинг бир-биридан фарқини айтиб беринг?
Инсонга фуқаролик нима учун керак?
Дискриминация деганда нима тушунилади?
Фуқаролиги бўлмаган шахсларда қандай ҳуқуқий чекловлар мавжуд бўлади?
Ўзбекистон Республикаси фуқаролиги тўғрисидаги ишларни идора қилувчи давлат органларини санаб беринг?
Фуқароликни олиш учун нима асос бўла олади?
Биометрик паспорт бу ....?
15 ёшдан 18 ёшгача бўлган фуқароларнинг чет элга чиқиш тартибини тушунтиринг?
Ўзбекистон Республикаси фуқаролигидан маҳрум этиш асосларини айтиб беринг?
14 ёшдан 18 ёшгача бўлган болаларнинг фуқаролиги қандай белгиланади?
Ажнабий фуқаролар ва фуқаролиги бўлмаган шахслар фуқаролиги бўлган шахслар билан бир хилдаги ҳуқуқларга эга бўладиларми?
«Инсоннинг ҳуқуқий мақоми» тушунчасига изоҳ беринг ва унинг хусусиятларини санаб беринг?
Инсон ҳуқуқи ва эркинликлари Конституцияда қандай кафолатланган?
Судяга иш фаолиятида нималар тақиқланади?
Инсон ҳуқуқлари бўйича миллий институтларни санаб беринг?
Инсон ҳуқуқлари бўйича Вакиллик институти – Омбудсман ҳақида гапириб беринг?
Инсон ҳуқуқлари бўйича Вакиллик институти – Омбудсманнинг инсон ҳуқуқлари бўйича ҳуқуқларини айтиб беринг?
Инсон ҳуқуқлари бўйича Миллий марказнинг асосий вазифаларини айтиб беринг?
Жисмоний ва юридик шахсларнıнг мурожаатлари тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига кўра мурожаатларга қўйиладиган талабларни айтиб беринг?
Ўзбекистон Республикаси фуқароларининг асосий бурчларини санаб беринг?
«Ўзбекистон Республикаси табиатини муҳофаза қилиш тўғрисида»ги Қонунига кўра фуқаролар қандай бурчларни бажариши лозим?
Вояга етмаган қонунбузарларга нисбатан қандай жазо турлари қўлланиши мумкин?
Вояга етмаганлар ишлари бўйича идоралараро комиссиялар вояга етмаганларга нисбатан қандай таъсир чорасини қўллаши мумкин?
Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексига мувофиқ жиноий жазо тизими нечта жазодан иборат ва улар қайсилар?
Вояга етмаганларга нисбатан қўлланиладиган жарима жазоси тўғрисида айтиб беринг?
Жиноий жазолардан асосий ва қўшимча жазо чораларини айтиб беринг?
Вояга етмаганга нисбатан ахлоқ тузатиш ишлари жазоси тайинлаш тўғрисида тушунтириш беринг?
Вояга етмаганга нисбатан озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинлаш тўғрисида тушунтириш беринг?
Жамоат бирлашмалари деб нимага айтилади ва қандай жамоат бирлашмаларини биласиз?
Ўзбекистон Республикаси Конституциясига кўра жамоат бирлашмалари деб қандай бирлашмалар эътироф этилган?
Жамоат бирлашмаларини ташкил қилиш ва фаолият юритиш принципларини айтиб беринг?
Қандай жамоат бирлашмаларининг тузилиши ва фаолияти тақиқланади?
Оммавий ахборот воситаларининг фаолияти Конституцияда қандай белгиланган?
Цензура деганда нима тушунилади?
Қонунга мувофиқ оммавий ахборот воситаларидан фойдаланишга йўл қўйилмайдиган ҳолатларни санаб беринг?
Сиёсий партия деганда нимани тушунасиз ва мамлакатимизда нечта сиёсий партия мавжуд?
Сиёсий партияларни тузиш ва уларнинг фаолият кўрсатиш принципларини айтиб беринг?
Сиёсий партияга аъзо бўла олмайдиган шахсларни айтиб беринг?
Сиёсий партияларнинг вакиллари қандай ишларни амалга оширишини сўзлаб беринг?
Сиёсий партиялар тўғрисида Конституциямизда нималар дейилган?
Сиёсий партияларни тузиш ва уларнинг фаолият кўрсатиш принциплари ҳақида сўзлаб беринг?
Оилавий муносабатлар соҳасидаги конституциявий принципларни айтиб беринг?
Оилавий муносабатларда давлат қандай мажбуриятларни ўз зиммасига олади?
Никоҳ тузиш шартларини айтиб беринг?
Никоҳ тузиш тақиқланадиган ҳолатларни айтиб беринг?
Ўзбекистон Республикасининг «Бола ҳуқуқлари кафолатлари тўғрисида»ги Қонунига кўра болаларнинг ҳуқуқларини айтиб беринг?
Давлат тузилиши шакли деганда нима тушунилади?
Давлат тузилиши шакли нималарда намоён бўлади?
Қорақалпоғистон Республикасининг давлат тузилиши ҳақида нималар биласиз?
Ўзбекистон Республикасининг давлат тузилиш шаклидаги федератив элементларни айтиб беринг?
Давлат тузилишининг у ёки бу шакли нимага боғлиқ бўлади?
Ҳокимиятларнинг бўлиниши принципи ҳақида гапириб беринг?
Аҳолининг хулқ-атвори нималарга асосланади?
Ўзбекистон Республикасининг Олий Мажлиси тўғрисида Конституцияда нималар дейилган?
Олий Мажлис Қонунчилик палатаси (қуйи палата) ҳақида гапириб беринг?
Олий Мажлис   Сенати   (юқори   палата) ҳақида гапириб беринг?
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси ва Сенатининг қонунчилик юзасидан биргаликдаги ваколатларини айтиб беринг?
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси ва Сенатининг ички сиёсатдаги биргаликдаги ваколатларини айтиб беринг?
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси ва Сенатининг ҳудудий ўзгариш юзасидан биргаликдаги ваколатларини айтиб беринг?
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси ва Сенатининг давлат бошқаруви органлари соҳасидаги ваколатларини айтиб беринг?
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси ва Сенатининг ташқи сиёсатдаги ваколатларини айтиб беринг?
Ўзбекистон Республикасининг Қонунчилик палатаси мутлақ ваколатларига нималар киради?
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Сенати мутлақ ваколатларини айтиб беринг?
Қонунчилик ташаббуси ҳуқуқи ҳақида гапириб беринг?
Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 83-моддасига мувофиқ қонунчилик ташаббуси ҳуқуқига кимлар эга?
Қонунчилик жараёни босқичларини айтиб беринг?
Давлат бошлиғининг асосий вазифасини айтиб беринг?
Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 93-моддасига мувофиқ Ўзбекистон Республикаси Президентининг ваколатларини айтиб беринг?
Ўзбекистон Республикаси Президенти лавозимига қўйиладиган талабларни айтиб беринг?
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси қандай вазифани амалга оширади?
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг ваколатларини айтиб беринг?
Халқ депутатлари Кенгаши фаолияти нимага йўналтирилган?
Вилоятлар, туманлар ва шаҳар ҳокимлари фаолияти ҳақида гапириб беринг?
Маҳаллий вакиллик ва ижроия ҳокимияти бошлиғини тайинлаш ва озод этиш тўғрисида гапириб беринг?
Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари деганда нима тушунилади?
Фуқаролар йиғини ҳақида гапириб беринг?
Фуқаролар йиғинининг органларини санаб беринг?
Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари ҳузуридаги комиссияларни айтиб беринг?
Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариши тушунчасини тушунтириб беринг?
Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш ҳуқуқи деганда қандай ҳуқуқ тушунилади?
Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари фаолиятининг асосий принципларини санаб беринг?
Ўзбекистон Республикаси суд тизимининг бош вазифаларини айтиб беринг?
Ўзбекистон Республикасининг судлов тизими ҳақида гапириб беринг?
Ўзбекистон Республикаси Конституциявий суди ҳақида гапириб беринг?
Ўзбекистон Республикаси Олий суди ҳақида гапириб беринг?
Биринчи инстанция суди деганда нима тушунилади?
Ўзбекистон Республикаси Конституциявий суди, Қорақалпоғистон Республикаси Конституциявий назорат қўмитаси вазифалари ва ваколатларини айтиб беринг?
Айбсизлик презумпсияси деб нимага айтилади?
Одил судловни амалга оширишдаги асосий талабларни айтиб беринг?
Судяликка қўйиладиган талабларни айтиб беринг?
Судянинг ваколатлари қандай ҳолларда муддатидан аввал тўхтатилиши мумкин?
Конституциявий суднинг ваколатлари ҳақида гапириб беринг?
Сайлов тизими деганда нима тушунилади ва қандай сайлов тизимларини биласиз?
Мажоритар сайлов тизими тўғрисида гапириб беринг?
Пропорционал (мутаносиблик) сайлов тизими тўғрисида гапириб беринг?
Демократик сайлов принциплари тўғрисида нималарни биласиз?
Демократик сайлов принципларидан бири ҳисобланган умумийлик тўғрисида батафсил гапириб беринг?
Ўзбекистон Республикасининг Конституциясига мувофиқ Ўзбекистон Республикасида ўтказиладиган сайлов ҳақида гапириб беринг?
Овоз бериш деганда нимани тушунасиз?
Сайлов жараёнлари босқичлари тўғрисида гапириб беринг?
Прокурор деганда нимани тушунасиз?
Ўзбекистон Республикаси прокуратура органларининг асосий вазифалари нималардан иборат?
Ўзбекистон Республикаси прокуратура органлари тўғрисида гапириб беринг?
Прокуратура органлари тизими қандай шаклланган?
Прокурор назоратига оид ҳужжатлар турларига қандай ҳужжатлар киради?
Прокурорнинг протести деганда қандай ҳужжат тушунилади?
Прокурор қандай ҳолда қарор чиқаради?
Прокурор қандай ҳолда тақдимнома чиқаради?
Прокурор қандай ҳолда огоҳлантириш чиқаради?
Ўзбекистон Республикасида прокуратура органларининг тўлиқ мустақил бўлиши масаласида қандай чора-тадбирлар белгиланган?
Прокуратура органлари иш фаолияти нимага қаратилган?
Ҳуқуқ ва иқтисодиёт қандай бир-бири билан ўзаро боғлиқ?
Ҳуқуқ иқтисодиётга қандай таъсир ўтказади?
Давлатнинг молия тизимига нималар киради ва молия тизими нима учун зарур деб ўйлайсиз?
Давлатнинг молиявий-иқтисодий фаолияти йўналишлари ҳақида гапириб беринг?
Молия ва молия тизими деганда нима тушунилади?
Ўзбекистон Республикасининг пул тизими ҳақида нималарни биласиз?
Банк деганда нимани тушунасиз?
Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг фаолияти тўғрисида гапириб беринг?
Солиқ деганда нимани тушунасиз?
Солиққа тортишнинг қандай турлари мавжуд?
Солиқлар нега керак?
Давлат ҳокимияти ва бошқаруви органларини айтиб беринг?
Давлат молия ва кредит тизимининг асосий манбаларини айтинг?
Агрессия нима?
Импичмент деганда нима тушунилади?
Омбудсман сўзига таъриф беринг?
Цензура сўзига таъриф беринг ва Ўзбекистон Республикасида цензурага йўл қўйиладими?
Федерация сўзининг луғавий маъносини айтиб беринг?
Виза деганда нимани тушунасиз?
Ўзбекистон Республикаси ички ва ташқи сиёсатининг асосий йўналишини ким белгилайди?
Мустақил давлат қандай ҳуқуқларга эга бўлади?
Юртимизда сўнгги йилларда амалга оширилаётган ислоҳотларнинг бош ғояси – мақсади нимадан иборат?
БМТ Бош Ассамблеяси томонидан 1948 йилда қабул қилинган «Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси»нинг тарихий аҳамияти нимадан иборат?
Мустақиллик Ўзбекистон Республикасига қандай ҳуқуқларни берди?
Мамлакат мустақил бўлиши унинг ҳар бир фуқароси учун қандай аҳамиятга эга, «Мустақил инсон» деганда сиз қандай инсонни тушунасиз?
Инсон ҳуқуқ ва эркинликларини кафолатлари бош қомусимизнинг қандай нормалари билан белгилаган?
«Ижтимоий адолат» деганда нимани тушунасиз?
Шахс тушунчасига таъриф беринг?
«Инсон капитали» деганда нимани тушунасиз?
«Инсоннинг маънавий бойлиги» деганда нимани тушунасиз?
«Жамият» деганда нимани тушунасиз?
Давлат деганда нимани тушунасиз?
Илк даврларда одамлар жамоаларида қонунчилик ва ҳуқуқ тартиботнинг вужудга келиши ҳақида нималарни биласиз?
Давлатнинг ибтидоий, уруғчилик жамиятидан ажратиб турадиган белгилари нималардан иборат?
Давлат ва жамият тушунчаларининг умумий ва фарқли томонларини айтиб беринг?
Давлатчиликнинг дастлабки кўринишлари ҳақида айтиб беринг?
«Давлатнинг функциялари» деганда нимани тушунасиз?
Давлатнинг функциялари қандай мезонларга кўра таснифланади?
Давлатнинг ички функцияларига оид вазифаларига нималар киради?
Давлатнинг иқтисодий вазифаларига нималар киради?
Давлатнинг ижтимоий вазифаларига нималар киради?
Давлатнинг сиёсий-ҳуқуқий вазифаларига нималар киради?
Давлатнинг маданий-маърифий вазифаларига нималар киради?
Давлатнинг молиявий вазифаларига нималар киради?
Давлатнинг хавфсизлик ва ҳимоялаш борасидаги вазифаларига нималар киради?
Давлатнинг ташқи функцияларига нималар киради?
Мустақил давлатнинг жаҳон ҳамжамияти томонидан тан олиниши омилларини айтиб беринг?
Бошқарув шаклига кўра давлатлар қандай турларга бўлинади?
«Давлат шакллари» деганда нимани тушунасиз?
«Давлат бошқарув шакллари» деганда нимани тушунасиз?
Давлат бошқарувининг монархия шаклининг белгиларини айтиб беринг?
«Мутлақ монархия» ва «чекланган монархия»нинг фарқи ҳамда умумий томонларини санаб беринг?
Темурийлар давлатчилигида бошқарув қандай асосда йўлга қўйилган эди?
Давлат бошқарувининг республика шаклининг моҳияти ва белгиларини айтиб беринг?
Президентлик республикаси ва парламентар республиканинг фарқлари ҳамда умумий томонларини санаб беринг?
Давлатнинг тузилиш шакли деганда нимани тушунасиз ва унинг қандай кўринишлари мавжуд?
«Унитар давлат» деганда нимани тушунасиз ва уларга қандай мисоллар келтира оласиз?
Унитар давлатнинг белгиларини айтиб беринг?
«Федератив давлат» деганда нимани тушунасиз ва унга қандай мисоллар келтира оласиз?
Федератив давлатнинг белгилари нималардан иборат?
«Конфедератив давлат» деганда нимани тушунасиз ва қандай мисол келтира оласиз?
Федератив ва конфедератив давлатларнинг айрим пайтларда парчаланиб кетишига сабаб бўладиган омилларни айтиб беринг?
«Сиёсий тартибот» деганда нимани тушунасиз?
Сиёсий тартибот турларини айтиб беринг?
«Демократик тартибот» деганда нимани тушунасиз?
«Демократик тартибот»нинг асосий белгиларини санаб беринг?
«Нодемократик тартибот» деганда нимани тушунасиз?
Демократиянинг қандай турларини биласиз?
«Тоталитар тартибот» тушунчаси ва белгиларини айтиб беринг?
«Фашистик тартибот» тушунчаси ва белгиларини айтиб беринг?
«Давлат органи» тушунчаси ва моҳиятини айтиб беринг?
Давлат органларининг турларини санаб беринг?
Давлат механизми ҳақида нималарни биласиз?
«Этатик давлат»нинг белгиларини айтиб беринг?
«Ҳуқуқий давлат» деганда қандай давлат тушунилади?
Ҳуқуқий давлатнинг асосий белгиларини санаб беринг?
Абу Наср Форобий «Фозил одамлар шаҳри» асарида адолатли жамиятни қандай тавсифлайди?
«Фуқаролик жамияти» деганда нимани тушунасиз?
Фуқаролик жамиятининг асосий белгиларини санаб беринг?
Фуқаролик жамияти иқтисодий, ижтимоий-сиёсий ва маънавий соҳаларда қандай намоён бўлади?
Ўзбекистонда фуқаролик жамиятини ўзида акс эттирувчи қандай тузилмалар мавжуд?
Ўзбекистонда фуқаролик жамиятининг тараққий топиши қандай асосий йўналишларда кузатилмоқда?
Ўзбекистонда фуқаролик жамиятини ривожлантириш борасида қандай ишлар амалга оширилмоқда?
«Ўзбекистон суверенитетининг ҳуқуқий асоси» деганда нимани тушунасиз?
«Ҳокимият ваколатларини тақсимлаш принципи» деганда нимани тушунасиз?
Давлат бошқарувининг мамлакат фуқаролари учун қандай аҳамияти бор?
Ўзбекистон Республикаси Конституциясида давлат бошқаруви қандай нормалар билан белгиланган?
«Ҳокимиятлар бўлиниши» конституциявий принципининг моҳиятини айтиб беринг?
Ўзбекистон Республикасида қонун чиқарувчи, ижро этувчи ва суд ҳокимияти таркибини айтиб беринг?
Мамлакатимизда халқ билан мулоқот қилиш, унинг ҳаётий муаммоларини ҳал қилиш бўйича қандай янги тизим яратилган?
«Мамлакат Президенти» деганда нимани тушунасиз?
Ўзбекистон Республикасининг Президентилигига сайланиш тартиби қандай?
Ўзбекистон Республикаси Президентининг ҳуқуқий мақоми ва ваколатларини айтиб беринг?
Ўзбекистон Республикасида ким Қуролли Кучларининг Олий Бош Қўмондони ҳисобланади ва унга қандай ваколатлар берилган?
Қандай ҳолларда Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси тарқатиб юборилиши мумкин?
Ўзбекистон Республикаси Президенти президентлик фаолияти давомида бошқа қандай фаолият билан шуғулланиши мумкин эмас ҳамда ваколати тугаган Президент қандай фаолият билан шуғулланади?
Олий Мажлис қандай ҳокимиятни амалга оширади?
Олий Мажлис икки палатадан иборат қилиб ташкил қилинганинг сабаби ва аҳамиятини айтиб беринг?
«Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатаси тўғрисида»ги конституциявий қонун ҳақида нималарни биласиз?
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатини шакллантириш тартибини айтиб беринг?
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси таркибини айтиб беринг?
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати таркибига кимлар киради?
Қонунчилик палатаси қай тартибда сайланади?
Олий Мажлиснинг фаолияти қандай ташкил қилинади?
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси сессиясининг моҳияти ва ўтказилиши тартибини айтиб беринг?
«Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатаси депутати ва Сенати аъзоси дахлсизлик ҳуқуқи» деганда нимани тушунасиз?
Олий Мажлис қандай ишларни амалга оширади?
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиснинг назорат қилиш фаолияти ҳақида тушунтириб беринг?
Ўзбекистон Республикаси ижро этувчи ҳокимияти тизимини айтиб беринг?
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг асосий вазифаларини айтиб беринг?
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси қандай тартибда шакллантирилади?
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг таркибини айтиб беринг?
Ўзбекистон Республикаси Ҳукумати қандай норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни қабул қилиш ваколатига эга?
Ўзбекистон Республикасида марказий ижро этувчи ҳокимият ваколатларини бозор тамойилларига мувофиқлаштиришнинг аҳамиятини айтиб беринг?
Ўзбекистон Республикасида давлат бошқарувининг ўзига хос хусусиятларини айтиб беринг?
«Суд ҳокимияти» деганда нимани тушунасиз?
Ўзбекистон Республикасининг суд тизимини айтиб беринг?
«Судларнинг мустақиллиги кафолатланиши» деганда нимани тушунасиз?
Ўзбекистон Республикасида суд ишлари қандай тилларда юритилади?
Ўзбекистон Республикасида суд-ҳуқуқ тизимини изчил демократлаштириш ва либераллаштириш бўйича сўнгги йилларда олиб борилган ишлар ҳақида нималарни биласиз?
Судлар ва судьяларнинг мустақиллигини таъминлашнинг моҳиятини айтиб беринг.
Ўзбекистон Республикасида Судьялар олий кенгаши қандай мақсадда ташкил қилинди?
Конституциявий суд қандай ваколатларга эга?
Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев томонидан суд-ҳуқуқ тизимини ислоҳ қилиш бўйича қандай фармонлар қабул қилинди?
Амир Темур давлатидаги суд тизими ҳақида нималарни биласиз?
«Ахлоқ» деганда нимани тушунасиз, моҳиятини айтиб беринг?
«Ҳуқуқ» деганда нимани тушунасиз, қандай белгилари мавжуд?
«Объектив ҳуқуқ» ва «субъектив ҳуқуқ» деганда нимани тушунасиз?
Ҳуқуқнинг функцияларини айтиб беринг?
Ҳуқуқнинг тартибга солиш функцияси деганда нимани тушунасиз?
Ҳуқуқнинг қўриқлаш функциясининг моҳиятини айтиб беринг?
Ҳуқуқнинг тарбиялаш функциясининг моҳиятини тушунтиринг?
Ахлоқ билан ҳуқуқ тушунчаларининг ўзаро фарқини айтиб беринг?
«Ҳуқуқ нормаси» деганда нимани тушунасиз?
Ҳуқуқий норманинг таркибий элементларини айтиб беринг?
Ҳуқуқий норманинг таркибий элементи – «гипотеза» деганда нимани тушунасиз?
Ҳуқуқий норманинг таркибий элементи – «диспозиция» деганда нимани тушунасиз?
Ҳуқуқий норманинг таркибий элементи – «санкция» деганда нимани тушунасиз?
Ҳуқуқ нормасининг белгиларини айтиб беринг?
Ўзбекистон Республикаси томонидан халқаро хужжатларни ратификация қилиш деганда нимани тушунасиз ва унинг тартиби қандай?
«Ҳуқуқ тизими» деганда нимани тушунасиз?
«Ҳуқуқий тартибга солиш предмети»нинг мазмунини айтиб беринг?
«Ҳуқуқий тартибга солиш усули» деганда нимани тушунасиз?
Ҳуқуқий соҳаларнинг қандай асосий турлари мавжуд?
Конституциявий ҳуқуқ соҳасининг моҳиятини айтиб беринг?
Фуқаролик ҳуқуқи соҳасининг моҳиятини айтиб беринг?
Жиноят ҳуқуқи соҳасининг моҳиятини айтиб беринг?
Процессуал ҳуқуқий соҳалар орқали қандай фаолият тартибга солинади?
Фуқаролик процессуал ва жиноий процессуал ҳуқуқий соҳаларининг асосий фарқлари нимада?
Жиноят процессуал ҳуқуқий соҳаси қандай вазифаларни бажаради?
«Ҳуқуқ институтлари» деганда нимани тушунасиз?
Халқаро ҳуқуқнинг таркибий қисмлари (соҳалари) деганда нимани тушунасиз ва уларга мисоллар келтиринг?
«Ҳуқуқий муносабатлар» деганда нимани тушунасиз?
Ҳуқуқий муносабатларнинг объекти ва субъектини айтиб беринг?
Ҳуқуқий лаёқат ва муомала лаёқати ўртасида қандай фарқлар мавжуд?
«Ҳуқуқий одат» деганда нимани тушунасиз, моҳиятини айтиб беринг?
«Ҳуқуқий прецедент» деганда нимани тушунасиз, моҳиятини айтиб беринг?
«Ҳуқуқ манбаи» деганда нимани тушунасиз ва унинг нечта шакли мавжуд?
«Норматив-ҳуқуқий ҳужжат» тушунчаси ва моҳиятини айтиб беринг?
Норматив-ҳуқуқий ҳужжатнинг белгиларини айтиб беринг?
Норматив-ҳуқуқий ҳужжатнинг қандай турларини биласиз?
«Халқаро шартнома» тушунчаси ва моҳиятини айтиб беринг?
Ўзбекистонда ҳуқуқ манбалари нималардан иборат?
Халқаро ҳуқуқий манбалар нималарни ўз ичига олади?
Ўзбекистон Республикаси қонунлари қандай асосий гуруҳларга бўлинади?
Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг алоҳида аҳамиятини айтиб беринг?
«Конституциявий қонунлар» деганда нимани тушунасиз ва уларнинг оддий қонунлардан қандай фарқи бор?
Қорақалпоғистон Республикасининг қонунлари ҳудудларда қандай амал қилади?
Қонуннинг кучга кириши ва ўз кучини йўқотиши вақтларини айтиб беринг?
Қонуннинг замонда ва маконда амал қилишини айтиб беринг?
«Қонуности ҳужжатлари» деганда нимани тушунасиз?
«Ҳуқуқий онг» деганда нимани тушунасиз, моҳиятини айтиб беринг?
«Ҳуқуқий маданият» деганда нимани тушунасиз, унинг аҳамиятини айтиб беринг?
Ҳуқуқий маданиятни шакллантиришда Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қандай роль ўйнайди?
«Ҳуқуқбузарлик» тушунчаси ва моҳиятини айтиб беринг?
Ҳуқуқбузарликнинг қандай белгилари мавжуд?
Ижтимоий хавфлилик қандай ҳолатларда вужудга келиши мумкин?
Ҳуқуққа зидлик тушунчасининг моҳиятини қандай тушунасиз?
«Айблилик» деганда нимани тушунасиз, моҳиятини айтиб беринг?
Жазоланиш, жавобгарлик ва жазо деганда нимани тушунасиз?
Ҳуқуқбузарликнинг қандай турлари мавжуд?
Интизомий ҳуқуқбузарлик билан фуқаролик ҳуқуқбузарлиги, маъмурий ҳуқуқбузарлик билан жиноий ҳуқуқбузарлик ўртасидаги фарқларни айтиб беринг?
Интизомий ҳуқуқбузарлик деганда нимани тушунасиз?
Фуқаролик ҳуқуқбузарлик деганда нимани тушунасиз?
Маъмурий ҳуқуқбузарлик деганда нимани тушунасиз?
Ҳуқуқбузарлик объекти деганда нимани тушунасиз?
Ҳуқуқбузарлик субъекти деганда нимани тушунасиз?
Юридик жавобгарлик деганда нимани тушунасиз, моҳиятини айтиб беринг?
Юридик жавобгарликнинг қандай турлари мавжуд?
Юридик жавобгарликни амалга ошириш тартибини айтиб беринг?
Интизомий жазо қайси ҳолатларда белгиланади ва унинг қандай турлари мавжуд?
Фуқаровий жавобгарлик деганда нимани тушунасиз?
Маъмурий жазо турларини айтиб беринг?
Жиноий жазоларнинг турларини айтиб беринг?
«Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи орган» деганда нимани тушунасиз, ушбу тизимга қайси органлар киради?
Прокуратура органларининг бош вазифасини айтиб беринг?
Қонун ҳужжатларида прокуратура органларига қандай вазифалар юклатилган?
Давлат хавфсизлик хизматининг ҳуқуқий мақомини айтиб беринг?
Давлат хавфсизлик хизмати тизимидаги ислоҳотлар ҳақида нималарни биласиз?
Давлат солиқ тизимидаги ислоҳотлар тўғрисида нималарни биласиз?
Давлат солиқ қўмитасининг асосий вазифаларини айтиб беринг?
Давлат божхона органларининг ҳуқуқий мақомини айтиб беринг?
Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги қандай орган?
Адлия органлари тизимини айтиб беринг?
Адлия органларининг асосий вазифаларини санаб беринг?
Давлат хизматлари марказлари қандай мақсадларда ташкил қилинган?
Адвокатура қандай орган, унинг вазифаларини айтиб беринг?
Нотариал идораларнинг ҳуқуқий мақомини айтиб беринг?
Нотариал идораларнинг асосий вазифаларини айтиб беринг?
Нотариус фаолияти деганда нимани тушунасиз?
Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучларининг моҳиятини айтиб беринг?
Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлари қандай таркиб топган?
Ҳарбий хизмат деганда нимани тушунасиз?
Ёшларни ҳарбий ватанпарварлик руҳида тарбиялаш концепцияси нима мақсадда қабул қилинган?
Ёшларни ҳарбий ватанпарварлик руҳида тарбиялаш концепциянинг босқичлари ва вазифаларини айтиб беринг?
Фуқаролик ҳуқуқ ва бурчлари қай тартибда вужудга келишини айтиб беринг?
Вояга етмаганларнинг муомала лаёқатини белгилашда нималар инобатга олинади ва у қачондан вужудга келади?
Вояга етмаганлар қандай битимлар туза олишлари мумкин?
Эмансипация нима?
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси, Қорақолпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоят, туман, шаҳар ҳокимликлари ҳузуридаги Вояга етмаганлар ишлари бўйича комиссияларнинг мақсад ва вазифалари нималардан иборат?
Жиноят қонунчилиги деганда нимани тушунасиз, моҳиятини айтиб беринг?
Жиноят учун жавобгарлик деганда нимани тушунасиз?
Вояга етмаганларга нисбатан қўлланиладиган жазо турларини айтиб беринг?
Вояга етмаганлик тушунчасининг жиноят субъекти ёши тушунчасидан фарқи нимада?
Вояга етмаганларга нисбатан озодликдан маҳрум қилиш жазосини қўллаш тартибини айтиб беринг?
Жиноят қилгунига қадар ўн саккиз ёшга тўлмаган шахснинг жинояти ҳақидаги ишлар бўйича аниқланиши лозим бўлган ҳолатларни айтиб беринг?
Вояга етмаганларнинг содир этган жиноятлари юзасидан уларга нисбатан олиб бориладиган процессуал ҳаракатларнинг аҳамиятли жиҳатларини айтиб беринг?
Вояга етмаганларнинг содир этган жиноятлари юзасидан уларга нисбатан қўлланиладиган эҳтиёт чоралари турларини айтиб беринг?
Боланинг ўз оиласидаги ҳуқуқларини айтиб беринг?
Болага исм қўйиш, унинг исми ва фамилиясини ўзгартириш тартибини айтиб беринг?
Ота-онанинг вояга етмаган боласига тегишли ёки боланинг ота-онасига тегишли мулкка эгалик қилиш тартибини айтиб беринг?
Вояга етмаган болаларнинг меҳнат қилиш тартибини айтиб беринг?
Болаларнинг қай шароитларда меҳнат қилишларига йўл қўйилмайди?
Болаларнинг иш вақти қонунчиликда қандай белгиланган?
Ҳам ўқиб, ҳам меҳнат қилувчи вояга етмаганларга қандай имтиёзлар берилади?
Ўзбекистон Республикасида ратификация қилинган вояга етмаганларни меҳнатга жалб қилиш ва болалар меҳнатидан фойдаланишни тартибга солувчи халқаро-ҳуқуқий ҳужжатларни айтиб беринг?
14 ёшдан 18 ёшгача бўлган вояга етмаганлар ота-оналари, фарзандликка олувчилари ёки ҳомийларининг ёзма розиликларисиз қандай ҳаракатларни амалга оширишга ҳақли?
Жазо деганда нимани тушунасиз, мақсади ва моҳиятини айтиб беринг?
Қидирув деганда нимани тушунасиз?
Умумий сайлов ҳуқуқи деганда нимани тушунасиз, моҳиятини айтиб беринг?
Конституциявий давлатнинг асосий принциплари ҳақида маълумот беринг?
Оила кодексининг асосини ташкил қилувчи ғоя ҳақида қандай маълумотга эгасиз?
Оила тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг асосий вазифалари нималардан иборат?
Оилавий муносабатларни тартибга солиш деганда нимани тушунасиз?
Оилавий-ҳуқуқий муносабатлар деганда нималарни тушунасиз?
Эр ва хотиннинг никоҳ давомида орттирган умумий мулклари деганда нимани тушунасиз?
Фуқароларнинг Ўзбекистон Республикаси оила қонунларида назарда тутилган ҳуқуқлари, эркинликлари ва мажбуриятлари таркибига нималар киради?
Ўзбекистон Республикаси Оила кодексининг предмети ҳақида нималарни биласиз?
Оила ҳуқуқининг субъектлари деганда нимани тушунасиз?
Оилавий муносабатларда фуқароларнинг тенг ҳуқуқлилиги деганда нимани тушунасиз?
Никоҳ тушунчасига таъриф беринг?
Никоҳ тузиш деганда нима тушунилади?
Ихтиёрийлик асосида никоҳ тузиш қандай аҳамиятга эга?
Ўзбекистон Республикасида белгиланган никоҳ ёши ва уни истисно этувчи ҳолатлар ҳақида нималарни биласиз?
Никоҳ тузилишига монелик қиладиган ҳолатлар ҳақида нималарни биласиз?
Қандай ҳолларда никоҳ ҳақиқий эмас деб топилиши мумкин?
Никоҳ ёши тўғрисидаги қонун ҳужжатларини бузганлик учун белгиланган жавобгарлик ҳақида гапириб беринг?
Кимлар ўртасида никоҳ тузилиши мумкин эмас?
Эр ва хотиннинг фамилия танлаш ҳуқуқи ҳақида нималарни биласиз?
Ота-онанинг болаларга таълим-тарбия беришга оид ҳуқуқ ва мажбуриятлари қандай ва нималарда акс эттирилган?
Эр ва хотиннинг умумий мулкига нималар киради?
Эр ва хотиннинг шахсий фойдаланишидаги буюмлари деганда нимани тушунасиз?
Эр ва хотиннинг шахсий мулклари сирасига нималар киради?
Эр ва хотиннинг умумий мол-мулкини тақсимланиши қандай тартибда амалга оширилади?
БМТ Бош Ассамблеясининг 1993 йил 20 сентябрдаги қарори асосида Халқаро Оила кунини нишонлашдан мақсад нима?
Эр ва хотиннинг умумий мол-мулки ҳисобидан ўртадаги вояга етмаган болалар номига қўйилган омонатлар эр-хотиннинг умумий мол-мулкини бўлиш пайтида эътиборга олинадими?
Эр ва хотиннинг умумий мол-мулки улар никоҳда бўлган даврда бўлиниши мумкинми?
Никоҳ шартномаси нима?
Никоҳ шартномасига эр-хотин қандай қоидаларни киритиши мумкин?
Эр ва хотин никоҳ шартномасида қандай тартиблар белгиланиши мумкин?
Нотариал шаклнинг никоҳ шартномасига таъсири қандай?
Никоҳ шартномасига эр ва хотин қандай қоидаларни киритишга ҳақли?
Никоҳ шартномасининг асосий жиҳатлари нимада?
Қандай ҳолатда никоҳни ФҲДЁ органлари томонидан бекор қилиш мумкин?
Никоҳни тугатиш деганда нимани тушунасиз?
Никоҳдан ажралиш тушунчасига таъриф беринг?
Никоҳдан суд тартибида ажратиш тушунчасига таъриф беринг?
Фуқаролик ҳолати далолатномаларини ёзиш органларида никоҳдан ажратиш тартиби ҳақида нималарни биласиз?
Ўзбекистон Республикаси Конституцияси жиноят ҳуқуқининг асосий манбаи сифатидаги аҳамияти нималарда кўринади?
Ўзбекистон Республикасида жиноят ҳуқуқи принципларининг асосини нима ташкил қилади?
Жиноят ҳуқуқининг асосий принципларига қайсилар киради?
Жиноят ҳуқуқининг қонунийлик принципи ҳақида гапириб беринг?
Жиноят ҳуқуқининг фуқароларнинг қонун олдида тенглиги принципи ҳақида гапириб беринг?
Жиноят ҳуқуқининг демократизм принципи ҳақида гапириб беринг?
Жиноят ҳуқуқининг инсонпарварлик принципи ҳақида гапириб беринг?
Жиноят ҳуқуқининг одиллик принципи ҳақида гапириб беринг?
Жиноят ҳуқуқининг жавобгарликнинг муқаррарлиги принципи ҳақида гапириб беринг?
Жиноят ҳуқуқи ҳуқуқнинг бошқа соҳаларидан қайси жиҳатлари билан фарқ қилади?
Жиноий ҳуқуқ нормалари ўз мазмунига кўра қандай қисмларга бўлинади?
Жиноий қилмиш ҳақида нималарни биласиз?
Жиноят таркиби ҳақида нималарни биласиз?
Жиноят таркибининг биринчи элементи ҳақида нималарни биласиз?
Жиноят тушунчасига таъриф беринг?
Жиноят таркибининг объектив томон элементи ҳақида нималарни биласиз?
Жиноятнинг субъекти ҳақида нималарни биласиз?
Жиноят таркибининг субъектив томон элементи ҳақида нималарни биласиз?
Жиноят бошқа ҳуқуқбузарликлардан қайси белгилари билан фарқланади?
«Жиноят» тушунчаси илк маротаба қайси давлат манбасида учратилган?
Жиноят ҳуқуқи тарихида жиноят тушунчасига таъриф биринчи марта қайси манбаада ва қандай мазмунда берилган?
Жиноятнинг субъектив томони ўзида нималарни акс эттиради?
Жиноятнинг қасддан содир этилиши деб нимага айтилади?
Жиноят қонунчилигидаги тўғри ёки эгри қасд деган тушунчалар ҳақида сўзлаб беринг?
Барча жиноятларнинг умумий объекти деганда нимани тушунасиз?
Субъектив томоннинг мазмунида нималар ўз аксини топган?
Жиноий оқибат деганда нимани тушунасиз?
Жиноят субъектининг шартлари қандай?
Ақли расолик деганда нимани биласиз?
Жиноят субъектининг зарурий белгиларига нима киради?
Жиноят қонунидаги иштирокчилик тушунчаси ҳақида нималарни биласиз?
Жиноят қонунида иштирокчиликнинг турлари ҳақида гапириб беринг?
Жиноятни бажарувчилар деб нимага айтилади?
Жиноятни иштирокчиси деб нимага айтилади?
Жиноятни ташкилотчиси деб нимага айтилади?
Жисмоний шахсларнинг жавобгарлиги тушунчасига таъриф беринг?
Жиноятни далолатчиси ва ёрдамчиси деб нимага айтилади?
Жазо тушунчасига таъриф беринг?
Жазо қандай мақсадда қўлланилади?
Мажбурий жамоат ишлари кимларга нисбатан қўлланилади?
Жарима жазо тури ҳақида нималарни биласиз?
Афв деб нимага айтилади ва ким томонидан қўлланилади?
Амнистия ҳақида нималарни биласиз?
Афв этишнинг ижроси ва ҳуқуқий оқибати ҳақида нималарни биласиз?
Амнистиянинг ижроси ва ҳуқуқий оқибати қандай?
Шахснинг озодлиги, шаъни ва қадр-қимматига қарши жиноятларга нималар киради?
Одамларни эксплуатация қилиш деганда нимани тушунасиз?
Фуқаролик ва сиёсий ҳуқуқлар тўғрисидаги халқаро пактнинг мазмуни нималардан иборат?
Одам савдоси жинояти бўйича жабрланувчиларнинг эксплуатация жараёни нималарда ўз аксини топган?
Одам савдоси жинояти нима мақсадда содир этилади?
Аёлни эрга тегишга ёки никоҳда яшашни давом эттиришга мажбур қилиш деганда нимани тушунасиз?
Фуқаролик ва сиёсий ҳуқуқлар тўғрисидаги халқаро пактда инсонларни тенглиги ҳақида нималар баён этилган?
Одам ўғрилаш жинояти ҳақида гапириб беринг?
Зўрлик ишлатиб ғайриқонуний равишда озодликдан маҳрум қилиш жинояти ҳақида нималарни биласиз?
Одамни ўғрилаш тушунчасига таъриф беринг?
Туҳмат жиноятига таъриф беринг ва у нималарда ўз аксини топган?
Ўзбекистон Республикаси Конституцияси 27-моддасида қандай ҳуқуқ ва эркинликлар қайд этиб ўтилган?
Ҳақорат қилиш жинояти ҳақида нималарни биласиз?
Инсоннинг қадр-қиммати деганда қандай тушунчага эгасиз?
Фуқароларнинг конституциявий ҳуқуқ ва эркинликларига қарши жиноятлар ҳақида нималарни биласиз?
Фуқаролар тенг ҳуқуқлилигининг бузилиши ҳақида қандай маълумотга эгасиз?
Фуқароларнинг тенг ҳуқуқлилигини бузиш деганда нимани тушунасиз?
Шахсий ҳаёт дахлсизлигини бузиш деганда нимани тушунасиз?
Фуқароларнинг турар жойи дахлсизлигини бузиш деганда нимани тушунасиз?
Хат-ёзишмалар, телефонда сўзлашув, телеграф ёки бошқа хабарларнинг сир сақланиши тартибини бузиш деганда нимани тушунасиз?
Фуқароларнинг мурожаатлари тўғрисидаги қонун ҳужжатларини бузиш деганда нимани тушунасиз?
Ғайриқонуний равишда бостириб кириш тушунчаси бўйича нималарни биласиз?
Виждон эркинлигини бузиш нима ва унга Конституциямизда қандай таъриф берилган?
Вояга етмаган шахсларни диний ташкилотларга жалб этиш жинояти ҳақида нималарни биласиз?
Сайлов ёки референдум ташкил қилиш, уларни ўтказиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларини бузиш жиноятининг конституциявий асослари ҳақида гапириб беринг.
Сайлов ёки референдум ташкил қилиш, уларни ўтказиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларини бузиш жинояти ҳақида нималарни биласиз?
Сайлов ҳуқуқининг ёки ишончли вакил ваколатларининг амалга оширилишига тўсқинлик қилиш жиноятининг объекти ҳақида нималарни биласиз?
Меҳнат қилиш ҳуқуқини бузиш жиноятининг конституциявий асослари ҳақида нималарни биласиз?
Меҳнат қилиш ҳуқуқини бузиш жиноятининг объекти нима?
Муаллифлик ёки ихтирочилик ҳуқуқларини бузиш жинояти ҳақида гапириб беринг?
Вояга етмаган ёки меҳнатга лаёқатсиз шахсларни моддий таъминлашдан бўйин товлаш жинояти ва унинг объекти ҳақида гапириб беринг?
Вояга етмаган ёки меҳнатга лаёқатсиз шахсларни моддий таъминлашдан бўйин товлаш жинояти нималарда ифодаланади?
Вояга етмаган ёки меҳнатга лаёқатсиз шахсларни моддий таъминлашдан бўйин товлаш жиноятини содир қилиш усули қандай?
Вояга етмаган ёки меҳнатга лаёқатсиз шахсларни моддий таъминлашдан бўйин товлаш жиноятининг субъекти ким?
Вояга етмаган ёки меҳнатга лаёқатсиз шахсларни моддий таъминлашдан бўйин товлаш жинояти тушунчасига таъриф беринг?
Ота-онани моддий таъминлашдан бўйин товлаш жинояти ҳақида гапириб беринг?
Ота-онани моддий таъминлашдан бўйин товлаш жиноятининг субъектив томони ҳақида нимани биласиз?
Вояга етмаган шахсни ғайриижтимоий хатти-ҳаракатларга жалб қилиш жинояти ҳақида гапириб беринг?
Вояга етмаган шахсни ғайриижтимоий хатти-ҳаракатларга жалб қилиш деганда нимани тушунасиз?
Вояга етмаган шахсни ғайриижтимоий хатти-ҳаракатларга жалб қилиш жиноятининг объекти ҳақида гапириб беринг?
Тиламчилик тушунчаси ва унинг учун белгиланган жавобгарлик ҳақида нималарни биласиз?
Вояга етмаган шахсни ғайриижтимоий хатти-ҳаракатларга жалб қилиш жиноятининг субъектив томони қандай содир этилади?
Тинчлик ва инсониятнинг хавфсизлигига қарши жиноятлар ҳақида гапириб беринг?
Тинчлик ва инсониятнинг хавфсизлигига қарши жиноятларнинг объектив томони нималарда акс эттирилган?
Ўзбекистон Республикасига қарши жиноятлар ҳақида гапириб беринг?
Ўзбекистон Республикасига қарши жиноятларнинг объекти ҳақида гапириб беринг?
Ўзбекистон Республикасига қарши жиноятларнинг объектив томони ҳақида гапири беринг.
Ўзбекистон Республикаси Президентига тажовуз қилиш учун қандай жавобгарлик белгиланган?
Ўзбекистон Республикасининг конституциявий тузумига тажовуз қилиш жинояти ҳақида гапириб беринг?
Ўзбекистон Республикасининг конституциявий тузумига тажовуз қилиш жиноятининг объекти ҳақида қандай маълумотга эгасиз?
Ўзбекистон Республикасининг конституциявий тузумига тажовуз қилиш жиноятининг объектив томони ҳақида қандай маълумотга эгасиз?
Ўзбекистон Республикасининг конституциявий тузумига тажовуз қилиш жиноятининг субъектив томони ҳақида қандай маълумотга эгасиз?
Ўзбекистон Республикасининг конституциявий тузумига тажовуз қилиш жинояти қачондан эътиборан тугалланган ҳисобланади?
Фитна тушунчасига таъриф беринг?
Мулк тушунчаси ва унинг конституциявий асослари ҳақида нималарни биласиз?
Ўзгалар мулкини талон-тарож қилиш жинояти ҳақида қандай маълумотга эгасиз?
Ўзгалар мулкини талон-тарож қилишнинг объектив томони деганда нимани тушунасиз?
Ўзгалар мулкини талон-тарож қилиш жиноятининг субъекти ва субъектив томони ҳақида гапириб беринг?
Ўзгалар мулкини талон-тарож қилиш жиноятининг объектив томони ҳақида гапириб беринг (босқинчилик мисолида).
Талон-тарож қилишнинг яширинлиги ҳақида нималарни биласиз?
Товламачилик жиноятининг объектив томони ҳақида нималарни биласиз?
Талончиликнинг ижтимоий хавфлилиги нимада ва унинг таркибий элементлари ҳақида гапириб беринг?
Ўғрилик жинояти тушунчаси ва унинг элементлари ҳақида нималарни биласиз?
Ҳуқуққа хилофлик дегани нима?
Талон-тарож қилиш жиноятининг зарурий белгиси нималарда ифода этилган?
Сохта банкротлик ҳақида қандай маълумотга эгасиз?
Солиқлар ёки бошқа мажбурий тўловларни тўлашдан бўйин товлаш жинояти ҳақида гапириб беринг?
Электр, иссиқлик, газ ёки сув таъминотидан фойдаланиш қоидаларини бузиш жинояти ҳақида гапириб беринг?
Ўзбекистон Республикасида давлат ҳокимияти неча турга бўлинади?
Бошқарув тартибига қарши жиноятларнинг объектив томони нималарда акс эттирилган?
Ҳокимиятни ёки мансаб ваколатини суиистеъмол қилиш ҳақида нималарни биласиз?
Пора олиш жиноятининг таркибий элементлари ҳақида сўзлаб беринг?
Пора олиш жиноятининг субъектив томони ҳақида гапириб беринг?
Пора бериш тушунчаси ҳақида нималарни биласиз?
Ёлғон воситачи тушунчаси (пора жиноятида) ҳақида нималарни биласиз?
Пора ва воситачи тушунчалари ҳақида нималарни биласиз?
Пора билан боғлиқ жиноятнинг субъектив томони ҳақида сўзлаб беринг?
Мансабдор шахс томонидан ўз мансаб мавқедан фойдаланиш ҳақида гапириб беринг?
Меҳнатни муҳофаза қилиш қоидаларини бузиш жинояти ҳақида нималарни биласиз?
Меҳнатни муҳофаза қилиш қоидаларини бузиш жиноятининг таркибий элементлари ҳақида гапириб беринг?
Санитарияга оид қонун ҳужжатларини ёки эпидемияга қарши кураш қоидаларини бузиш жиноятининг таркибий элементлари ҳақида нималарни биласиз?
Оммавий касалланиш ҳақида гапириб беринг?
Ёнғин хавфсизлиги қоидалари деганда нимани тушунасиз?
Ёнғин хавфсизлиги қоидаларини бузиш жиноятининг объекти ва объектив томони ҳақида сўзлаб беринг?
Ахборот тушунчасига таъриф беринг?
Ахборотдан эркин фойдаланиш ҳуқуқи ҳақида гапириб беринг?
Ахборотлаштириш қоидаларини бузиш деганда нимани тушунасиз?
Ахборотдан фойдаланиш қоидаларини бузиш жинояти ҳақида гапириб беринг?
Юридик ва жисмоний шахсларнинг ахборот тизимларини халқаро ахборот тармоқларига қонунга хилоф равишда улаш деганда нимани тушунасиз?
Ахборотлаштириш қоидаларини бузиш жиноятининг таркибий элементлари ҳақида нималарни биласиз?
Молия атамаси тушунчаси ва унинг вужудга келиши ҳақида нималарни биласиз?
Конституция – молия-кредит ҳуқуқининг асосий манбаи деганда нимани тушунасиз?
Давлатнинг молиявий фаолияти ҳақида гапириб беринг?
Молиявий муносабатларнинг гуруҳлари ҳақида нималарни биласиз?
Ўзбекистон Республикаси молия тизими қандай бўғинлардан таркиб топган?
Марказлашган ва марказлашмаган фондлар ҳақида гапириб беринг?
Давлатнинг молиявий фаолияти қандай принциплар асосида амалга оширилади?
Молиявий ҳуқуқий муносабат ҳақида нималарни биласиз?
Молиявий муносабатларнинг асосий хусусиятлари нималардан иборат?
Молиявий-ҳуқуқий муносабатларнинг турлари ҳақида айтиб беринг?
Моддий ва процессуал ҳуқуқий муносабатлар ҳақида гапириб беринг?
Молия ҳуқуқий субъектларининг ижтимоий-ҳудудий тузилмаси ҳақида гапириб беринг?
Молия ҳуқуқий субъектларининг жамоа субъектлари тузилмаси ҳақида гапириб беринг?
Молия ҳуқуқий субъектларининг индивидуал субъектлар тузилмаси ҳақида гапириб беринг?
Бюджет ҳуқуқи деганда нимани тушунасиз?
Бюджет тушунчаси ва ҳуқуқи ҳақида гапириб беринг?
Бюджетнинг асосий вазифалари нималардан иборат?
Бюджет тўғрисидаги қонун ҳужжатлари ҳақида нималарни биласиз?
Бюджет жараёни тушунчасига таъриф беринг?
Бюджет сўзи қайси тилдан олинган ва унинг маъноси нима?
Бюджет жараёни иштирокчилари деганда нимани тушунасиз?
Ўзбекистон Республикасининг бюджет тизими қандай принципларга асосланади?
Давлат бюджети ва унинг ижтимоий-иқтисодий аҳамияти ҳақида нималарни биласиз?
Бюджет ташкилоти ҳақида гапириб беринг?
Давлат бюджети қандай даражадаги бюджетлардан ташкил топади?
Ҳудудий молия органлари тушунчасига таъриф беринг?
Молиявий мажбуриятлар деганда нималарни тушунасиз?
Молия йили деб нимага айтилади?
Давлат даромадлари ҳақида гапириб беринг?
Марказлашган даромадлар ҳақида гапириб беринг?
Давлат даромадлари ва улар ўртасида юзага келадиган муносабатлар ҳақида нималарни биласиз?
Давлатнинг марказлаштирилмаган даромадлари тушунчасига таъриф беринг?
Солиқ турлари ҳақида нималарни биласиз?
Мажбурий тўловлар жумласига нималар киради?
Солиқлар ва бошқа мажбурий тўловларнинг элементларига нималар киради?
Ўзбекистонда солиқ солишнинг соддалаштирилган тартибидаги қандай солиқ турлари қўланилмоқда?
Солиқлар ва бошқа мажбурий тўловларнинг элементлари ҳақида гапириб беринг?
Солиқ ҳуқуқи муносабатлари қандай хусусиятларга эга?
Солиқ соҳасидаги ҳуқуқий муносабатлар деганда нималарни тушунасиз?
Давлат кредити деб нимага айтилади?
Экология ҳуқуқининг манбалари деганда нимани тушунасиз?
Ўзбекистон Республикаси Конституциясида жисмоний ва юридик шахсларнинг экология соҳасидаги ҳуқуқи, бурчлари ва эркинликларини ифода этишлари учун қандай қоидалар белгиланган?
Екология ҳуқуқи деганда нимани тушунасиз?
Экологик жавобгарлик деганда нимани тушунасиз?
Жиноят-процессуал ҳуқуқ деганда нимани тушунасиз?
Халқаро ҳуқуқ принципларининг жиноят-процессуал қонун ҳужжатларида эътироф этилиши ҳақида нималарни биласиз?
Жиноят-процессуал қонун ҳужжатларининг вазифаларига нималар киради?
Жиноят процесси деганда нимани тушунасиз?
Жиноят процессининг вазифалари деганда нимани тушунасиз?
Жиноят процессида иштирок этувчи шахслар деганда кимлар назарда тутилади?
Жиноят процесси босқичлари деганда нимани тушунасиз?
Қандай ҳолларда судя, шунингдек халқ маслаҳатчиси, прокурор, терговчи, суриштирувчи, терговга қадар текширувни амалга оширувчи органнинг мансабдор шахси, суд мажлисининг котиби жиноят ишини юритишда иштирок этишга ҳақли эмас ва ўзини ўзи рад қилмоғи лозим?
Суднинг жиноят ишини юритишда қатнашишини инкор этувчи ҳолатлар деганда нимани тушунасиз?
Далил деб нимага айтилади?
Далилларнинг аниқланиши деганда нимани тушунасиз?
Исбот қилишда қандай ҳолатлар аниқланади?
Тергов ёки суд ҳаракатлари жараёнида олиб қўйиладиган нарсалар ва ҳужжатлар қандай тартибга солинади?
Сўроқ қилиш тергов ҳаракати деганда нимани тушунасиз?
Исбот қилишда тақиқланадиган ҳолатлар нималардан иборат?
2017–2021-йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясидаги «Қонун устуворлигини таъминлаш ва суд-ҳуқуқ тизимини янада ислоҳ қилишнинг устувор йўналишлари»га мувофиқ амалга оширилиши лозим бўлган тадбирларни санаб беринг?
«Ҳуқуқий онг» тушунчасига тариф беринг?
«Ҳуқуққа ҳурматсизлик» қилиш қандай оқибатларга олиб келиши мумкин?
Ҳуқуқий маданият пойдевори инсоннинг қандай фазилатларидан ташкил топади?
Қонунни билиш инсонга нима беради?
«Халқаро шартнома» тушунчасига тариф беринг?
Халқаро ҳуқуқ функциялари деганда нимани тушунасиз?
Халқаро ҳуқуқнинг асосий функцияларини сананг ва уларни шарҳлаб беринг?
Халқаро ҳуқуқнинг «барқарорлаштирувчи» функциясини тушунтириб беринг?
Халқаро ҳуқуқнинг «тартибга солувчи» функциясини тушунтириб беринг?
Халқаро ҳуқуқнинг «муҳофаза этувчи» функциясини тушунтириб беринг?
Халқаро ҳуқуқнинг «ахборот-тарбияловчи» функциясини тушунтириб беринг?
«Халқаро ҳуқуқ принциплари» тушунчасига таъриф беринг?
Халқаро ҳуқуқ тамойилларини санаб беринг?
«Халқаро муносабатлар» тушунчасига таъриф беринг?
«Халқаро оммавий ҳуқуқ» тушунчасига таъриф беринг?
«Халқаро шахсий ҳуқуқ» тушунчасига таъриф беринг?
Дунёда нечта ҳуқуқ тизим оилалари мавжуд ва уларга таъриф беринг?
Роман-герман ёки континентал «ҳуқуқий оила»си ҳақида сўзлаб беринг?
Инглиз-Америка «ҳуқуқий оила»си ёки «умумий ҳуқуқ» тизими ҳақида сўзлаб беринг?
Инсон ҳуқуқлари бўйича халқаро ҳужжатларнинг ўзига хос хусусиятларини айтиб беринг?
«2017–2021 йилларда Ўзбекистонни ривожлантиришнинг бешта устувор ёъналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси»да ташқи сиёсатнинг қандай чоралари назарда тутилган?
БМТ Устави тасдиқланган вақти ва уни имзолаган давлат ҳақида гапириб беринг?
Ўзбекистонинг БМТга аъзолиги ҳамда ҳозирги кунда БМТда нечта давлат иштирок этиши ҳақида маълумот беринг?
БМТнинг ҳарбий кучларидан қайси ҳолатларда фойдаланиш мумкин?
БМТга аъзо давлатлар ўз ҳаракатларини қандай тамойилларга асосан амалга оширади?
БМТнинг асосий мақсадлари ҳақида сўзлаб беринг?
БМТ тузилмаси ҳақида нималарни биласиз?
«Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси» қачон қабул қилинган?
БМТ Болалар Фонди (ЮНИСЕФ) қачон ташкил топганлиги ва унинг асосий вазифалари ҳақида маълумот беринг?
«Бола ҳуқуқлари декларацияси» ва унинг асосий мақсадлари ҳақида маълумот беринг?
Болалар ҳуқуқлари ҳақидаги Конвенция қабул қилинган вақт ва унда назарда тутилган 18 ёшга тўлмаган шахсларнинг элементар ҳуқуқлари ҳақида нималарни биласиз?
«Фуқаролик» тушунчасига таъриф беринг?
Ўзбекистон Республикасида хорижий фуқаролар ва фуқаролиги бўлмаган шахсларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари нимага асосан таъминланади?
Ўзбекистон Республикаси фуқаролигини олиш асосларини айтиб беринг?
Ўзбекистон Республикаси фуқаролигидан чиқиш мумкин бўлмаган ҳолатларни айтиб беринг?
Ўзбекистон Республикаси фуқаролигини йўқотишнинг асослари ҳақида гапириб беринг?
Инсон ҳуқуқлари ва эркинликларини ҳимоялаш билан боғлиқ давлат ички механизмининг асосий бўғинлари ҳақида гапириб беринг?
Мамлакатдаги инсон ҳуқуқлари бўйича қўшимча миллий муассасалар ҳақида гапириб беринг?
«Фуқаролиги бўлмаган шахслар» тушунчасига таъриф беринг?
«Ҳуқуқ» тушунчасига таъриф беринг?
«Ҳуқуқий давлат» тушунчасига таъриф беринг?
«Конституциявий ҳуқуқ» атамаси қандай маъноларда қўлланилади?
Конституциявий ҳуқуқнинг фан сифатидаги аҳамияти ҳақида нималарни биласиз?
Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг тузилиши ҳақида гапириб беринг?
Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг кириш қисми — муқаддимасида нима ҳақида ёзилган?
Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг биринчи бўлимида нималар ҳақида сўз юритилади?
Инсонпарварлик принципи ҳақида сўзлаб беринг?
Ўзбекистон Республикаси ҳудудида ўлим жазо чораси қачон бекор қилинган?
«Демократия» тушунчасига таъриф беринг?
Ўзбекистон Республикаси давлат ҳокимиятида халқнинг ўрни ҳақида гапириб беринг?
Ўзбекистон Республикасида халқ ҳокимиятчилиги ҳақида сўзлаб беринг?
Ваколатли органларга ариза, таклиф ва шикоятлар билан мурожаат қилиш ҳуқуқи деганда нимани тушунасиз?
Ўзбекистон Республикаси фуқароларининг сиёсий ҳуқуқлари ҳақида гапириб беринг?
Қандай ҳолларда шахс конституцион эркинликлардан тўлиқ фойдалана олмайди?
Фуқароларнинг конституциявий мажбуриятларини санаб ўтинг?
«Маъмурий ҳуқуқ» тушунчасига таъриф беринг?
Маъмурий ҳуқуқ қандай муносабатларни тартибга солади?
Маъмурий ҳуқуқ тамойилларини санаб беринг ва уларни изоҳлаб беринг?
Маъмурий ҳуқуқ манбаларига нималар киради?
Маъмурий ҳуқуқ субъектларини санаб беринг?
Жамоат бирлашмалари ижтимоий муаммоларни ҳал қилишда қандай ўрин тутади?
Ҳуқуқий жавобгарликнинг мақсади?
Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси ҳақида нималарни биласиз?
Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг вазифалари ҳақида гапириб беринг?
«Маъмурий мажбурлаш» тушунчасига таъриф беринг?
«Маъмурий ҳуқуқбузарлик» тушунчасига таъриф беринг?
Маъмурий жазо чораларининг турларини санаб беринг?
Асосий ва қўшимча маъмурий жазо чораларини айтиб беринг?
«Маъмурий жазо» тушунчаси ва мақсади ҳақида айтиб беринг?
Маъмурий жавобгарлик субъектлари ҳақида сўзлаб беринг?
Маъмурий жарима жазо чораси ҳақида сўзлаб беринг?
«Мусодара қилиш» маъмурий жазо чораси ҳақида гапириб беринг?
«Махсус ҳуқуқдан махрум қилиш» маъмурий жазо чораси ҳақида гапириб беринг?
Маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни кимлар кўриб чиқиш ҳуқуқига эга?
«Маъмурий қамоқ» маъмурий жазо чораси ҳақида гапириб беринг?
Ўзбекистон Республикасининг фуқаролик ҳуқуқи манбаларига нималар киради?
Фуқаролик қонун ҳужжатлари қандай муносабатларни тартибга солади?
Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси ҳақида гапириб беринг?
Фуқаролик-ҳуқуқий муносабатлар субъектлари ҳақида сўзлаб беринг?
Фуқаролик-ҳуқуқий муносабатлардаги фуқароларнинг ҳуқуқлари ҳақида айтиб беринг?
«Юридик шахс» тушунчасига таъриф беринг?
«Ҳуқуқий лаёқат» ва «муомала лаёқати» тушунчаларига таъриф беринг?
«Ҳуқуқий лаёқат» ва «муомала лаёқати» ўзаро фарқларини айтиб беринг?
Муомала лаёқати ҳақида нималарни биласиз?
Фуқоролик-ҳуқуқий муносабатларда вояга етмаганлар қандай битимлар туза олишади?
Муомалага лаёқатсиз деб тан олиш асослари ва тартиби ҳақида маълумот беринг?
Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексига мувофиқ битимларга қандай талаблар қўйилган?
«Битимлар» тушунчасини таърифлаб, уларнинг турларини санаб беринг?
Қандай ҳолларда битимлар ҳақиқий эмас деб топилади?
«Вакиллик» тушунчасига таъриф беринг?
«Ишончнома» тушунчасига таъриф беринг ва у ҳақида нималарни биласиз?
Фуқаролар ва юридик шахсларнинг қандай ҳаракатлари битим деб тан олинади?
Мулк ҳуқуқи, мулкдан фойдаланиш ва мулкга эгалик қилиш тушунчаларига таъриф беринг?
Фойдаланиш ва эгалик қилиш тушунчаларининг бир-биридан фарқи нимада?
Мулк ҳуқуқининг вужудга келиш асосларини санаб беринг?
Мулк ҳуқуқининг бекор қилиниши ҳақида гапириб беринг?
Мулк ҳуқуқининг бекор қилиниши хусусиятлари ҳақида гапириб беринг?
Ўзбекистонда қандай мулкчилик шакллари мавжуд ва уларга эгалик қилиш ҳуқуқининг субъектлари ким ҳисобланади?
«Шартнома» тушунчасига таъриф беринг?
Фуқаролик-ҳуқуқий шартноманинг асосий белгиларини санаб беринг?
Шартномани тузишнинг асосий қоидалари ҳақида гапириб беринг?
Хайр-эҳсон шартномасининг ҳадя шартномасидан фарқини айтиб беринг?
Айирбошлаш (алмашиш) шартномаси ҳақида гапириб беринг?
Истеъмолчи ва сотувчи тушунчаларига таъриф беринг?
Касса чеки ва товар чеки тушунчаларига таъриф беринг?
Ўзбекистон Республикасининг 1996 йил 26 апрелдаги «Истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонунига мувофиқ товарлар ҳақидаги маълумотларда нималар кўрсатилиши лозим?
Мувофиқлик сертификати ва ишлаб чиқарувчи тушунчаларига таъриф беринг?
Паст сифатли ёки нуқсонли товар сотилган тақдирда, истеъмолчи нималарни талаб қилишга ҳақли?
Товарни айни шундай русумли (моделли, артикулли) мақбул сифатли товарга алмаштириб бериш, товарни бошқа русумдаги (моделли, артикулли) ана шундай товарга алмаштириб, унинг харид нархини қайта ҳисоб-китоб қилиш, харид нархини нуқсонга мутаносиб равишда камайтириш, шартномани бекор қилиб, кўрилган зарарни тиклаш ҳаракатларни тушунтириб беринг?
Истеъмолчиларнинг мажбуриятларини айтиб беринг?
Товарнинг яроқлилик кафолати ва муддати ҳақида гапириб беринг?
Товарни қабул қилишдаги мажбуриятлар ҳақида сўзлаб беринг?
Товарнинг нархи ҳақида маълумот беринг?
Товарни суғурталаш мажбурияти ҳақида сўзлаб беринг?
Мамлакатимизда истеъмолчилар ҳуқуқларининг давлат томонидан ҳимоя қилинишини таъминлайдиган идораларни айтиб беринг?
Мамлакатимизда истеъмолчилар ҳуқуқларининг давлат томонидан ҳимоя қилинишини таъминлайдиган идораларнинг мажбуриятлари ҳақида гапириб беринг?
Истеъмолчилар бирлашмалари ҳақида сўзлаб беринг?
Истеъмолчилар ҳуқуқларини суд орқали ҳимоя қилиши ҳақида айтиб беринг?
Интеллектуал мулк тушунчасига таъриф беринг?
Муаллифлик ҳуқуқи тушунчасига таъриф беринг?
Муаллифлик ҳуқуқининг юзага келиши ҳақида сўзлаб беринг?
Муаллифлик ҳуқуқи манбаларини санаб беринг?
Нималар муаллифлик ҳуқуқи объектлари ҳисобланмайди?
Муаллифлик ҳуқуқининг амал қилиш муддатлари ҳақида гапириб беринг?
Муаллифлик шартномаси тушунчасига таъриф беринг?
Муаллифлик ҳуқуқларининг халқаро муҳофазаси ҳақида сўзлаб беринг?
Суд мажлисини ўтказиш тартиби ҳақида гапириб беринг?
Фуқаролик ишлари бўйича суд иши қатнашчилари ҳақида сўзлаб беринг?
Фуқаролик ишлари бўйича суд ишини кўриш босқичларини айтиб беринг?
Суд ҳукми бўйича шикоятлар бериш тартиби ҳақида сўзлаб беринг?
Меҳнат тўғрисидаги қонун ҳужжатлари ҳақида нималарни биласиз?
Ўзбекистон Республикаси Конституцияда меҳнат қилиш ҳуқуқи қандай тартибга солинган?
Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси ва Меҳнат кодексига мувофиқ меҳнатни ҳуқуқий тартибга солишнинг тамойиллари ҳақида гапириб беринг?
Меҳнат ҳуқуқи ва меҳнатга оид муносабатлар тушунчасига таъриф беринг?
Меҳнат тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг вазифалари ҳақида гапириб беринг?
Меҳнат қонун ҳужжатларининг манбаларини санаб беринг?
Меҳнатга оид муносабатлар иштирокчилари (субъектлари)ни санаб беринг?
Меҳнат ҳуқуқининг асосий тамойиллари ҳақида гапириб беринг?
Меҳнат кодексига мувофиқ қандай ҳолларда ишлаш мажбурий ҳисобланмайди?
Ходимларнинг манфаатларини қайси ташкилотлар ҳимоя қилади?
«Меҳнат шартномаси» тушунчасига таъриф беринг?
Иш берувчи бўлиш шартларини айтиб беринг?
Меҳнат шартномасига асосан ходимнинг мажбуриятларини санаб беринг?
Меҳнат шартномасига асосан иш берувчининг мажбуриятларини санаб беринг?
Меҳнат шартномаси ҳақида нималарни биласиз?
Вояга етмаганларни ишга қабул қилиш хусусиятлари ҳақида нималарни биласиз?
Вояга етмаганларни ишга қабул қилишдаги қўшимча кафолат ва имтиёзлар ҳақида нималарни биласиз?
15 ёшдан 16 ёшгача бўлган вояга етмаганларни ишга жойлашиш учун зарур бўлган ҳужжатларни санаб беринг?
16 ёшдан 18 ёшгача бўлган вояга етмаганларни ишга жойлашиш учун зарур бўлган ҳужжатларни санаб беринг?
18 ёшдан ишга жойлашиш учун зарур бўлган ҳужжатларни санаб беринг?
Ишга қабул қилиниб иш фаолиятига киришгунга қадар амалга ошириладиган ҳаракатларни айтиб беринг?
Иш фаолияти даврида тиббий кўрикдан ўтиш тарибини тушунтириб беринг?
Ишга қабул қилишда кимлардан соғлиғи тўғрисида тиббий маълумотнома талаб қилинади?
Меҳнат дафтарчаси ҳақида маълумот беринг?
Синов муддати деганда нимани тушунасиз?
Кимларга нисбатан синов муддатини белгилаш мумкин эмас?
Меҳнат ҳақи миқдорини белгилаш ҳақида нимани биласиз?
Иш ҳақи тушунчасига таъриф беринг?
Вояга етмаган шахснинг меҳнатига ҳақ тўлаш тартиби ҳақида гапириб беринг?
Ўзбекистон Республикасида меҳнатга ҳақ тўлашнинг асосий шакллари ҳақида гапириб беринг?
Меҳнат ҳақининг миқдори қандай тартибда белгиланади?
Иш вақтидан ташқари ишлар ҳамда дам олиш ва байрам кунларидаги ишлар учун ҳақ тўлашнинг хусусиятлари ҳақида гапириб беринг?
Ишчи меҳнат интизомини бузганлиги учун унга қандай таъсир чоралари қўлланиши мумкинлиги ва унинг тартибини тушунтириб беринг?
Интизомий жазонинг амал қилиш муддати ва уни расмийлаштириш тартиби ҳақида гапириб беринг?
Меҳнат таътилини бериш муддатлари ҳақида гапириб беринг?
Меҳнат шартномаси тарафларининг моддий жавобгарлиги ҳақида сўзлаб беринг?
Меҳнатга ижодий муносабатда бўлганлиги ва ишдаги юқори кўрсаткичлари учун ходимга қандай рағбатлантириш чоралари қўлланилиши мумкин?
Меҳнат қонунчилигига асосан иш вақтининг тақсимоти ҳақида гапириб беринг?
Меҳнат қонунчилигига асосан «дам олиш вақти» тушунчасига таъриф беринг ва унинг тақсимоти ҳақида гапириб беринг?
Меҳнат шартномасининг бекор қилиниши тартибини тушунтиринг?
Ишсизлар тушунчасига таъриф беринг.
«Неустойка (жарима)» тушунчасига таъриф беринг хамда меҳнат шартномасини бекор қилиш асослари ҳақида гапириб беринг?
Меҳнат қонунчилигига асосан меҳнат шартномаси иш берувчининг ташаббуси билан бекор қилиниши ҳолатларини санаб беринг?
Меҳнат низолари тушунчасини таърифланг ва уларнинг турлари ҳақида гапириб беринг?
Меҳнат низоларини ким ва қандай тартибда кўриб чиқади?
Меҳнат низоларини кўриб чиқиш тартиби ҳақида гапириб беринг?
Меҳнат низолари комиссияси иштирокчиларининг вазифалари ҳақида гапириб беринг?
Ушлаш, ушлаб туриш, ҳибс тушунчаларига таъриф беринг?
Коррупция тушунчасига таъриф беринг?
Компенсация тушунчасига таъриф беринг?
Декларация тушунчасига таъриф беринг?
«Вандализм» тушунчасига таъриф беринг?
Жисмоний ва юридик шахс тушунчасига таъриф беринг?
Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига асосан юридик шахснинг ҳуқуқий жавобгарлиги назарда тутилганми?
Айбланувчи тушунчасига таъриф беринг?
Ақли норасо шахс деганда кимни тушунасиз?
Тухмат ва ҳақорат қилишнинг фарқлари ва ушбу ҳаракатлар учун қандай жавобгарлик белгиланган?
Вояга етмаганларнинг ҳуқуқий жавобгарлиги ҳақида гапириб беринг?
«Таомил, одат» тушунчасига таъриф беринг?
Сафдорлар учун
Ўзбекистон Республикаси мустақил давлат сифатида қандай ҳуқуқларга эга?
Ўзбекистон Республикаси Конституциясига кўра шахснинг ҳуқуқий мақомини тушунтириб беринг?
Давлат тушунчасига таъриф беринг?
Давлатнинг ташқи функцияларига нималар киради ва уларни таърифланг?
Давлатнинг ички функцияларига нималар киради ва уларни таърифланг?
Давлат шакллари деганда нимани тушунасиз ва бошқарув шаклига таъриф беринг?
Республика бошқарув шакли қандай турларга бўлинади, уларга таъриф ва мисоллар келтиринг?
Давлат органлари қандай турларга бўлинади ва улар ҳақидаги тасаввурингизни айтинг?
Ўзбекистон Республикаси Конституциясига биноан Ўзбекистон Республикаси Президенти лавозимига номзод бўлган шахсларга қандай талаблар қўйилган?
Ўзбекистон Республикаси Президенти қандай ваколатларга эга?
Ўзбекистон Республикасининг Олий Мажлиси қандай вакиллик органи ҳисобланади ва уни икки палатали қилишдан мақсад нима?
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик ва Сенати палаталарининг асосий вазифалари?
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатаси депутати, шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Сенати аъзоси бўлиши учун номзодларга қандай талаблар қўйилади?
Олий Мажлиснинг мутлоқ ваколатлари нмалардан иборат?
Кимлар Олий Мажлисда Қонунчилик ташаббуси ҳуқуқига эга ва бу ҳуқуқ қандай амалга оширилади?
Ўзбекистон Республикасининг суд тизимини айтинг ва уларга таъриф беринг?
Суд-ҳуқуқ тизимини изчил демократлаштириш ва либераллаштириш бўйича сўнгги йилларда олиб борилган ишлар нималардан иборат?
Ҳуқуқ нормаси нима ва унинг вазифаларини айтинг?
Ҳуқуқий норма тузилишига кўра бир-бири билан боғлиқ бўлган қандай таркибий қисмдан ташкил топиши мумкин?
Конституциявий ҳуқуқ соҳасида қандай муносабатларни тартибга солади?
Жиноят ҳуқуқи соҳаси орқали қандай муносабатлар тартибга солинади ва унга мисоллар келтиринг?
Ҳуқуқ институтлари нима ва унга мисоллар келтиринг?
Ҳуқуқий муносабатлар деганда нимани тушунасиз ва унга мисоллар келтиринг?
Ҳуқуқий муносабат тузилишига кўра қандай элементларни ўз ичига олади ва бу элементларни мисоллар орқали тушунтиринг?
Ҳуқуқий муносабатларда иштирок этувчилар, яъни субъектлар қандай лаёқатларга эга бўлишлари талаб этилади ва уларни таърифланг?
Ҳуқуқий одат нима ва бунга мисоллар келтиринг?
Юридик прецедент нима ва у қайси давлатларнинг ҳуқуқ манбаи ҳисобланади?
Норматив-ҳуқуқий ҳужжат нима, у қандай қоидаларни ўз ичига олади?
Норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг қандай турлари мавжуд?
Ўзбекистон Республикаси қонунларини қандай гуруҳларга бўлиш мумкин?
Конституциявий қонунлар қандай қонунлар ҳисобланади ва улар қандай қабул қилинади?
Кодекслаштирилган қонун бу нима, унга мисоллар келтиринг?
Қонун вақт бўйича қандай тартибда кучга киради?
Қонун вақт бўйича қандай тартибда кучини йўқотади ва қонунни орқага қайтиш кучи қўлланиладими?
Ўзбекистон Республикаси Президенти давлат бошлиғи сифатида қандай норматив-ҳужжатлар чиқаради ва уларни тавсифлаб беринг?
Қонун ости ҳужжатлари қайси турдаги ҳужжатлар киради ва улар кимлар томонидан қабул қилинади?
Ҳуқуқий онг нима ва у қандай шаклланади?
Ҳуқуқбузарлик тушунчаси ва турлари?
Ҳуқуқбузарликнинг қандай белгилари мавжуд ва уларни таърифлаб беринг?
Интизомий ҳуқуқбузарлик нима, унга мисоллар келтиринг?
Фуқаролик ҳуқуқбузарлик нима, унга мисоллар келтиринг?
Жиноят ва жиноий жавобгарлик деганда нимани тушунасиз?
Маъмурий ҳуқуқбузарлик деганда нимани тушунасиз ва унга мисоллар келтиринг?
Ҳуқуқбузарликнинг объекти деганда нимани тушунасиз?
Ҳуқуқбузар ким, ҳуқуқбузарлик субъекти деганда нимани тушунасиз?
Юридик жавобгарлик нима ва унинг турларини таърифлаб беринг?
Юридик жавобгарлик қандай тартибда амалга ошади ва унинг қандай турлари фарқланади?
Интизомий жавобгарлик қайси кодекс билан тартибга солинади ва бу жавобгарликнинг қандай турлари бор?
Фуқаровий жавобгарлик нима ва у қандай тартибда амалга оширилади?
Маъмурий жавобгарлик нима ва унинг қандай жазо турлари бор?
Жиноий жазолар қайси кодексда берилган ва уларнинг турларини ёритиб беринг?
Жиноий жавобгарликнинг асосий ва қўшимча жазо чораларини айтинг?
Нима учун Ўзбекистонда ўлим жазоси бекор қилинди ва унинг ўрнига қандай жазолар жорий этиш белгиланди?
Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи давлат органи деганда нимани тушунасиз?
Ўзбекистон Республикасида ҳуқуқни муҳофаза қилувчи давлат органлари тизимини, асосан нималар ташкил қилади ва уларни таърифланг?
Прокуратура органлари ва уларнинг ходимлари ҳисобланган прокурорларнинг вазифалари нималардан иборат?
Мажбурий ижро бюроси қачон ташкил этилди ва унинг зиммасига қандай вазифалар юклатилди?
Ўзбекистон Республикаси Давлат хавфсизлик хизмати қандай вазифаларни амалга оширади?
Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитаси қандай орган ва мақсадлари нима?
Давлат солиқ қўмитасининг асосий вазифалари нималардан иборат?
Божхона органларининг асосий вазифаларини айтинг?
Адлия органлари тизими қандайлигини айтинг?
Адлия органлари фаолиятига ким раҳбарлик қилади ва у қандай тайинланади?
Адлия органларининг асосий вазифалари нималардан иборат?
Ягона дарча нима ва у нима мақсадда ташкил этилди?
Адвокат сўзи қандай маънони англатади ва кимлар адвокатлик фаолияти билан шуғулланиши мумкин?
Қандай шахсларни адвокатлик фаолияти билан шуғулланишга йўл қўйилмайди?
Қонунга кўра адвокатлар қандай турдаги юридик хизматларни кўрсатадилар?
Нотариал идоралар қайси орган томонидан ташкил этилади ва кимлар нотариус бўлиши мумкин?
Нотариал идоралари вазифалари нималардан иборат?
Ўзбекистон Республикасининг Қуролли Кучлари нима мақсадда тузилган?
Фуқаролик ҳуқуқи соҳаси қандай муносабатларни тартибга солади?
Шахснинг муомала ва ҳуқуқий лаёқати деганда нима тушунасиз?
14 ёшдан 18 ёшгача бўлган вояга етмаганлар қандай фуқаролик ҳуқуқларига эга?
6 ёшдан 14 ёшгача бўлган кичик ёшдаги болалар қандай фуқаролик ҳуқуқларига эга?
Ҳуқуқбузарликларнинг хусусияти ва белгиларига қараб қандай гуруҳга ажратиш мумкин ва уларга таъриф беринг?
Ўн саккиз ёшга тўлмасдан жиноят содир этган шахсларга қандай жазолар қўлланилади?
Вояга етмаганларга нисбатан қўлланиладиган жиноий жавобгарлик турига кирувчи жарима жазоси ҳақида маълумот беринг.
Вояга етмаганларга нисбатан қўлланиладиган жиноий жавобгарлик турига кирувчи ахлоқ тузатиш ишлари жазоси ҳақида маълумот беринг.
Вояга етмаганларга нисбатан қўлланиладиган озодликни чеклаш, мажбурий жамоат ишлари жиноий жазоси ҳақида маълумот беринг.
Вояга етмаганларга нисбатан қўлланиладиган жиноий жавобгарлик турига кирувчи озодликдан маҳрум қилиш жазоси ҳақида маълумот беринг.
Жиноят қилгунга қадар ўн саккиз ёшга тўлмаган шахснинг жинояти ҳақидаги ишлар бўйича нималар аниқланиши лозим?
Ўн беш ёшга тўлган болалар қандай тартибда ишга қабул қилинади?
Меҳнат қонунчилигига кўра иш вақти вояга етмаганларга қанча этиб белгиланган?
Жиноят содир этилгунга қадар 14 ёшга тўлган шахслар қандай жиноятлар учун жавобгарликка тортиладилар?
Жазо қандай мақсадда қўлланилади?
Афв деб нимага айтилади ва ким томонидан қўлланилади?
Амнистия ҳақида нималарни биласиз?
Конституция сўзи қандай маънони англатади ва унда нималар белгилаб қўйилади?
Конституция билан конституциявий ҳуқуқ ўртасидаги фарқли жиҳатларни айтинг.
Ҳуқуқ тушунчасига таъриф беринг?
Ўзбекистон Республикаси Конституцияси лойиҳаси қачондан бошлаб ишлаб чиқилган?
Конституция муқаддимасида нималар акс эттирилган?
Суверенитет нима, давлат суверенитети деганда нимани тушунасиз?
Халқ ҳокимиятчилиги атамаси қандай маънони англатади ва у биринчи бўлиб қаерда пайдо бўлган?
Демократиянинг қандай шакллари бор, уларни ёритиб беринг?
Ҳокимиятнинг бўлиниш принципини тушунтириб беринг, бу принцип нима учун керак?
Ташқи сиёсат деганда қандай фаолиятни тушунасиз?
БМТ қачон ташкил топган ва Ўзбекистон унга қачон аъзо бўлган?
Ўзбекистон қандай халқаро ташкилотлар билан ҳамкорлик олиб бормоқда?
Фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари қандай гуруҳларга бўлинади?
Ўзбекистон Республикаси Конституциясига кўра фуқаролар қандай сиёсий ҳуқуқларга эга?
Ўзбекистон Республикаси Конституциясига кўра шахсий ҳуқуқ ва эркинликларга нималар киради?
Ўзбекистон Республикаси Конституциясига кўра иқтисодий ва ижтимоий ҳуқуқларга нималар киради?
Ўзбекистон Республикаси Конституциясига кўра маданий ҳуқуқларга нималар киради?
Эркинлик (ҳуқуқда) тушунчасига таъриф беринг?
“Ўзбекистон Республикасида ўлим жазосини бекор қилиш тўғрисида”ги Фармон қачон кучга кирган ва унинг ўрнига қандай жазолар қўлланилади?
Сўз эркинлигига таъриф беринг.
Турар жой дахлсизлиги ҳуқуқи деганда нимани тушунасиз?
Дунёвий давлат деганда нимани тушунасиз?
Меҳнат қилиш ҳуқуқи ва унинг аҳамиятини тушунтириб беринг?
Вояга етмаганлар қандай тартибда ишга қабул қилинадилар?
Ижтимоий таъминот олиш ҳуқуқи деганда нимани тушунасиз?
Малакали тиббий хизматдан фойдаланиш ҳуқуқи деганда нимани тушунасиз?
Таълим олиш ҳуқуқи деганда нимани тушунасиз?
Илмий ва техникавий ижод эркинлиги ва маданият ютуқларидан фойдаланиш ҳуқуқи нима?
Сиёсий ҳуқуқлар фуқароларга нима учун керак?
Ўзбекистон Республикасида яшаётган фуқаролиги бўлмаган шахслар қандай ҳуқуқларга эга?
Ўзбекистон Республикасида яшаётган чет эл фуқаролари қандай ҳуқуқларга эга?
Ариза, таклиф, шикоят нима?
Шахсий ҳуқуқ ва эркинликларга (Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 24-31 моддалари) нималар киради?
Иқтисодий ва ижтимоий ҳуқуқларга (Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 36-42 моддалари) нималар киради?
Маданий ҳуқуқларга (Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 41-42 моддалари) нималар киради?
“Ўзбекистон Республикасида ўлим жазосини бекор қилиш тўғрисида”ги Фармон қачон кучга кирган ва унинг ўрнига қандай жазолар қўлланилади?
Вояга етмаганлар қай тартибда ишга қабул қилинадилар?
Таълим олиш ҳуқуқи деганда нимани тушунасиз?
Гендер тенглигига таъриф беринг.
“Ўзбекистон Республикасида ўлим жазосини бекор қилиш тўғрисида”ги Фармон қачон кучга кирди ва ўлим жазоси ўрнига қандай жазо турлари жорий этилди?
Ҳозирги вақтда Олий Мажлис Қонунчилик палатасида нечта сиёсий партия вакиллари иштирок этмоқда?
Ўзбекистон Халқ демократик партияси (ХДП) қачон тузилган ва мақсади нима?
“Адолат” социал-демократик партияси қачон тузилган ва мақсади нима?
Ўзбекистон “Миллий тикланиш” демократик партияси қачон тузилган ва мақсади нима?
Тадбиркорлар ва ишбилармонлар ҳаракати – Ўзбекистон либерал-демократик (ЎзЛиДеП) партияси қачон тузилган ва мақсади нима?
Ўзбекистон Экологик партияси қачон тузилган ва мақсади нима?
Давлат ҳуқуқига таъриф беринг?
Демократияга таъриф беринг.
Федератив давлатлар қандай белгиларга эга ва мисоллар билан тушунтириб беринг?
Фуқаролик жамияти нима?
Маъмурият тушунчасига таъриф беринг.
Муқобил сайлов нима?
Омбудсманга таъриф беринг.
Референдумга таъриф беринг.
Сайловчилар блоки нима?
Виза тушунчасига таъриф беринг?
Ўзбекистон Республикасининг пул тизими ҳақида нималарни биласиз?
Лицензия сўзи қандай маънони англатади?
Жиноят процессуал ҳуқуқидаги қидирув тушунчасига таъриф беринг.
Юридик жавобгарлик нима?
Умумий сайлов ҳуқуқи деганда нимани тушунасиз?
Дам олиш вақти деганда нимани тушунасиз?
Адлия сўзига таъриф беринг.
Меҳнат қонунчилигига кўра иш вақти қанча соат этиб белгиланади?
Ўн олти ёшга тўлгунча вояга етмаган боланинг фамилияси ўзгартирилиши мумкинми?
Кимлар сиёсий партияларга аъзо бўла олмайди?
Оилавий муносабатлар соҳасидаги конституциявий принципларни айтинг.
Оила ҳуқуқида давлат қандай мажбуриятларни ўз зиммасига олади?
Ўзбекистон Республикасининг Конституциясига оилага қандай таъриф берилган?
Ўзбекистонда никоҳ ёшини ва никоҳ тузиш шартларини айтиб беринг?
Қандай ҳолларда никоҳ тузишга йўл қўйилмайди?
Оила ҳуқуқининг субъектлари деганда нимани тушунасиз?
Оилавий муносабатларда фуқароларнинг тенг ҳуқуқлилиги деганда нимани тушунасиз?
Никоҳ тушунчасига таъриф беринг?
Никоҳ тузиш деганда нима тушунилади?
Ихтиёрийлик асосида никоҳ тузиш қандай аҳамиятга эга?
Ўзбекистон Республикасида белгиланган никоҳ ёши ва уни истисно этувчи ҳолатлар ҳақида нималарни биласиз?
Никоҳ тузилишига монелик қиладиган ҳолатлар ҳақида нималарни биласиз?
Қандай ҳолларда никоҳ ҳақиқий эмас деб топилиши мумкин?
Никоҳ ёши тўғрисидаги қонун ҳужжатларини бузганлик учун белгиланган жавобгарлик ҳақида гапириб беринг?
Кимлар ўртасида никоҳ тузилиши мумкин эмас?
Эр ва хотиннинг фамилия танлаш ҳуқуқи ҳақида нималарни биласиз?
Ота-онанинг болаларга таълим-тарбия беришга оид ҳуқуқ ва мажбуриятлари қандай ва нималарда акс эттирилган?
Эр ва хотиннинг умумий мулкига нималар киради?
Эр ва хотиннинг шахсий фойдаланишидаги буюмлари деганда нимани тушунасиз?
Эр ва хотиннинг шахсий мулклари сирасига нималар киради?
Эр ва хотиннинг умумий мол-мулкини тақсимланиши қандай тартибда амалга оширилади?
“Бола ҳуқуқлари тўғрисида”ги Конвенция қачон ва қайси ташкилот томонидан қабул қилинган?
Бола ҳуқуқлари Ўзбекистон Республикасининг қайси қонунида мустаҳкамлаб қўйилган?
Болаларнинг ҳуқуқларига нималар киради?
Давлат тузилиш шакли деганда нимани тушунасиз?
Унитар давлатга таъриф беринг.
Конфедерация нима?
Давлатимизнинг маъмурий-ҳудудий тузилиши нима учун керак?
Қорақалпоғистон Республикасининг Конституцияси қачон қабул қилинган?
Ўзбекистон Республикаси қонунларининг Қорақалпоғистон Республикаси ҳудудида қандай амал қилишини тушунтириб беринг?
Ҳокимият тушунчасига таъриф беринг.
Конституцияга мувофиқ ҳокимият нечтага бўлинади?
Ҳокимиятларнинг бўлиниш принципи деганда нимани тушунасиз?
Аҳолининг хулқ-атвори нималарга асосланади?
Олий Мажлис қандай ҳокимиятни амалга оширади ва у қандай палаталардан иборат?
Қонунчилик палатаси ҳақида маълумот беринг?
Олий Мажлис Сенати аъзолари қандай сайланади?
Кимлар Қонунчилик палатаси депутати ва Олий Мажлис Сенати аъзоси бўлиши мумкин?
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси ва Сенатининг биргаликдаги ваколатлари нималардан иборат?
Ўзбекистон Республикасининг Қонунчилик палатаси мутлақ ваколатларига нималар киради?
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Сенати мутлақ ваколатларига нималар киради?
Қонунлар қачон кучга кирган ҳисобланади?
Ўзбекистон Республикаси Конституциясига кўра “ишончсизлик вотуми” нима?
Ўзбекистонда Президентлик лавозими қачон жорий этилган ва Президент сўзининг маъноси?
Ўзбекистон Республикаси Президентининг ваколатларини айтиб беринг?
Ҳокимлар қандай тайинланади?
Ўзбекистон Республикаси Президенти қандай сайланади?
Президентлик сайлови қайси қонунга асосан ўтказилади?
Президент қанча муддатга сайланади ва муддат тугаганидан сўнг қандай лавозимни эгаллайди?
Вазирлар Маҳкамаси қандай ҳокимият органи?
Вазирлар Маҳкамаси қандай бошқарув органлари тизимини бошқаради?
Вазирлар Маҳкамаси ўз иш фаолиятида кимларнинг олдида жавобгар ҳисобланади?
Вазирлар Маҳкамаси ваколатларига нималар киради?
Вазирлар Маҳкамаси ўз фаолиятида қандай принципларга таянади?
Вазирлар Маҳкамасининг таркибига кимлар киради?
Ҳокимлар фаолияти қандай асосда амалга оширилади?
Қандай ҳолатларда туман ва шаҳар ҳокимларини Президент ўз қарори билан лавозимидан озод этишга ҳақли?
Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариши қандай фаолият ҳисобланади?
Фуқаролар йиғинининг органларига нималар киради?
Ўзбекистон Республикаси суд тизимининг бош вазифалари нималардан иборат?
Суд ҳокимиятига таъриф беринг?
Конституциявий суд қандай ишларни кўриб чиқади?
Конституциявий суд қандай сайланади?
Олий суд ҳақида нималарни биласиз?
Олий суд қандай назоратни амалга оширади?
Конституциявий суд судьялари қандай сайланади?
Конституциявий суднинг асосий вазифалари?
Умумхалқ сайловлари деганда нимани тушунасиз?
Кимлар сайловларда иштирок эта олмайдилар?
Ўзбекистон Республикасининг сайлов тизимининг қайси моделидан фойдаланилади?
Сайлов тизимининг негизи қайси қонунлар ҳисобланади?
Сайловлар қачон ўтказилади?
Сайловларни ўтказиш ва ташкил этиш учун қандай комиссия тузилади?
Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссияси ўз фаолиятида қандай қонунларга амал қилади?
Прокурор сўзига таъриф беринг?
Прокуратура органлари кимларнинг манфаатларини ҳимоя қилади?
Прокурор суд мажлисида қандай фаолиятни амалга оширади?
Қайси ҳолатларда прокуратура фаолиятига аралашув тақиқланган?
Молия тизими деганда нимани тушунасиз?
Қачон сўм пул бирлиги муомалага киритилди?
Банк сўзига таъриф беринг?
Марказий банк қандай сиёсатни ишлаб чиқади ва юритади?
Ўзбекистон Республикасида нақд пулларни муомалага чиқариш ва муомаладан олиб қўйишнинг мутлақ ҳуқуқи кимга тегишли?
Солиқ кодекси қандай муносабатларни тартибга солади?
Солиқлар йиғимисиз мамлакат мавжуд бўладими?
Конституцияга мувофиқ республикамизда ўз фикрини билдириш эркинлиги чекланганми?
Митинг деганда нима тушунилади?
Ҳокимият органлари митинг, йиғин ва намойишлар ўтказишни тақиқлашга ҳаққи борми?
Ота-она вояга етмаган болаларнинг мол-мулкига эгалик қилиш ҳуқуқига эгами?
Вояга етмаган болаларнинг хусусий мулки нималар ҳисобланади?
Ўзбекистон Республикаси вояга етмаганларни меҳнатга жалб қилишни тартибга солиш ва болалар меҳнатидан фойдаланишни чеклаш бўйича қандай халқаро ҳуқуқий ҳужжатларга қўшилган?
Бола ўз ҳуқуқи ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш ҳуқуқига эгами?
Оилада боланинг манфаатларига тааллуқли ҳар қандай масала ҳал қилинаётганда бола ўз фикрини ифода қилишга ҳақлими?
Ҳуқуқий онг нима?
Халқаро шартномага таъриф беринг.
Халқаро муносабатларга таъриф беринг.
Шахсий ҳуқуқ қандай муносабатларни тартибга солади?
Агрессия нима?
БМТ ҳарбий кучлари нима учун хизмат қилади?
БМТнинг асосий мақсадларини айтинг.
БМТ Бош Ассамблеяси ҳақида маълумот беринг.
ЮНИСЕФ қандай фаолият билан шуғулланади?
Бола ҳуқуқлари декларациясини мақсади нима?
Агар ота-онасидан бири Ўзбекистон фуқароси бўлмаса ҳам, фарзанд Ўзбекистон фуқаролигини олишга ҳақлими?
Ҳуқуқий давлатга таъриф беринг?
Сиёсий ҳуқуқ ва эркинликлар дейилганда нимани тушунасиз?
Маъмурий ҳуқуққа таъриф беринг.
Маъмурий ҳуқуқ манбаларини айтинг.
Маъмурий жазо нима ва унинг турлари.
Маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни кимлар кўриб чиқади?
Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси ҳақида нималарни биласиз?
«Маъмурий ҳуқуқбузарлик» тушунчасига таъриф беринг?
Маъмурий жазо чораларининг турларини санаб беринг?
«Маъмурий жазо» тушунчаси ва мақсади ҳақида айтиб беринг?
Маъмурий жавобгарлик субъектлари ҳақида сўзлаб беринг?
Маъмурий жарима жазо чораси ҳақида сўзлаб беринг?
«Мусодара қилиш» маъмурий жазо чораси ҳақида гапириб беринг?
«Махсус ҳуқуқдан махрум қилиш» маъмурий жазо чораси ҳақида гапириб беринг?
Маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни кимлар кўриб чиқиш ҳуқуқига эга?
«Маъмурий қамоқ» маъмурий жазо чораси ҳақида гапириб беринг?
Фуқаролик кодекси ҳақида маълумот беринг?
Юридик шахсларга таъриф беринг.
Ҳуқуқий лаёқат нима?
Муомала лаёқати нима?
Муомала лаёқати қандай пайдо бўлади?
Битим деб нимага айтилади?
Қандай ҳолатлардан ташқари мажбурий меҳнат тақиқланади?
Меҳнат ҳуқуқига таъриф беринг.
Меҳнатга оид муносабатлар деганда нимани тушунасиз?
Меҳнат шартномасига таъриф беринг.
Меҳнат шартномаси қачон тузилган ҳисобланади?
Кимлар иш берувчилар бўлиши мумкин?
Иш берувчи ҳуқуқларини айтинг.
Меҳнат шартномаси қандай муддатларга тузилади?
Инсоннинг меҳнатга лаёқати қачондан бошланади?
Вақтбай иш ҳақи нима?
Ишбай иш ҳақи нима?
Байрам (ишланмайдиган) кунларни санаб беринг.
Йиллик асосий таътил қанча вақтдан сўнг берилади?
Кимларга қандай ҳолатлар ҳисобга олиниб, йиллик узайтирилган асосий таътил берилади?
Ходим томонидан меҳнат шартномасини бир томонлама бекор қилиш шартларини айтинг.
Меҳнат низолари нима?
Ақли норасоликка таъриф беринг.
Ақли расоликка таъриф беринг.
Айбланувчига таъриф беринг.
 

иккинчи савол – тарбия фани бўйича;

Офицерлар учун
“Миллат” деганда нимани тушунасиз?
Ислом динида “Қуръон”дан кейинги муҳим манба бўлиб ҳисобланадиган китоб қайси ва унинг муаллифи ҳақида нималарни биласиз?
Маънавият деганда нимани тушунасиз?
Самарқанд шаҳридаги Регистон майдонида жойлашган 3 та муҳташам тарихий обидаларни санаб ўтинг ва уларнинг аҳамиятини тушунтириб беринг?
Шарқ ривоятларига кўра кимлар билан дўст бўлиш керак?
Ҳадис деганида нимани тушунасиз ва ҳадислардан намуналар келтиринг?
“Ватан” тушунчасига таъриф беринг ва улуғ маърифатпарвар бобомиз Абдулла Авлоний Ватанга қандай таъриф берган?
Соҳибқирон бобомиз Амир Темур ҳақида нималарни биласиз?
Ўзбекистон жаҳондаги давлатларнинг халқаро уюшмаси – Бирлашган Миллатлар Ташкилотига қачон қабул қилинди ва у билан қайси йўналишларда ҳамкорлик амалга оширилмоқда?
Демократия тушунчасига таъриф беринг?
“Маҳалла” ва “Қишлоқ” тушунчаларига таъриф беринг?
“Шаҳар” тушунчасига таъриф беринг ва юртимиздаги тарихий шаҳарларни санаб беринг?
“Мустақиллик майдони” қачон ташкил этилган ва бу майдон ҳақида нималарни биласиз?
Мустақиллик майдонининг тўрида жойлашган Мустақиллик ва эзгулик монументи ҳақида нималарни биласиз?
“Авесто” кимларнинг муқаддас китоби ва Авестода қайд этилган инсон ҳаётининг асосий қоидаси бўлиши керак бўлган ғояларни санаб беринг?
Космополитлар кимлар ва “Ўтроқ ҳаёт” деганда нимани тушунасиз?
Чингизхонга қарши курашларда жасорат кўрсатиб, уни лол қолдирган ватандошимиз ким ва у ҳақида нималарни биласиз?
Иккинчи жаҳон уруши йилларида юртимизга фашистлар босиб олган ҳудудлардан кўчириб келтирилган миллатлар ҳақида нималарни биласиз?
9 май – Хотира ва қадрлаш куни қайси йилдан буён юртимизда кенг нишонланиб келинмоқда ва бу байрам нима мақсадда ташкил этилган?
Иккинчи жаҳон уруши арафасида Ўзбекистонда қанча аҳоли яшаган ва шундан қанчаси Иккинчи жаҳон урушидаги жангларда иштирок этган?
“Тинчликнинг қадри” деганда нимани тушунасиз?
Ватан туйғуси деганда нимани тушунасиз ва бир умр Ватан туйғуси билан яшаган, Ҳиндистон ўлкасида подшолик қилган Заҳириддин Муҳаммад Бобурнинг қабри қайси шаҳарда жойлашган?
“Аллома” деганда нимани тушунасиз ва Ватан туйғуси ҳар ишда, ҳар қадамда мададкор бўлсин деб ўз исми шарифларига туғилган жойларининг номини қўшиб ёзган мутафаккирлардан кимларни биласиз?
Қайси йилларда собиқ СССР ҳудудида мудҳиш оммавий сиёсий қатағонлар амалга оширилган ва бунинг Ўзбекистонга таъсири қандай бўлган?
“Оила” тушунчасига таъриф беринг ва оиланинг таянч устунлари ҳақида нималарни биласиз?
“Тарбия” тушунчасига таъриф беринг ва бола тарбиясида кўпроқ нималарга эътибор бериш лозим?
Ватанимиз байроғини жаҳон ареналарида юқорига кўтарган ёш шахматчилар Нодирбек Абдусатторов ҳамда ака-ука Жавоҳир ва Исломбек Синдоровлар ҳақида нималарни биласиз?
Мардлик, фидойилик ва эзгулик каби мавзуларга йўғрилган қандай жаҳон халқлари ҳамда халқимизнинг достонларини биласиз?
Буюк саркарда бобомиз Амир Темур ҳамма соҳада адолатни бош мезон деб билиб қайси шиорга амал қилиб яшаган ва “Тузуклар” китобида нималар баён қилинган?
Ўзбекистон Республикаси ҳақида нималарни биласиз?
Буюк ипак йўли ҳақида нималарни биласиз?
Илм манбаи бўлмиш “Китоб” ҳақида нималарни биласиз?
Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси ҳақида нималарни биласиз?
“Халқ” тушунчасига таъриф беринг?
Ўзбек халқи деганда кимлар тушунилади ва улар ҳақида нималарни биласиз?
“Расадхона” деганда нимани тушунасиз ва Мирзо Улуғбек расадхонаси ҳақида гапириб беринг?
Мирзо Улуғбек музейи ҳақида нималарни биласиз?
Зардуштийлик таълимотининг бош китоби қайси ва у ҳақида нималарни биласиз?
Қадимда мамлакатимиз ҳудудида қандай давлатлар ривож топган?
Демократия ва ҳуқуқий демоктарик давлат тушунчаларига таъриф беринг?
Мустақил давлат деганда нимани тушунасиз?
“Жадидчилик ҳаракати” ва уларнинг асосий мақсади ҳақида нималарни биласиз?
Мамлакатимиздаги президентлик бошқаруви ҳақида гапириб беринг?
Давлат сиёсати қандай қисмларга бўлинади ва уларга таъриф беринг?
Имом Бухорий мажмуаси ҳақида нималарни биласиз?
Расмий тимсоллар деганда нимани тушунасиз ва Ватанимизнинг расмий тимсолларини санаб беринг?
Ўзбекистон Республикаси давлат байроғи ҳақида нималарни биласиз?
Ўзбекистон Республикаси давлат герби ҳақида нималарни биласиз?
Қадимда қайси шаҳар Чоч, Шош ҳамда Бинкат номлари билан аталган ва бу шаҳарнинг қадимда нечта дарвозаси бўлган?
Миллий қадрият деганда нимани тушунасиз?
Ватанпарварлик деганда нимани тушунасиз?
Буюк маърифатпарвар бобомиз Абдулла Авлонийнинг асарлари ва тарбияга оид айтган фикрлари ҳақида гапириб беринг?
Соғлом турмуш тарзи деганда нимани тушунасиз?
Тошкент шаҳри ҳақида нималарни биласиз?
Хива шаҳри ҳақида нималарни биласиз?
Самарқанд шаҳри ҳақида нималарни биласиз?
Бухоро шаҳри ҳақида нималарни биласиз?
Қўқон шаҳри ҳақида нималарни биласиз?
Сирдарё вилояти қачон ташкил топган ва унинг географик жойлашуви ҳамда демографик маълумотлари ҳақида гапириб беринг?
Жиззах вилояти қачон ташкил топган ва унинг географик жойлашуви ҳамда демографик маълумотлари ҳақида гапириб беринг?
Самарқанд вилояти қачон ташкил топган ва унинг географик жойлашуви ҳамда демографик маълумотлари ҳақида гапириб беринг?
Навоий вилояти қачон ташкил топган ва унинг географик жойлашуви ҳамда демографик маълумотлари ҳақида гапириб беринг?
Бухоро вилояти қачон ташкил топган ва унинг географик жойлашуви ҳамда демографик маълумотлари ҳақида гапириб беринг?
Хоразм вилояти қачон ташкил топган ва унинг географик жойлашуви ҳамда демографик маълумотлари ҳақида гапириб беринг?
Қашқадарё вилояти қачон ташкил топган ва унинг географик жойлашуви ҳамда демографик маълумотлари ҳақида гапириб беринг?
Сурхондарё вилояти қачон ташкил топган ва унинг географик жойлашуви ҳамда демографик маълумотлари ҳақида гапириб беринг?
Фарғона вилояти қачон ташкил топган ва унинг географик жойлашуви ҳамда демографик маълумотлари ҳақида гапириб беринг?
Наманган вилояти қачон ташкил топган ва унинг географик жойлашуви ҳамда демографик маълумотлари ҳақида гапириб беринг?
Андижон вилояти қачон ташкил топган ва унинг географик жойлашуви ҳамда демографик маълумотлари ҳақида гапириб беринг?
Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий боғи ҳақида нималарни биласиз?
Тошкент шаҳридаги Амир Темур хиёбони ҳақида нималарни биласиз?
Пойтахтимиздаги Ҳазрати Имом мажмуаси ҳақида нималарни биласиз?
Тошкент шаҳридаги Хотира майдони ҳақида нималарни биласиз?
Бухоро, Самарқанд, Термиз ва Марғилон шаҳарларида жойлашган буюк қадамжоларни санаб беринг?
“Тарихий хотира” ва “Манқурт” тушунчаларига таъриф беринг?
Мустақилликка эришганимиздан сўнг дунёнинг қайси шаҳарларида сақланаётган миллий меросимизнинг минглаб ноёб намуналари юртимизга олиб келинди?
Самарқанддаги Регистон майдони ҳақида нималарни биласиз?
“Самарқанднинг юраги” дея эътироф этиладиган тарихий ёдгорликни айтинг?
Мовароуннаҳр ҳақида гапириб беринг?
Қадимий Хоразм заминидан етишиб чиққан, илм-у маърифат йўлидаги беғиёс хизматлари учун “Жоруллоҳ” яъни “Аллоҳнинг қўшниси” деган юксак эътирофга сазовор бўлган мутафаккир ким?
“Тиб қонунлари” асарининг муаллифи ким ва бу асар ҳақида нималарни биласиз?
Жаҳон тилшунос олимларининг тадқиқотига кўра буюк ёзувчи ва шоирлар орасида энг кўп сўз бойлигига эга инсон сифатига ким тан олинган ва бу инсон фаолияти давомида ўз асарларида қанча сўз ишлатган?
Сўз мулкининг султони, мутафаккир бобомиз Алишер Навоий хотирасига бағишланиб дунёнинг қайси шаҳарларида бу инсоннинг ҳайкаллари ўрнатилган?
Камолиддин Беҳзод ҳақида нималарни биласиз?
Уйғониш даври деганда нимани тушунасиз ҳамда Ғарб уйғониш даври қачон ва қаерда бошланган?
Бирлашган Миллатлар Ташкилоти томонидан Халқаро Наврўз куни қачон эълон қилинди?
Миллий қадриятимиз бўлган – тилимиз ҳақида нималарни биласиз?
Умумбашарий қадриятлар деганда нимани тушунасиз?
Буддавийлик диний-фалсафий таълимотининг вужудга келиши ва унинг аҳамияти ҳақида гапириб беринг?
Жасур француз қизи Жанна Дъаркнинг жасорати ҳақида нималарни биласиз?
Аждодимиз Жалолиддин Мангуберди жасорати ҳақида нималарни биласиз?
Бугунги кунда ёшларни ўз таъсирига олиб, шу тариқа мамлакатимиз келажагига болта урмоқчи бўлган кучларни санаб беринг ва уларга қарши курашишнинг энг самарали йўлини айтинг?
Соғломлик нима ва у неча хил кўринишга эга?
Соғлом турмуш тарзи деганда нимани тушунасиз?
Ўзини ўзи тарбиялаш деганда нимани тушунасиз?
Ҳакимбек образи қайси достоннинг бош қахрамони ҳисобланади?
Алпомиш достонидаги персонажлар ва ундаги воқеалар ривожи ҳақида гапириб беринг?
Маънавият деганда нимани тушунасиз?
Инсоннинг ички дунёси деганда нимани тушунасиз?
Ирода деганда нимани тушунасиз?
Қандай иллатлар инсондаги виждон туйғусини сўндириб, бора-бора уни виждонсиз инсонга айлантириб қўйиши мумкин?
Фикр нима ва одамларнинг орзу ниятларига қараб фикрлар неча хил бўлади?
Ғоя деганда нимани тушунасиз?
Миллий ғоя қандай шаклланади, унинг ижодкори ким?
Адолат ғояси деганда нимани тушунасиз?
Сўз мулкининг султони, мутафаккир бобомиз Мир Алишер Навоийнинг беш достондан иборат бўлган асари ва унинг аҳамияти ҳақида гапириб беринг?
Консервация нима ва консерватив ғояга таъриф беринг?
Ғоялар халқнинг иродаси, орзу-интилиш ва манфаатларини қанчалик тўғри ёки нотўғри акс эттиришига қараб қандай турларга бўлинади?
Бунёдкор ғоялар ҳақида нималарни биласиз?
“Эзгу фикр, эзгу сўз, эзгу амал” деган қоида қайси китобда ўз аксини топган ва бунинг маъносини тушунтириб беринг?
“Дил ба ёр-у даст ба кор”, яъни “Дилинг Аллоҳда, қўлинг меҳнатда бўлсин” деган ҳикмат муаллифи ким ва бу ҳикмат қандай фикрни ифода этади?
Бунёдкорлик меҳнат маҳсули бўлган дунё ва юртимиз мўъжизаларини санаб беринг?
Вайронкор ғоялар ҳақида нималарни биласиз?
Болшевизм ва Атеизм тушунчаларига таъриф беринг?
Мустабид мафкура деганда нимани тушунасиз?
Имом Мотуридийнинг фиқх илмида тутган ўрни ва аҳамияти ҳақида гапириб беринг?
Маънавий таҳдид деганда нимани тушунасиз?
“Қўшнинг тинч – сен тинч” деган мақолнинг мазмунини айтиб беринг?
Диний ақидапарастлик деганда нимани тушунасиз?
Экстремизм деганда нимани тушунасиз?
Терроризм деганда нимани тушунасиз?
Маданият деганда нимани тушунасиз?
Комил инсон деганда нимани тушунасиз?
Худбинлик деганда нимани тушунасиз?
Маҳаллийчилик деганда нимани тушунасиз?
Камтарлик ва манманлик ҳақида нималарни биласиз?
Соҳибқирон бобомиз Амир Темурнинг “Кимки қудратимизга шубҳа қилса, биз қурган биноларга боқсин” деган сўзлари қайси иншоотнинг деворларига битилган?
Монументал санъат деганда нимани тушунасиз?
Инсонпарварлик деганда нимани тушунасиз?
“Тилга ихтиёрсиз – элга эътиборсиз” нақлининг муаллифи ким ва бунинг маъносини айтиб беринг?
Тажовузкор ғоя ҳақида нималарни биласиз?
Ўтган асрнинг 80-йилларида халқимизга қарши “пахта иши” деб ном олган қатағон ва уни амалга оширган терговчиларга ким бошчилик қилган?
Халқимизга қарши қаратилган “пахта иши” ҳақида нималарни биласиз?
Дунёнинг мафкуравий манзараси деганда нимани тушунасиз?
Бугунги кунда мафкуравий-ғоявий хужумлар нима орқали тарқатилади?
Ақидапарастлик деганда нимани тушунасиз?
“Оммавий маданият” ниқоби остидаги хуружлар деганда нимани тушунасиз?
Мафкуравий полигон деганда нимани тушунасиз?
Диний экстремизм деганда нимани тушунасиз?
Бугунги кунда дунё мафкуравий манзарасида қандай кучларнинг ўзаро кураши авж олмоқда?
Ғоявий бўшлиқ деганда нимани тушунасиз?
Ишонч деганда нимани тушунасиз?
Қандай инсонларда ғоявий бўшлиқ пайдо бўлиши мумкин?
Инсон дунёқараши деганда нимани тушунасиз?
Иммунитет сўзига таъриф беринг?
Мафкуравий иммунитет деганда нимани тушунасиз?
Огоҳлик деганда нимани тушунасиз?
Маърифат деганда нимани тушунасиз?
Бугунги кунда қайси шиор асосида ёшларимизни замонавий талаблар даражасида билим олиш, касб-ҳунарлар, хорижий тилларни пухта эгаллашга даъват этмоқдамиз?
Она тили ҳақида нималарни биласиз?
Темурийлар даврида ўзбек тилининг обрўйи, унинг нуфузини кўтариш учун курашган мутафаккир ким?
Она тилимиздаги қайси сўзларни бошқа тилларга айнан таржима қилиб бўлмайди?
Умумбашарий қадриятлар деганда нимани тушунасиз?
Қонун устуворлиги деганда нимани тушунасиз?
Ҳурфикрлилик деганда нимани тушунасиз?
“Ўрта аср Шарқ алломалари ва мутафаккирларининг тарихий мероси, унинг замонавий цивилизация ривожидаги роли ва аҳамияти” мавзусидаги халқаро конференция қачон ва қайси шаҳарда ўтказилган?
Қайси давлатларда буюк мутафаккир боболаримиз Ибн Сино, Мирзо Улуғбек, Алишер Навоий ва Аҳмад Фарғонийларнинг ҳайкаллари ўрнатилган?
Тошкент шаҳри қачон ва қайси ташкилот томонидан Ислом маданияти пойтахти деб эълон қилинди?
Стратегик йўл деганда нимани тушунасиз?
“Шок терапияси” деганда нимани тушунасиз?
Ўзбек моделининг асосий тамойилларини санаб беринг?
Ислоҳот деганда нимани тушунасиз?
Оила деганда нимани тушунасиз?
Қонунчилигимиздаги қайси ҳужжатда вояга етган, меҳнатга лаёқатли фарзандлар ўз ота-оналари ҳақида ғамхўрлик қилишга мажбур деб белгилаб қўйилган?
Қандай йўллар билан топилган бойлик ҳаром ҳисобланади?
“Юксак маънавият – енгилмас куч” асарида “халқимизга хос ўзини-ўзи бошқариш тизимининг ноёб усули” дея нима таърифланган?
Конституциямизнинг 105-моддасига кўра маҳалла раиси (оқсоқол) ва унинг маслаҳатчилари неча йил муддатга сайланади. Уларнинг фаолият йўналишлари?
“Туркий гулистон ёхуд ахлоқ” асари ҳақида гапириб беринг?
Маърифатпарвар бобомиз Абдурауф Фитратнинг тарбияга оид машҳур фикрларини айтинг?
“Устоз – отангдек улуғ” деган ҳикматни тушунтириб беринг?
Инсон ҳаётида ҳар қандай иқтисодий ёки сиёсий қарамликдан ҳам кўра дахшатлироқ қарамлик бу нима?
Гладиатор тушунчаси қайси даврга тегишли ва улар кимлар бўлган?
Шоир Усмон Носирнинг қайси асарида одам болалари худди хўроз ёки қўчқордек ўзаро уришишга, бир-бирини маҳв қилишга мажбур қилинган, йиғилган оломон мана шу томошалардан гўёки завқ-шавқ олган манзаралар акс эттирилган?
Алишер Навоийнинг “Ёмон итдек одамларга ўз-ўзидан ҳамла қилади. Уни шунчаки ёмон ит эмас, қопадиган ит деса ҳам бўлади. Ичишлик ҳам дард ўти, ҳам сувидир: йўқ, дўзах ўти ҳам тўфон сувидир” деган гаплари ким ҳақида айтилган?
Ўзи ҳукмронлик қилган ўлкаларни ичкилик балосидан халос қилиш ниятида махсус фармон чиқарган ҳукмдорни айтинг?
Гиёҳванд моддаларнинг ноқонуний савдосидан топилаётган катта миқдордаги нопок пуллар қандай мақсадларда сарфланмоқда?
Материализм деганда нимани тушунасиз?
Идеализм деганда нимани тушунасиз?
Инсон меҳнати қандай турларга бўлинади ва уларни тушунтириб беринг?
Ҳақиқий қахрамонлик деганда нимани тушунасиз?
Шарқда “устоди аввал”, яъни биринчи муаллим деган шарафли номга сазовор бўлган юнон файласуфи ким?
XX аср бошларида халқимиз маорифи ва маданиятини юксалтириш, иқтисодий ҳамда сиёсий ҳаётини босқинчилар измидан озод қилиш йўлида бемисл фидойилик кўрсатган аждодларимизни санаб беринг?
Биринчи Президентимиз таъбири билан айтганда, XX асрда халқимиз томонидан амалга оширилган энг буюк маънавий жасоратни айтинг?
Маҳмудхўжа Беҳбудийнинг ҳаёти ва ижоди ҳақида гапириб беринг?
Абдулла Авлонийнинг ҳаёти ва ижоди ҳақида гапириб беринг?
Абдурауф Фитратнинг ҳаёти ва ижоди ҳақида гапириб беринг?
Чўлпон ҳаёти ва ижоди ҳақида гапириб беринг?
Абдулла Қодирийнинг ҳаёти ва ижоди ҳақида гапириб беринг?
Дин деганда нимани тушунасиз?
Диннинг коммуникативлик вазифасини тушунтириб беринг?
Ал-Хоразмийнинг “Ал-Жабр ва-л-муқобала” китобининг мазмуни ҳақида гапириб беринг?
Салиб юришлари ҳақида нималарни биласиз?
“Жамиятда ёмонликнинг илдизлари кўп, аммо уларнинг асосийси уч нарса – тама, ғазаб ва илмсизликдир”, ушбу фикр кимга тегишли ва уни изоҳлаб беринг?
Бизнинг тушунчамиздаги фанни илм, диний илмни эса маърифат, ҳикмат деб атаган ва уларнинг инсон тафаккуридаги ўрнини тўғри белгилаган аллома ким?
Теологик ёндашувга кўра диннинг келиб чиқишини айтиб беринг?
Материалистик ёндашувга кўра диннинг келиб чиқишини айтиб беринг?
Анимизм ҳақида нималарни биласиз?
Тотемизм ҳақида нималарни биласиз?
Фетишизм ҳақида нималарни биласиз?
Шаманизм (шомонлик) ҳақида нималарни биласиз?
“Одамлар! Энг аввало, эзгу ахлоққа эга бўлишга ҳаракат қилинг, зеро, ахлоқ қонуннинг асосидир”, деган фикр муаллифи ким?
Яҳудийлик дини ҳақида нималарни биласиз?
Яҳудий подшоҳлиги қачон ким томонидан ташкил этилган?
Яҳудийларда “кашрут қоидаси” бу нима?
Яҳудийларнинг Марказий Осиёда яшаганликларига гувоҳлик берувчи археологик топилмалар тадқиқотчилар томонидан илк бор қачон ва қаердан топилган?
Ўзбекистондаги биринчи яҳудийлар театри қачон ва қаерда ташкил қилинган?
Яҳудийлик таълимоти Худо томонидан Мусога нозил қилинган Ўн амрга риоя этишга асосланади. Шу 10 амрни санаб беринг?
Яҳудийларнинг муқаддас китоби номини айтинг ва бу китоб қайси тилларда ёзилган?
Яҳудийларнинг муқаддас китоби Таврот (Тора) Мусога тегишли бўлган нечта китобни ўз ичига олади ва бу китобларни санаб беринг?
Яҳудийликда ибодат қай тарзда амалга оширилади?
Яҳудийларда “Адан” тушунчаси нимани англатади ва у қайси асарда келтирилган.
Яҳудийларнинг садуқийлик оқими ҳақида нималарни биласиз?
Яҳудийларнинг фарзийлик оқими ҳақида нималарни биласиз?
Яҳудийларнинг ҳасидийлик оқими ҳақида нималарни биласиз?
Яҳудийларнинг “ислоҳотчи яҳудийлик” оқими ҳақида нималарни биласиз?
Буддавийлик дини қачон ва қаерда вужудга келди?
Буддавийлик дини Хитой, Корея, Япония, Тибет, Монголия, Бурятия ва Тува, Америка ва Европа қитъаларига қачон кириб борди?
Буддавийликнинг энг машҳур қадимги ёдгорликлари қайси асрларга мансуб?
Айритом топилмаси ҳақида нималарни биласиз?
Фаёзтепа топилмаси ҳақида нималарн биласиз?
Буддавийликка оид Далварзинтепа ёдгорлиги қачон топилганлигини ва қаерда жойлашганлигини айтинг?
Қайси ёдгорликдан Марказий Осиё ҳудудларида биринчи марта лойдан ясалган, яхши сақланган Будда тасвирланган ҳайкаллар топилган?
Қува топилмаси ҳақида нималарни биласиз?
Буддавийликнинг турли ҳудудларга кенг тарқалишига замин яратган омилни айтиб беринг?
Буддавийликнинг муқаддас китобини айтинг?
Буддавийликнинг муқаддас манбаси бўлмиш “Трипитака” неча бўлимдан иборат ва уларни санаб беринг?
Будда фикрича, инсон “Панча шила” (санскритча – беш насиҳат)га амал қилиши керак. Шу 5 насиҳатни санаб беринг?
Буддавийликнинг Хинаяна йўналиши ҳақида нималарни биласиз?
Буддавийликнинг Дзен буддизм йўналиши ҳақида нималарни биласиз?
Буддавийликнинг Необуддизм йўналиши ҳақида нималарни биласиз?
Христианлик дини ҳақида нималарни биласиз?
Христианликнинг Ўзбекистон ҳудудига кириб келиш йўллари ҳақида гапириб беринг?
Библияда ўғирлик ҳақида нима дейилган?
Жиззах вилоятида Винкерд ҳудудидаги ғордан қандай маданий ёдгорлик топилган?
Тошкентда биринчи католик черкови қачон қуриб битказилган ва мамлакатимизда диний толерантлик масаласи ҳақида гапириб беринг?
Библия Иоганн Гутенберг томонидан 1450 йилда неча нусхада чоп этилган ва ҳозирда шундан қанчаси сақланиб қолган?
“Бир само остида” шиори билан халқаро мусулмон-христиан конференцияси қачон ва қаерда ўтказилди?
Христианликнинг муқаддас китоби қайси ва у неча бўлимдан иборат?
Христианликнинг католиклик йўналиши ҳақида нималарни биласиз?
Христианликнинг протестантлик йўналиши ҳақида нималарни биласиз?
Ислом динининг Марказий Осиёга кириб келиш тарихи ҳақида гапириб беринг?
Ислом динининг муқаддас китоби қайси ва бу китоб ким томонидан илк бор тўлиқ равишда замонавий ўзбек тилига таржима қилинган?
Қайси халифа даврида “Қуръони карим” иккинчи марта жамланиб, китоб ҳолатига келтирилди?
Ислом динининг “Қуръони карим”дан кейинги ўринда турувчи муқаддас манбасини айтинг?
Ислом дини таълимоти ҳақида гапириб беринг?
Ислом динининг асосий байрамлари ҳақида гапириб беринг?
Ислом динининг Ҳанафийлик мазҳаби ҳақида нималарни биласиз?
Ислом динининг Моликийлик мазҳаби ҳақида нималарни биласиз?
Ислом динининг Шофеълик мазҳаби ҳақида нималарни биласиз?
Ислом динининг Ҳанбалийлик мазҳаби ҳақида нималарни биласиз?
Мотуридия таълимоти ҳақида гапириб беринг?
Ислом динидаги Ашъария таълимоти ҳақида гапириб беринг?
Ислом динидаги тасаввуф таълимоти ҳақида гапириб беринг?
Тариқат сўзининг маъноси нима ва қандай йирик тариқатларни биласиз?
XII асрда Марказий Осиёда пайдо бўлган илк тасаввуфий тариқатнинг асосчиси ким?
Яссавия тариқати ҳақида гапириб беринг?
Кубравия тариқати ҳақида гапириб беринг?
“Ё Ватан, ё шарофатли ўлим” шиори остида мўғулларга қарши курашган мутафаккир ким?
Нақшбандия тариқати ҳақида гапириб беринг?
Маълумки, Нақшбандия тариқати 4 тамойил асосига қурилган. Ушбу 4 тамойилни санаб беринг?
Баҳоуддин Нақшбанднинг 675 йиллиги ҳамда 690 йиллик юбилейи қайси йилларда кенг нишонланди?
Соҳибқирон бобомиз Амир Темурни эътиқоди комил инсон сифатида таърифлаган шахс ким?
Ислом ренессанси даври қачон бўлган ва бу даврда кимлар жаҳон ҳамда юртимиз илмига улкан ҳиссаларини қўшган?
Темурийлар ренессанси даври қачон бўлган ва бу даврда кимлар илм-фан ривожига беқиёс ҳисса қўшган?
Муҳаммад ибн Мусо Хоразмийнинг илм-фан тараққиётига қўшган ҳиссаси ҳақида гапириб беринг?
Ким Колумб саёҳатидан 500 йил олдин Тинч ва Атлантика океанлари ортида қитъа мавжудлиги ҳақидаги қарашни илгари сурган?
Аҳмад Фарғонийнинг илм-фан тараққиётига қўшган ҳиссаси ҳақида гапириб беринг?
Фазовий тригонометриянинг асосчиси ҳамда “Иккинчи Птоломей” деб ном олган буюк аллома ким?
Абу Райҳон Берунийнинг илм-фан тараққиётига қўшган ҳиссаси ҳақида гапириб беринг?
“Ислом оламининг энг машҳур файласуфи ва қомусий алломаси ҳамда инсониятнинг энг буюк мутафаккирларидан бири” деган унвонга сазовор бўлган инсон ким?
Мусулмон оламидаги дастлабки ўқув даргоҳлари – мадрасалар қачон ва қайси шаҳарларда фаолият кўрсата бошлаган?
Имом Бухорий қанча ҳадисни ёдида сақлаган ва шунинг учун у қандай шарафли унвонга сазовор бўлган?
Ислом оламида “Мусулмонларнинг эътиқодини тузатувчи” деган юксак шарафга сазовор бўлган шахс ким?
“Оммавий маданият” тушунчаси ҳақида нималарни биласиз?
“Оммавий маданият”нинг кўринишларидан бири “Гот”лар ҳақида гапириб беринг?
Ксенофобия деганда нимани тушунасиз?
Исламофобия деганда нимани тушунасиз?
Исломнинг моҳиятига мутлақо зид бўлган ҳодисалар ёки ҳаракатларни айтиб беринг?
Миллий динлардан бўлган ҳиндуийликда “Нафақат одамлар, шу билан бирга барча жонли мавжудотларга нисбатан ҳам зўравонлик қилмаслик” нима деб аталади.
Ҳадисларда айтилишича, “Икки нарса борки, кўпчилик инсонлар унинг қадрига етмайдилар”. Улар нима?
Миссионерларнинг асосий мақсади нимадан иборат?
Миссионерликка қарши кураш масаласи Ўзбекистон Республикасининг қайси ҳужжатида белгилаб қўйилган?
Самарқанд шаҳридаги “Дониёр пайғамбар” номи билан аталадиган мақбаранинг қурилиши тарихи ҳақида гапириб беринг?
БМТ бош ассамблеясининг 48-сессияси қачон бўлиб ўтган ва бу йиғилишда Биринчи Президентимиз Ислом Каримов қандай муҳим масалани кўтарганлар?
Ўзбекистон Европа Кенгаши доирасида терроризмга қарши курашга қаратилган нечта халқаро шартномани имзолаган?
Ўзбекистон қайси йиғилишда Афғонистонга қурол-яроғ киритишга қарши халқаро эмбарго қўйиш ғоясини илгари сурди?
Кибернетика деганда нимани тушунасиз?
Миллий истиқлол ғояси нима?
Миллий истиқлол ғоясининг тарихий ва фалсафий асослари нимадан иборат?
Миллий истиқлол ғоясининг асосий сифатлари нималардан иборат?
Миллий истиқлол ғоясининг асосий тамойиллари нимадан иборат?
Миллий истиқлол ғоясининг асосий хусусиятлари нимадан иборат?
Миллий истиқлол мафкурасининг бош ғояси нима?
Миллий истиқлол ғоясининг ижтимоий-иқтисодий асослари нималардан иборат?
Миллий истиқлол мафкурасининг мақсад ва вазифалари?
Миллий истиқлол мафкурасининг умумбашарий тамойиллари нима?
Миллий манфаат тушунчасига изоҳ беринг?
Миллий мафкура нима?
Миллий менталитет нима?
Миллий қадриятлар нима?
Миллий ғоя тушунчасига изоҳ беринг?
Миллий ғурур нима?
Миллийлик нима?
Мустамлакачилик нима?
Мустақиллик тушунчасига изоҳ беринг?
Мустақиллик ғояси нима?
Мафкура нима?
Мафкура эволюцияси нима?
Мафкура яккахонлиги нима?
Мафкуравий беқарорлик нима?
Мафкуравий вазият нима?
Мафкуравий жараёнларнинг глобаллашуви нима?
Мафкуравий марказлар нима?
Мафкуравий мақсад нима?
Мафкуравий муаммолар нима?
Мафкуравий полигон нима?
Мафкуравий профилактика нима?
Мафкуравий сиёсат нима?
Мафкуравий тажовуз нима?
Мафкуравий тарбия нима?
Мафкуравий хавфсизлик?
Мафкуравий толерантлик нима?
Мафкуранинг классификацияси нима?
Мафкуранинг функциялари нима?
Маҳаллийчилик нима?
Монизм нима?
Меҳнат жамоалари нима?
Миллат нима?
Миллатлараро тотувлик нима?
Миллатчилик нима?
Истибдод мафкураси нима?
Истиқлол нима?
Истиқлол мафкураси нима?
Иудаизм нима?
“Ички ишларга аралашмаслик” нима?
Иқтисодиётни эркинлаштириш нима?
Консерватизм нима?
Конституционализм нима?
Конфуцийлик нима?
Космополитизм нима?
Кўппартиявийлик нима?
Либерализм нима?
Маънавият сўзига таъриф беринг?
Озод ва обод ватан, эркин ва фаровон ҳаёт барпо этиш тушунчасини изоҳланг?
Озодлик ғояси нима?
Оммавий ахборот воситалари нима?
Оила нима?
Патернализм тушунчасига изоҳ беринг?
Прагматизм нима ва у қайси мамлакатда шаклланган?
Плюрализм нима?
Радикализм нима?
Салб юришлари нима?
Сиёсий ҳаётни эркинлаштириш нима?
Соғлом мафкура нима?
Суверенитет сўзига изоҳ беринг?
Санъат нима?
Тамойил тушунчасига изоҳ беринг?
Тараққиётнинг Ўзбек модели тушунчасининг маъноси?
Тарихий хотира нима?
Темур тузуклари қандай асар?
Тенг ҳуқуқлилик ва ўзаро ҳамкорлик нима?
Тоталитаризм нима?
Умуминсоний қадриятлар устуворлиги тамойиллари нималардан иборат?
Умуминсоний ғоялар нима?
Урф-одатлар ва маросимлар тушунчасига изоҳ беринг?
Ўзбек миллий давлатчилиги нима?
“Ўзбекистон - ягона Ватан” ғоясига изоҳ беринг?
Ўзбекистоннинг Давлат рамзлари бу ...?
Фикр қарамлиги, тафаккур қуллиги нима?
Фуқаролик жамияти нима?
Халқ фаровонлиги нима?
Цивилизация нима?
Эътиқод нима?
Юрт тинчлиги ғояси нима?
Қадрият нима?
Ғоя нима?
Ғоявий бўшлиқ қай тарзда вужудга келади?
Ғоявий заифликнинг сабаблари нима?
Ғоявий зиддият нима?
Ғоявий мутаассиблик нима?
Ғоявий парокандалик тушунчасига изоҳ беринг?
Ғоявий саводсизликнинг асоси нима?
Ғоявий турғунлик нима?
Ғоявий қарамлик нима?
Ғоясизлик нима?
Ҳурфикрлилик нима?
Адолат тушунчасини изоҳланг?
Анархизм нима?
Атеизм нима?
Ақида сўзини изоҳланг?
Барқарорлик нима?
Бунёдкор ғоя қандай ғоя?
Буюк давлатчилик шовинизми нима?
Ватан равнақи тушунчасига изоҳ беринг?
Геополитика нима?
Геостратегик манфаатлар деганда нимани тушунасиз?
Давлат мафкураси нима?
Демократик институтлар қандай ташкилот?
Демократик принциплар ўзагини нима ташкил этади?
Диний бағрикенглик (толерантлик) нима?
Диний экстремизм нима?
Диний ғоялар нимага хизмат қилади?
Догматизм нима?
Дунёвий ғоя нима?
Дунёнинг мафкуравий манзараси тушунчасини изоҳланг?
Жамоатчилик фикри нима?
Идеализм нима?
Ижтимоий ҳамкорлик нима?
Инсон ҳуқуқлари нима?
Ирқчилик нима?
Ислом дини маъноси нима?
Ислоҳот сўзининг маъноси нима?
Миллий истиқлол ғояси асосий тушунча ва тамойиллари нимадан иборат?
Ғоянинг фикрдан фарқи нима?
Бизга ёт ғояларга қарши қандай курашмоқ лозим?
Қайси ғоялар тараққиётга хизмат қилади?
Миллий истиқлол ғоясининг фалсафий илдизлари айтиб беринг?
Миллий истиқлол мафкурасини халқимиз онги ва қалбига сингдириш усуллари нималардан иборат?
Ислом дини қандай ғояга асосланган?
Бизнинг бош стратегик мақсадимиз нимадан иборат?
Мафкуравий профилактика нима?
Комил инсон қандай ғоя?
Мамлакатимизда Республика байналминал маданият маркази қачон ташкил этилди ва буни ташкил этишдан мақсад нима?
2017 йилнинг 19 май куни қайси ташкилот Президент фармони билан “Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Миллатлараро муносабатлар ва хорижий мамлакатлар билан дўстлик алоқалар қўмитаси” сифатида қайта ташкил этилди?
Ўзбекистон халқаро ислом академияси қачон ва қайси олий ўқув юртлари негизида ташкил этилди?
Дин социологияси деганда нимани тушунасиз?
Дин психологияси деганда нимани тушунасиз?
Дин фалсафаси деганда нимани тушунасиз?
Дин феноменологияси деганда нимани тушунасиз?
Диннинг жамиятдаги тасалли бериш функцияси ҳақида гапириб беринг?
Диннинг жамиятдаги ижтимоий назорат функцияси ҳақида гапириб беринг?
Диннинг жамиятдаги мослашув функцияси ҳақида гапириб беринг?
Ўрта асрларда Шарқ ва Ғарб мамлакатларини ўзаро боғлаган қитъалараро йўл нима деб аталган?
Қачон Тошкент шаҳрида “Библия” китобининг ўзбек тилига тўлиқ таржимасининг тақдимоти бўлиб ўтди?
Буддавийлик таълимотига кўра энг юксак фазилат ва энг катта гуноҳ нима эканлигини айтинг?
Буддавийликнинг муқаддас китоби “Трипитака” қачон илк бор китоб ҳолида чоп этилди ва унинг ҳажми қанча бўлган?
Ислом ҳамкорлик ташкилоти (ИҲТ) фаолиятининг асосий мақсади нималардан иборат?
Ислом ҳамкорлик ташкилоти (ИҲТ) тасарруфида қанча мустақил ташкилот мавжуд ва уларнинг энг йирикларини айтиб беринг?
Ислом ҳамкорлик ташкилоти иштирокида Тошкент шаҳрида ўтказилган “Таълим ва маърифат – тинчлик ва бунёдкорлик сари йўл” мавзусидаги халқаро анжуман қачон бўлиб ўтди ва бунда Президентимиз мамлакатимизнинг қандай ташаббусларини эълон қилди?
Ўзбекистон Ислом ҳамкорлик ташкилоти (ИҲТ)га қачон қабул қилинган ва ҳозирда ушбу ташкилотга қанча давлат аъзо?
Ўзини ислом номи билан боғлайдиган экстремистик ташкилотларнинг асосий хусусиятлари нималардан иборат?
Такфир ва жиҳод сўзларига таъриф беринг?
“Қуръонийлар” кимлар, улар қачон ва қаерда пайдо бўлган?
Қайси ҳужжатга асосан Сурхондарё вилоятининг Термиз туманида Афғонистон фуқароларини ўқитиш таълим маркази ташкил этилди?
Тариқатчилар деганда нимани тушунасиз?
Баҳоуддин Нақшбанд ҳақида нималарни биласиз?
“Масжидул Ҳаром”, “Масжидун Набавий” ва “Масжидул Ақсо” каби Исломдаги бош масжидлар қайси шаҳарларда жойлашган?
ISESCO ташкилоти шаҳарларни Ислом маданияти пойтахти деб эълон қилишда нималарга алоҳида эътибор беради?
Боғдоддаги “Байт ул-ҳикма” ва Хоразмдаги Маъмун академияси қачон ташкил этилган?
Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Ўзбекистон Ислом цивилизация маркази фаолиятининг асосий мақсади нималардан иборат?
Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Ўзбекистон Ислом цивилизация маркази қачон ва қайси ҳужжатга асосан ташкил этилди?
Урф-одат деганда нимани тушунасиз?
“Ахборотлар уруши” иборасини илк бор қўллаган шахс ким?
Диний конфессия деганда нимани тушунасиз?
Ўзбекистон Республикасида нечта конфессия фаолият кўрсатмоқда ва улар қайсилар?
Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуфнинг қандай китобларини биласиз?
2006 йил 8 август куни Ўзбекистон мусулмонлар идораси раиси, муфтий лавозимига сайланган шахс ким?
Миссионерлар ўз фаолиятларини қандай усуллар орқали олиб борадилар?
Мамлакатимизнинг қайси ҳудудларида “ичимлик сувини яхшилаш”, “бола ва оналарнинг саломатлигини мустаҳкамлаш” каби кўринишларда хайрли мақсадларга йўналтирилган дастурлар доирасида аҳоли ичида миссионерлик фаолияти олиб боришга қаратилган ҳаракатлар кузатилган?
XIX асрга келиб Бухоро амирлиги, Хива хонлиги ва Туркистон ўлкасида қанча мадраса рўйхатга олинган?
Тошкентда Ўрта Осиё ва Қозоғистон мусулмонлар идораси қачон ташкил этилди ва бу ташкилотнинг фаолияти нимадан иборат бўлган?
“Мир Араб” ўрта махсус ислом билим юрти ким томонидан қачон барпо этилган?
“Билиш – инсоннинг билимидир” деган пурмаъно фикрнинг муаллифи ким?
Инсон нимаси билан бошқа мавжудотлардан ажралиб туради?
Ҳақиқий инсон ким ва у асосан қайси хислатлар билан зийнатланган?
Жамият ҳаётидаги ахлоқий, диний, маданий, маърифий ва мафкуравий қарашларни ўзида тўла мужассам этадиган тушунча бу нима?
Маънавиятнинг ижобий сифатларини санаб беринг?
Маънавиятга қарши иллатларни санаб беринг?
Маънавий таъсир деганда нимани тушунасиз?
“Агар бир йилни кўзласангиз шоли экинг, агар 50 йилни кўзласангиз, дарахт экинг. Агар 100 йил фойда беришини кўзласангиз фарзанд тарбияланг”. Ушбу ҳикмат қайси халқ ҳикмати ҳисобланади?
Жалолиддин Румийнинг таъкидлашича ҳаётда муваффақиятга эришиш учун 3 нарса керак экан. Булар нима?
Оқил фарзанд фазилатлари нимада намоён бўлади?
Умуминсоний фазилатлар ўзида қандай фазилатларни ифода этади?
Жамият ривожига олиб келадиган маънавий-ахлоқий сифатлар ўзида қандай фазилатларни уйғунлаштиради?
Миллий анъаналар деганда нимани тушунасиз?
Инсон маънавияти қандай манбалар орқали шакллантирилади?
Маънавий мерос деганда нимани тушунасиз?
Абу Али ибн Сино асарларининг умумий сони қанча ва бизгача қанчаси етиб келган?
Ўзбекистонни янгилаш ва ривожлантириш йўли маънавий мерос нуқтаи назаридан қараганда 4 та асосий негизга асосланади. Улар қайсилар?
“Қутадғу билиг” ва “Силсилат уз захаб” асарларининг муаллифлари ким?
Республикамиз мустақиллигининг қисқа даври ичида оила фаровонлиги йўлида қандай эзгу ва хайрли ишларни амалга оширди?
Миллатлараро тотувлик деганда нимани тушунасиз?
Полиэтник ва моноэтник тушунчаларига таъриф беринг?
Ҳозирги вақтда юртимизда қанча диний конфессия ва қанча диний ташкилот ўз фаолиятини олиб бормоқда?
2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг 5 та устивор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясининг 5-йўналиши қандай номланади ва бу йўналиш қандай муҳим вазифаларни ўз ичига олади?
Адабиёт деганда нимани тушунасиз?
Экологик маданият деганда нимани тушунасиз?
Глобаллашув деганда нимани тушунасиз?
Иймон – эътиқодли иродали инсон деганда кимни тушунасиз?
Миллий қадриятни кандай тушунасиз, мисол келтиринг?
Диний қадриятни қандай тушунасиз, мисол келтиринг?
Цивилизация, цивилизация бешиги тушунчасини ёритиб беринг?
Тарих, кўхна тарих тушунчаларининг фарқларини тушунтириб беринг?
«Етти ўлчаб бир кес» мақолига таъриф бериб, касбий мисоллар келтиринг?
Алломалар, уламолар деганда кимларни тушунасиз?
Моддий-маънавий мерослар ва уларнинг аҳамияти ҳақида гапириб беринг?
Номоддий маънавий мерослар ва уларнинг аҳамияти ҳақида гапириб беринг?
Тарихимиздан фахрланиш бу ………?
Тарихимиздан ғурурланиш бу ………?
Учта мақол айтиб, изоҳлаб беринг?
Иккита ҳадиси шарифни айтиб, изоҳлаб беринг?
Ҳадиси шариф билан мақол ўртасидаги фарқларни айтиб беринг?
Ички ишлар органи ходими бўла олмасангиз қайси касбни танлайсиз?
Учта мақол айтиб, изоҳлаб беринг?
Будда ҳақида нималар биласиз?
Маккаи муккарама ҳақида гапириб беринг?
Мадинаи мунаввара ҳақида гапириб беринг?
Муқаддас Қуръонда зикр этилган 24 пайғамбарнинг 4 тасини эслаб, бири тўғрисида гапириб беринг?
Авестода 4 унсур, жумладан олов муқаддаслаштирилган. “Олов душман, олов дўст” деб тўрттадан мисоллар келтиринг?
Авестода 4 унсур, жумладан сув муқаддаслаштирилган. “Сув душман, сув дўст” деб тўрттадан мисоллар келтиринг?
Авестода 4 унсур, жумладан тупроқ муқаддаслаштирилган. Сиз тупроққа ҳурмат билдириб, у ҳақида нима дея оласиз?
“Ватан - остонадан бошланади”, сиз буни қандай тушунасиз?
Сизнингча “Устоз-отангдан улуғ”ми ёки “Устоз отангдек улуғ”ми? Изоҳ беринг?
Иккита ҳадиси шарифни айтиб, изоҳлаб беринг?
Саломлашиш ва салом беришнинг асосий тўртта қоидаси деб нималарни айтган бўлар эдингиз?
Ибрат нима? Ибратли мисол келтиринг?
«Илҳақ» бадий фильми ҳақида нима дея оласиз?
Ўзбекистонда 130 дан ортиқ миллат истиқомат қилади, шулардан 15 тасини санаб беринг?
Ўзбекистонда 16 та диний конфессия фаолият олиб боради. Диний конфессия нима, уларнинг фаолиятини қандай тушунасиз?
Нима учун «Наврўз» байрами собиқ Совет даврида кенг, тантанали нишонланмаган деб ўйлайсиз?
Алпомиш ким бўлган? У ҳақида билиш сизга нима беради?
Сайхун, Жайхун, Ёйик, Энасой, Бойкул, Иртиш нима? Билганингиз ҳақида гапириб беринг?
Хотирангизда яхши сақланиб қолган эртакнинг номини айтиб, у ҳақида гапириб беринг?
Тошкентда сақланаётган Усмон Қуръони ҳақида нима биласиз?
Самарқанддаги Регистон майдони, ундаги мадрасалар тўғрисида айтиб беринг?
Имом ал-Бухорий тўғрисида гапириб беринг?
Имом ат-Термизий тўғрисида гапириб беринг?
Ахмад Яссавий ва унинг номи билан аталувчи мақбара ҳақида нима дея оласиз?
«Дил ба ёру даст ба кор – Аллоҳ дилингда қўлинг меҳнатда бўлсин» деган бу сўзлар кимга тегишли ва иборага изоҳ беринг?
Абу Али ибн Сино ким бўлган ва у тўғрисидаги афсона ҳамда ривоятлардан эслаб, айтиб беринг?
Муҳандис ким, муҳаддисчи? Мисоллар билан айтинг?
2017-йилдан ҳозирги кунгача сизни назарингизда яққол намоён бўлган ўзгаришларни санаб беринг?
Президентимиз Шавкат Мирамоновичнинг «Халқ қабулхонаси»ни ва «Президент портали»ни ташкил этишдан кўзлаган асосий мақсади нима эди?
Бирон бир шеърни ёд айтиб беринг?
Нима учун машҳур шахсларга бағишлаб ҳайкаллар ўрнатилади ва Тошкентда кимларга ҳайкаллар ўрнатилган айтиб беринг?
Фильм жанрлари ҳақида гапириб, мисоллар келтиринг?
Яшаб турган маҳаллангиз номи, тарихи, маҳалла раиси ва участка нозирининг унвони, исми шарифини тўлиқ айтиб беринг?
“Маҳаллада дув-дув гап” ёки “Суюнчи” фильмлари ҳақида эслаб, ўзбек характерини ёритинг?
Жадидлар ким бўлган?
Ҳунармандчиликнинг: бешикчи, пичоқчи, косиб, чилангар, темирчи турлари тўғрисида гапириб беринг?
Ўзбекистонда таъсис этилган орден ва медалларни номини айтиб, кимларга қайсилари, нима учун берилиши ҳақида гапириб беринг?
“Миллий тикланишдан-миллий юксалиш сари” шиорини қандай тушунтира оласиз?
Ўзбекистонда ўзбек тилидан ташқари яна қандай тилли мактаблар мавжуд? Нега шундай?
31-август Ўзбекистонда катоғон қурбонларини ёд этиш куни. Қатағон қурбонлари ким ва уларни нега ёд этамиз?
«..Ҳар қандай тараққиёт маҳсулидан икки хил мақсадда эзгулик ва ёвузлик йўлида фойдаланиш мумкин» деган фикрга изоҳ беринг?
«Мен ҳар қандай ёвузликни сотқинликдан кўраман» деган эди И.А.Каримов. Сотқинликни бу даражада қоралашни сабаби нимада деб ўйлайсиз?
Ўзбекистон радиоканалларини санаб беринг?
Ўзбекистон телевизион каналларини сананг беринг?
Нажмиддин Кубро ҳақида нима биласиз?
Раъно Шарипова, Ботир Зокиров, Кумуш Раззоқова бу исмлар эсланганда гап нима ҳақида боради ва шу ҳақида гапириб беринг?
Шукур Бурхонов, Хамза Умаров, Лутфихон Саримсоқова, Зайнаб Садриева бу исмлар эсланганда гап нима ҳақида боради ва шу ҳақида гапириб беринг?
Махатма Ганди тўғрисида гапириб беринг?
Суқрот, Платон, Аристотель, Алфраганус каби буюк исмлар ўзбекчада қандай талаффуз этилади?
Иймон калимасини айтинг ва Исломнинг беш устунини санаб беринг?
Экстремист ва сепаратист сўзларига изоҳ беринг?
Абу Райҳон Беруний ҳақида гапириб беринг?
«Ёмоннинг кучи япалоққа етади» ушбу мақолни изоҳланг?
Диннинг ибтидоий шакллари ҳақида гапириб беринг?
Монотеизм, политеизм, атеизм тушунчаларига изоҳ беринг?
Жаҳон динларини санаб, қисқача изоҳ беринг?
Қуръони карим ҳақида гапириб беринг?
Виждон эркинлиги деганда нима тушунасиз?
Диний фанатизм ва унинг хавфи ҳақида айтиб беринг?
Инсоннинг онги ва тафаккури учун кураш деганда нимани тушунасиз?
Халифалар дейилганда кимлар тушунилади?
Ўзбекистондаги вилоятлар ва уларнинг марказларини айтиб беринг?
Миллий тотувлик нима?
Ўзбекистон “Ёшлар иттифоқи” ташкилоти ҳақида гапириб беринг?
Мирзо Улуғбек ҳақида гапириб беринг?
Космополитлар дейилганда кимлар тушунилади?
Ҳарбий унвонларни айтиб беринг?
Ўзбекистон келажагини қандай тасаввур қиласиз?
Ислом дини қачон ва қаерда вужудга келган?
“Маҳалладош” ва “ватандош” сиз учун қайси бири аҳамиятлироқ ва нима учун?
Ассалому алайкум сўзининг – сўзма сўз таржимасини изоҳланг?
Масалан: Комил инсон бўлиш учун зина поянинг 10-поғанасида бўлиш керак. Сиз ўзингизни ўша зинанинг нечанчи поғонасида деб ҳисоблайсиз?
Японларнинг қайси хислатларини бизда йўқ деб ҳисоблайсиз?
Немисларнинг қайси хислатларини бизда йўқ деб ҳисоблайсиз?
Жентельмен деган тушунчани қандай изоҳлайсиз?
Агарда бошқа миллат вакили бўлиб қолиш имкони бўлиб қолса, қайси миллатни танлар эдингиз? Танлашингиз шарт. Тушунтиринг?
Атеист, теист, политеист қайси бирини кўпроқ ҳурматга лойиқ деб ҳисоблайсиз, нима учун?
Амакивачча, холавачча дейилганда кимлар тушунилади, улардан сизда нечта ва исмларини айтиб беринг?
Охирги уч кун ичида тахминан неча марта садақа бердингиз ва нега?
Ислом динида одам ҳеч қачон 5 нарсани олдиндан била олмайди дейилади, сизнингча улар нима?
“Аллоҳ қалбимизда, юрагимизда” бу иборани қандай тушунасиз?
Хонадонларда дарвоза ташқарисига осилган исириқ, тумор, туз ниманинг белгиси деб ўйлайсиз?
Сизни бешикка ётқизишганми? Бешик ҳақида гапириб беринг?
Бадиий фильм, ҳужжатли фильм, илмий оммабоп фильм уларнинг мазмунан фарқларини айтиб беринг?
Муқаддас китоблар дейилса қайси китобларни санаган бўлар эдингиз ва нима учун?
Қадимги Спарта давлатида жанг пайтида орқа томонидан ўқ еган жангчи таҳқирланган, бунинг сабаби нима бўлиши мумкин?
Широқнинг жасоратини эсга олинг, нима деб ўйлайсиз у бошқача йўл тутиши мумкин эдими?
Ўғирлаш имкониятининг борлиги ўғрини туғдиради (Ф.Бэкон). Бу фикрни қандай тушунтира оласиз?
Кулфатга бирданига ағанайсан жиноятга эса зинапоя бўйлаб охиста тушасан - бу фикрга изоҳ беринг?
Кучли ва бахтли киши учун жиноятга ҳожат йўқ - бу фикрни изоҳланг?
Адолатсиз ҳокимият узоқ яшамайди - мисол келтириб тушунтиринг?
Бошқанинг одамлигини билганингдагина ҳақиқий одам бўла оласан - бу фикрга изоҳ беринг?
Уйланиш - ўз ҳуқуқларини икки марта камайтириб, мажбуриятларини икки баробар оширишдир (Шопенгауер). Бу фикрга қўшиласизми?
Никоҳ ниҳояси йўқ тарбиядан иборат бўлиши керак (Амьель) - бу билан нима дейилмоқда?
Уйда яшовчилар яхши бўлса уй ҳам яхши бўлади - бу ҳикматни қандай тушундингиз, изоҳланг?
Гап келганда отангни ҳам аяма – изоҳ беринг?
Қонун билан нима ишим бор, судялардан танишим бор – сизнингча бу ибора кимларга тегишли?
Имтиёзли фуқаролар ким ва уларга муносабатингиз?
Милиция ходими ҳунарли бўлгани яхшими ёки илмли?
Кўп дам олиш одамни занглатади - фикрнинг тўғри эканлигини мисол билан исботланг?
Ишдан бўш вақтнинг камлиги одамни маданиятсиз қилади - фикрга қўшиласизми? Тушунтиринг?
Ҳунарманднинг меҳнатини маҳсулот сифатига қараб баҳолаймиз, милиция меҳнатини қандай баҳолаш мумкин?
Бойнинг ҳуқуқи – энг катта ҳуқуқсизликдир – бу фикр тўғрими йўқми, тушунтириб беринг?
Амир Темурнинг ҳайкаллари қайси шаҳарларда ўрнатилган ва нега айнан шу шаҳарларда?
Буддавийликда – “Зеб-у зийнат атир упалардан сақланиш” ахлоқ қоидаси ҳисобланади. Буни изоҳланг?
Православлар ва католиклар тўғрисида гапириб беринг?
Ислом динида имоннинг етти шарти бор, шуларни санаб ўтинг?
Ислом динида номлари қайд этилган фаришталардан қайсиларини айта оласиз?
Исломда Одам а.с., Нух а.с., Хизир а.с.лар алоҳида эсланади, улар ҳақида гапириб беринг?
Энтони Хопкинс, Томи Ли Жонс, Харрисон Форд, Морган Фриман, Ал Пачино улар кимлар?
Марко Поло, Фернандо Магеллан, Джеймс Кук улар кимлар?
Жаҳон адабиёти дурдоналари ҳисобланган асарлардан айтиб беринг?
Қуръони каримда келган биринчи ва охирги, энг қисқа ва энг узун сураларнинг номларини айтиб беринг?
Нима учун мусулмон эркаклари аёл кишидан бир қадам олдинда юрадилар?
Овқатланиш одоби ҳақида нималар айта оласиз?
Меҳмон кутиш одоби ҳақида нималар айта оласиз?
Жамоат транспортида ўзини тутишнинг бешта қоидасини айтиб беринг?
Сигарет ёки нос чекувчиларга муносабатингиз?
Мактабда сизга таълим берган учта ўқитувчини эслаб, нега айнан шуларни эслаганингизни айтинг?
Уятчанлик ҳақида гапириб, унинг яхши ёки ёмонлигини исботлаб кўринг?
Бойнинг ҳуқуқи – энг катта ҳуқуқсизликдир – бу фикр тўғрими йўқми? Тушунтириб беринг?
Раъно Шарипова, Ботир Зокиров, Кумуш Раззоқова бу исмлар эсланганда гап нима ҳақида боради? Шу ҳақида гапириб беринг?
Сир бўлмаса ҳаётдаги шиорингиз ҳақида айтсангиз, сир бўлса шиор ва унинг аҳамияти ҳақида гапиринг?
Шаҳар аҳолиси билан қишлоқ аҳолисини характерлашга уриниб кўринг?
Сиёсатни кузатиб бориш кераклигини иккита мисол билан айтинг?
Ҳайвонлар орасида кучукларга муносабатингиз?
Эҳсон ва садақа, уларнинг фарқи нимада деб ҳисоблайсиз?
Беғараз ёрдам билан узоқ муддатли имтиёзли кредит ёрдами деганда нимани тушунасиз?
Банкота билан банкрот орасида қандай фарқлар бор?
Миллий валютамиз сўмда акс эттирилган расмларни эсланг?
Озодликка чиққан собиқ маҳбусларга нисбатан қандай муносабатда бўлишни таклиф этардингиз?
Ақлий ва жисмоний меҳнат қилувчилар орасида қайси бирини кўпрок ҳурмат қилиш керак деб ўйлайсиз?
“Шум бола” асарини муаллифи ким ва асарнинг мазмуни ҳақида гапириб беринг.
Гарри Потер ҳақида гапириб беринг?
Баҳорда биринчилардан бўлиб гуллайдиган дарахтларни санаб беринг?
Пизан ва Эйфель миноралари ҳақида гапириб беринг?
Қайси масжидларда жума намозларини ўқигансиз?
Дунёда ҳудуди жиҳатидан энг катта давлатларни санаб беринг?
“ Ромео ва Жулетта” ҳақида нима дея оласиз?
“Эрмитаж”, “ Метрополь”, “ Лувр” ҳақида гапириб беринг?
Москва, Душанбе, Киев, Минск, Канберра ҳақида гапириб беринг?
Миллий истиқлол мафкурасини инсон қалби ва онгига сингдириш қайси даврдан бошланади?
Миллий менталитет нима?
Абдулла Қодирий қандай тахаллусларда ижод қилган?
Истиқлол мафкурасининг асосий ғоялари ҳақида гапириб беринг?
Инновацион усул деганда нимани тушунасиз?
Ўқитувчиларни тоифалаш тўғрими?
Қайси алломалар таълим-тарбия масалалари билан шуғулланган?
Мафкура қандай асосий мақсадларни кўзда тутади?
Таълим турлари ҳақида гапириб беринг?
Фан нима?
“Қобуснома” китоби нима ҳақида?
Жаҳолатга қарши курашишнинг қуроли нима?
“Авесто”нинг муаллифи ким?
Ўзбекистон Республикасида қанча миллат вакиллари яшайди?
Миллий мафкура ғояларини шакллантиришга ўз ҳиссасини қўшган буюк шоир, давлат арбоби аллома ким?
Ўзбекистонда қанча аҳоли яшайди?
Конфуцийлик таълимоти қайси давлатга тааллуқли?
Скандинавия давлатларига кирувчи мамлакатлар ҳақида гапириб беринг?
Дунёни сув босиши тўғрисидаги афсона ҳақида гапириб беринг?
Франклин Рузвельт ҳақида гапириб беринг?
Теодор Рузвельт ким бўлган?
Чан Кайши ҳақида гапириб беринг?
Мао Цзе Дун ҳақида гапириб беринг?
Далай Лама ҳақида гапириб беринг?
Пол Пот ҳақида гапириб беринг?
Йўлдош Охунбобоев ҳақида гапириб беринг?
Файзулла Хўжаев ҳақида гапириб беринг?
Собир Рахимов ҳақида гапириб беринг?
Мамадали Топиболдиев ҳақида гапириб беринг?
Ахмаджон Шукуров ҳақида гапириб беринг?
Зебо Ганиева ҳақида гапириб беринг?
Хамза Умаров ҳақида гапириб беринг?
Шукур Бурхонов ҳақида гапириб беринг?
Ғани Аъзамов ҳақида гапириб беринг?
Соип Хўжаев ҳақида гапириб беринг?
Қодир Махсумов ҳақида гапириб беринг?
Сора Эшонтўраева ҳақида гапириб беринг?
Мирзачўлни ўзлаштириш ҳақида гапириб беринг?
Колхозлар тузиш ҳақида гапириб беринг?
“Осмондаги болалар” фильми ҳақида гапириб беринг?
Тошкент зилзиласи ҳақида гапириб беринг?
Тошкент метроси ҳақида гапириб беринг?
Адиблар хиёбони ҳақида гапириб беринг?
Хожибой Тожибоев ҳақида гапириб беринг?
Ўзбек тандири ҳақида гапириб беринг?
Ўзбекнинг дўпписи ҳақида гапириб беринг?
Ўзбек дорбози ҳақида гапириб беринг?
“Ўзбек иши” ёҳуд “Пахта иши” ҳақида гапириб беринг?
Иномжон Усмонхўжаев ҳақида гапириб беринг?
Пойтахт, шаҳар тушунчасини ёритинг?
Масал айтиб беринг?
Лоф айтиб беринг?
Диннинг қандай илдизлари бор?
Диний тасаввур нима?
Диннинг функцияларини гапириб беринг?
“Келинлар қўзғолони” спектакли ёки фильми ҳақида гапириб беринг?
Саломингизга алик олмаган одамга муносабатингиз?
Сертакаллуфлик нима ва уни сиз қандай баҳолайсиз?
Қайси миллат тўғрисида яхши билсангиз шулар ҳақида гапириб беринг?
Ўзимизни чапани одам деганда ким тушунилади?
Кибрлилик ҳақида гапириб беринг?
Саҳоватпеша одам қандай бўлади?
Содда муғомбир деганда кимни тушунасиз?
Атеист одамлар ҳақида нима дея оласиз?
Нима учун динимизда бошқа динларни ҳақоратлаш тақиқланади?
Қобил билан Хобил ҳақида нималарни биласиз?
Жинояти учун жазо муддатини ўтаб чиққан одамга қандай муносабатда бўлиш керак деб ҳисоблайсиз?
Хафтанинг қайси кунида туғилгансиз, бу кун ҳақида нималар дейишади?
Ёлгизлик Аллоҳга хос деган сўзни қандай тушунасиз?
Майитни кўмиш билан боғлиқ маросим ҳақида гапириб беринг?
Ҳашар нима? мисоллар билан айтинг?
Мажбурий ихтиёрий деган тушунчага мисол келтиринг?
Каттани ҳурмат қил кичикни иззат-мисоллар билан тушунтиринг?
Исломда беш нарсани инсон ҳеч қачон билолмайди деган ақида бор, сизнингча булар нима?
Исломда бешта жонзотни тутган жойда ўлдиришга рухсат бор, сизнингча бу қайси жонзотлар?
Куйидаги мақолларни охирига етказинг: - Бургага аччиқ қилиб ......, Бўлинганни..............
“ Олтин балиқ”, “Шох Салтан” эртакларининг муаллифи ҳақида нима дея оласиз?
Жаргон сўз. Ҳозирги жаргонлардан мисоллар айтинг?
Халқимиз орасида машҳур : - Кўчани ҳаққи деган иборани тушунтиринг?
Халқимиз орасида машҳур : - Қўшнини ҳакқи деган иборани тушунтиринг?
Халқимиз орасида машҳур : - Ерни ҳаққи деган иборани тушунтиринг?
Халқимиз орасида машҳур : - Етимни ҳаққи деган иборани тушунтиринг?
Билаги зўр бирни йиқар – билими зўр мингни - мақолни мисол билан изоҳланг?
Ўзбекистон “Қизил китоби” ҳақида гапириб беринг?
Энциклопедия китобининг - бошқа китоблардан фарқи ҳақида гапириб беринг?
Иримларга муносабатингиз, уларнинг қайси бирини ишонарли дея оласиз.
Охирги марта ўқиган китобингиз ҳақида гапириб беринг?
Охирги марта кўрган фильмингиз ҳақида гапириб беринг?
Охирги марта кўрган спектаклингиз ҳақида гапириб беринг?
Охирги марта кўрган концертингиз ҳақида гапириб беринг?
Охирги марта бўлган тарихий жойингиз ҳақида гапириб беринг?
Ўзбекистонлик машҳур спортчиларни айтиб беринг?
Спорт турларини санаб беринг?
Ашула ва мақом, уларнинг фарқи нимада?
Дунёнинг машҳур брендларини айтиб беринг?
Япониянинг бренд компанияларини санаб беринг?
Италиянинг бренд компанияларини санаб беринг?
Германиянинг бренд компанияларини санаб беринг?
Ёддан биладиган шеърларингиздан хоҳлаган биттасини айтинг?
Саид Аҳмад ҳақида гапириб беринг?
“Урсанг эти қотади-гапирсанг бети қотади”, бу мақолни тушунтириб беринг?
Қарз сўраш, қарз олиш тўғрисида нималар дея оласиз?
Ички ишлар органлари ходимларига бериладиган унвонларни санаб беринг?
Сатраплар ким бўлишган?
Одам савдоси ҳақида нима дея оласиз?
Наркодиспансерда кимлар даволанади?
Сифлис, трифер қандай касалликлар?
Таълим соҳасидаги ўзгаришлар ҳақида гапириб беринг?
ОИТС ҳақида нима дея оласиз?
Жиноятчилик суяк суради - деган гапга муносабатингиз?
Одам танасидаги қайси аъзони суяксиз ёв дейишади ва нега?
Юрсанг саёқ - ейсан таёқ - мисоллар билан тушунтиринг?
Қандай ҳолатларда ўзингизни камситилган деб ҳисоблайсиз?
Менга рахминг келмасин. Нега кўпчилик шу гапни айтади?
Ойни этак билан ёпиб бўлмайди – иборани тушунтиринг?
Ғийбат нима ва буни мисолларда тушунтиринг?
Айтаётган гапингни қулоғинг эшитаяптими? Бу ибора кўпинча қайси ҳолатларда қўлланилади?
Йўқолган пичоқнинг сопи олтиндан - мисол билан изоҳланг?
Томоша қилган комедия фильмларингиздан санаб беринг ва биттасини қисқача гапириб беринг?
Жамоа транспортларидаги қоида ёзувларида УВУ қатнашчилари деган тушунча учрайди. Улар ким?
Боқувчисини йўқотган ва ёлғиз она тушунчаларини қандай изоҳлайсиз?
“Генрике”, “Партизан қиз”, “Жаконда”, “ Шар”, “Адашган ўғилнинг қайтиши” гап нима ҳақида?
Мачит, мақбара, карвонсарой, сардоба булар нима?
Ижтимоий табақаларнинг қандай белгиларини айта оласиз?
Тошкентдаги шох кўчаларни айтиб беринг?
Охирги марта қайси музейда бўлгансиз?
«..Ҳар қандай тараққиёт маҳсулидан икки хил мақсадда эзгулик ва ёвузлик йўлида фойдаланиш мумкин» деган фикрга изоҳ беринг?
Ўзбекистон ёшлари дейилганда неча ёшлилар тушунилади ва нега шундай?
Саид Олимхон кимлигини айтиб беринг?
Исён билан инқилобнинг фарқи нимада?
Баррикада деганда нимани тушунасиз?
Боборахим Машраб ҳақида гапириб беринг?
Латиф Файзиев, Шухрат Аббосов, Зулфиқор Мусоқов гап қайси соҳа вакиллари ҳақида бормоқда?
Карикатура билан шарж расмларнинг фарқи нимада?
Интернетда қайси сайтларга кириб турасиз ва билган сайтларингизни санаб беринг?
Ўзбекистонда нашр этиладиган соҳавий газеталар ва уларнинг аҳамияти ҳақида гапириб беринг?
Олий Мажлис депутати қандай хислатларга эга бўлиши керак деб ҳисоблайсиз?
Педиатрия институти ва тиббиёт институтининг бир-биридан фарқи нимада?
Қўрқоқ олдин мушт кўтарар – сиз буни мисоллар билан тушунтиринг?
Владимир Жонибеков, Солижон Шарипов улар ҳақида гапириб беринг?
Каззоб ким ва унга муносабатингиз?
Риёкорлик нима?
Қайси рассомларни чизган суратлари ҳақида гапира оласиз?
Новвойлар, нон турлари, нон ҳақида гапириб беринг?
Лой уйлар дейилганда қанақа уйлар тушунилади?
“Кар ва соқовлар жамияти”нинг вазифаси нимадан иборат?
Акция нима? Акционерлик жамиятичи?
Судхўрлик, судхўрликка муносабатингиз?
Сиз кимни рағбатлантира олишингиз мумкин? Умуман рағбатлашни нима кераги бор?
Ногиронлар, имконияти чекланганлар - ҳозирги кунда қайси сўзни ишлатиш тавсия этилмоқда нима учун?
Шахсий гигиена тўғрисида гапириб беринг?
Нурафшон шаҳри ҳақида гапириб беринг?
Плантация деганда нимани тушунасиз?
Ўзбекистоннинг ёввойи табиати ҳақида гапириб беринг.
Қандай амал ҳуқуқий маданиятли одамники ҳисобланади.
Қандай амал миллатимиз учун ёт бегона ҳисобланади?
Паранжи ҳақида гапириб беринг?
Нима - яхшию, нима - ёмон?
Танқид нима, ўзингизни танқид қилингчи?
Букрини қабр тўғрилайди – бу мақолни қандай тушунасиз?

Сафдорлар учун

“Миллат” деганда нимани тушунасиз?
Ислом динида “Қуръон”дан кейинги муҳим манба бўлиб ҳисобланадиган китоб қайси ва унинг муаллифи ҳақида нималарни биласиз?
Маънавият деганда нимани тушунасиз?
Самарқанд шаҳридаги Регистон майдонида жойлашган 3 та муҳташам тарихий обидаларни санаб ўтинг ва уларнинг аҳамиятини тушунтириб беринг?
Шарқ ривоятларига кўра кимлар билан дўст бўлиш керак?
Ҳадис деганида нимани тушунасиз ва ҳадислардан намуналар келтиринг?
“Ватан” тушунчасига таъриф беринг ва улуғ маърифатпарвар бобомиз Абдулла Авлоний Ватанга қандай таъриф берган?
Соҳибқирон бобомиз Амир Темур ҳақида нималарни биласиз?
Ўзбекистон жаҳондаги давлатларнинг халқаро уюшмаси – Бирлашган Миллатлар Ташкилотига қачон қабул қилинди ва у билан қайси йўналишларда ҳамкорлик амалга оширилмоқда?
Демократия тушунчасига таъриф беринг?
“Маҳалла” ва “Қишлоқ” тушунчаларига таъриф беринг?
“Шаҳар” тушунчасига таъриф беринг ва юртимиздаги тарихий шаҳарларни санаб беринг?
“Мустақиллик майдони” қачон ташкил этилган ва бу майдон ҳақида нималарни биласиз?
Мустақиллик майдонининг тўрида жойлашган Мустақиллик ва эзгулик монументи ҳақида нималарни биласиз?
“Авесто” кимларнинг муқаддас китоби ва Авестода қайд этилган инсон ҳаётининг асосий қоидаси бўлиши керак бўлган ғояларни санаб беринг?
Космополитлар кимлар ва “Ўтроқ ҳаёт” деганда нимани тушунасиз?
Чингизхонга қарши курашларда жасорат кўрсатиб, уни лол қолдирган ватандошимиз ким ва у ҳақида нималарни биласиз?
Иккинчи жаҳон уруши йилларида юртимизга фашистлар босиб олган ҳудудлардан кўчириб келтирилган миллатлар ҳақида нималарни биласиз?
9 май – Хотира ва қадрлаш куни қайси йилдан буён юртимизда кенг нишонланиб келинмоқда ва бу байрам нима мақсадда ташкил этилган?
Иккинчи жаҳон уруши арафасида Ўзбекистонда қанча аҳоли яшаган ва шундан қанчаси Иккинчи жаҳон урушидаги жангларда иштирок этган?
“Тинчликнинг қадри” деганда нимани тушунасиз?
Ватан туйғуси деганда нимани тушунасиз ва бир умр Ватан туйғуси билан яшаган, Ҳиндистон ўлкасида подшолик қилган Заҳириддин Муҳаммад Бобурнинг қабри қайси шаҳарда жойлашган?
“Аллома” деганда нимани тушунасиз ва Ватан туйғуси ҳар ишда, ҳар қадамда мададкор бўлсин деб ўз исми шарифларига туғилган жойларининг номини қўшиб ёзган мутафаккирлардан кимларни биласиз?
Қайси йилларда собиқ СССР ҳудудида мудҳиш оммавий сиёсий қатағонлар амалга оширилган ва бунинг Ўзбекистонга таъсири қандай бўлган?
“Оила” тушунчасига таъриф беринг ва оиланинг таянч устунлари ҳақида нималарни биласиз?
“Тарбия” тушунчасига таъриф беринг ва бола тарбиясида кўпроқ нималарга эътибор бериш лозим?
Ватанимиз байроғини жаҳон ареналарида юқорига кўтарган ёш шахматчилар Нодирбек Абдусатторов ҳамда ака-ука Жавоҳир ва Исломбек Синдоровлар ҳақида нималарни биласиз?
Мардлик, фидойилик ва эзгулик каби мавзуларга йўғрилган қандай жаҳон халқлари ҳамда халқимизнинг достонларини биласиз?
Буюк саркарда бобомиз Амир Темур ҳамма соҳада адолатни бош мезон деб билиб қайси шиорга амал қилиб яшаган ва “Тузуклар” китобида нималар баён қилинган?
Ўзбекистон Республикаси ҳақида нималарни биласиз?
Буюк ипак йўли ҳақида нималарни биласиз?
Илм манбаи бўлмиш “Китоб” ҳақида нималарни биласиз?
Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси ҳақида нималарни биласиз?
“Халқ” тушунчасига таъриф беринг?
Ўзбек халқи деганда кимлар тушунилади ва улар ҳақида нималарни биласиз?
“Расадхона” деганда нимани тушунасиз ва Мирзо Улуғбек расадхонаси ҳақида гапириб беринг?
Мирзо Улуғбек музейи ҳақида нималарни биласиз?
Зардуштийлик таълимотининг бош китоби қайси ва у ҳақида нималарни биласиз?
Қадимда мамлакатимиз ҳудудида қандай давлатлар ривож топган?
Демократия ва ҳуқуқий демоктарик давлат тушунчаларига таъриф беринг?
Мустақил давлат деганда нимани тушунасиз?
“Жадидчилик ҳаракати” ва уларнинг асосий мақсади ҳақида нималарни биласиз?
Мамлакатимиздаги президентлик бошқаруви ҳақида гапириб беринг?
Давлат сиёсати қандай қисмларга бўлинади ва уларга таъриф беринг?
Имом Бухорий мажмуаси ҳақида нималарни биласиз?
Расмий тимсоллар деганда нимани тушунасиз ва Ватанимизнинг расмий тимсолларини санаб беринг?
Ўзбекистон Республикаси давлат байроғи ҳақида нималарни биласиз?
Ўзбекистон Республикаси давлат герби ҳақида нималарни биласиз?
Қадимда қайси шаҳар Чоч, Шош ҳамда Бинкат номлари билан аталган ва бу шаҳарнинг қадимда нечта дарвозаси бўлган?
Миллий қадрият деганда нимани тушунасиз?
Ватанпарварлик деганда нимани тушунасиз?
Буюк маърифатпарвар бобомиз Абдулла Авлонийнинг асарлари ва тарбияга оид айтган фикрлари ҳақида гапириб беринг?
Соғлом турмуш тарзи деганда нимани тушунасиз?
Тошкент шаҳри ҳақида нималарни биласиз?
Хива шаҳри ҳақида нималарни биласиз?
Самарқанд шаҳри ҳақида нималарни биласиз?
Бухоро шаҳри ҳақида нималарни биласиз?
Қўқон шаҳри ҳақида нималарни биласиз?
Сирдарё вилояти қачон ташкил топган ва унинг географик жойлашуви ҳамда демографик маълумотлари ҳақида гапириб беринг?
Жиззах вилояти қачон ташкил топган ва унинг географик жойлашуви ҳамда демографик маълумотлари ҳақида гапириб беринг?
Самарқанд вилояти қачон ташкил топган ва унинг географик жойлашуви ҳамда демографик маълумотлари ҳақида гапириб беринг?
Навоий вилояти қачон ташкил топган ва унинг географик жойлашуви ҳамда демографик маълумотлари ҳақида гапириб беринг?
Бухоро вилояти қачон ташкил топган ва унинг географик жойлашуви ҳамда демографик маълумотлари ҳақида гапириб беринг?
Хоразм вилояти қачон ташкил топган ва унинг географик жойлашуви ҳамда демографик маълумотлари ҳақида гапириб беринг?
Қашқадарё вилояти қачон ташкил топган ва унинг географик жойлашуви ҳамда демографик маълумотлари ҳақида гапириб беринг?
Сурхондарё вилояти қачон ташкил топган ва унинг географик жойлашуви ҳамда демографик маълумотлари ҳақида гапириб беринг?
Фарғона вилояти қачон ташкил топган ва унинг географик жойлашуви ҳамда демографик маълумотлари ҳақида гапириб беринг?
Наманган вилояти қачон ташкил топган ва унинг географик жойлашуви ҳамда демографик маълумотлари ҳақида гапириб беринг?
Андижон вилояти қачон ташкил топган ва унинг географик жойлашуви ҳамда демографик маълумотлари ҳақида гапириб беринг?
Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий боғи ҳақида нималарни биласиз?
Тошкент шаҳридаги Амир Темур хиёбони ҳақида нималарни биласиз?
Пойтахтимиздаги Ҳазрати Имом мажмуаси ҳақида нималарни биласиз?
Тошкент шаҳридаги Хотира майдони ҳақида нималарни биласиз?
Бухоро, Самарқанд, Термиз ва Марғилон шаҳарларида жойлашган буюк қадамжоларни санаб беринг?
“Тарихий хотира” ва “Манқурт” тушунчаларига таъриф беринг?
Мустақилликка эришганимиздан сўнг дунёнинг қайси шаҳарларида сақланаётган миллий меросимизнинг минглаб ноёб намуналари юртимизга олиб келинди?
Самарқанддаги Регистон майдони ҳақида нималарни биласиз?
“Самарқанднинг юраги” дея эътироф этиладиган тарихий ёдгорликни айтинг?
Мовароуннаҳр ҳақида гапириб беринг?
Қадимий Хоразм заминидан етишиб чиққан, илм-у маърифат йўлидаги беғиёс хизматлари учун “Жоруллоҳ” яъни “Аллоҳнинг қўшниси” деган юксак эътирофга сазовор бўлган мутафаккир ким?
“Тиб қонунлари” асарининг муаллифи ким ва бу асар ҳақида нималарни биласиз?
Жаҳон тилшунос олимларининг тадқиқотига кўра буюк ёзувчи ва шоирлар орасида энг кўп сўз бойлигига эга инсон сифатига ким тан олинган ва бу инсон фаолияти давомида ўз асарларида қанча сўз ишлатган?
Сўз мулкининг султони, мутафаккир бобомиз Алишер Навоий хотирасига бағишланиб дунёнинг қайси шаҳарларида бу инсоннинг ҳайкаллари ўрнатилган?
Камолиддин Беҳзод ҳақида нималарни биласиз?
Уйғониш даври деганда нимани тушунасиз ҳамда Ғарб уйғониш даври қачон ва қаерда бошланган?
Бирлашган Миллатлар Ташкилоти томонидан Халқаро Наврўз куни қачон эълон қилинди?
Миллий қадриятимиз бўлган – тилимиз ҳақида нималарни биласиз?
Умумбашарий қадриятлар деганда нимани тушунасиз?
Жасур француз қизи Жанна Дъаркнинг жасорати ҳақида нималарни биласиз?
Аждодимиз Жалолиддин Мангуберди жасорати ҳақида нималарни биласиз?
Бугунги кунда ёшларни ўз таъсирига олиб, шу тариқа мамлакатимиз келажагига болта урмоқчи бўлган кучларни санаб беринг ва уларга қарши курашишнинг энг самарали йўлини айтинг?
Соғломлик нима ва у неча хил кўринишга эга?
Соғлом турмуш тарзи деганда нимани тушунасиз?
Ўзини ўзи тарбиялаш деганда нимани тушунасиз?
Ҳакимбек образи қайси достоннинг бош қахрамони ҳисобланади?
Алпомиш достонидаги персонажлар ва ундаги воқеалар ривожи ҳақида гапириб беринг?
Маънавият деганда нимани тушунасиз?
Инсоннинг ички дунёси деганда нимани тушунасиз?
Ирода деганда нимани тушунасиз?
Қандай иллатлар инсондаги виждон туйғусини сўндириб, бора-бора уни виждонсиз инсонга айлантириб қўйиши мумкин?
Фикр нима ва одамларнинг орзу ниятларига қараб фикрлар неча хил бўлади?
Ғоя деганда нимани тушунасиз?
Миллий ғоя қандай шаклланади, унинг ижодкори ким?
Адолат ғояси деганда нимани тушунасиз?
Сўз мулкининг султони, мутафаккир бобомиз Мир Алишер Навоийнинг беш достондан иборат бўлган асари ва унинг аҳамияти ҳақида гапириб беринг?
Консервация нима ва консерватив ғояга таъриф беринг?
Ғоялар халқнинг иродаси, орзу-интилиш ва манфаатларини қанчалик тўғри ёки нотўғри акс эттиришига қараб қандай турларга бўлинади?
Бунёдкор ғоялар ҳақида нималарни биласиз?
“Эзгу фикр, эзгу сўз, эзгу амал” деган қоида қайси китобда ўз аксини топган ва бунинг маъносини тушунтириб беринг?
“Дил ба ёр-у даст ба кор”, яъни “Дилинг Аллоҳда, қўлинг меҳнатда бўлсин” деган ҳикмат муаллифи ким ва бу ҳикмат қандай фикрни ифода этади?
Бунёдкорлик меҳнат маҳсули бўлган дунё ва юртимиз мўъжизаларини санаб беринг?
Вайронкор ғоялар ҳақида нималарни биласиз?
Болшевизм ва Атеизм тушунчаларига таъриф беринг?
Мустабид мафкура деганда нимани тушунасиз?
Маънавий таҳдид деганда нимани тушунасиз?
“Қўшнинг тинч – сен тинч” деган мақолнинг мазмунини айтиб беринг?
Диний ақидапарастлик деганда нимани тушунасиз?
Экстремизм деганда нимани тушунасиз?
Терроризм деганда нимани тушунасиз?
Маданият деганда нимани тушунасиз?
Комил инсон деганда нимани тушунасиз?
Худбинлик деганда нимани тушунасиз?
Маҳаллийчилик деганда нимани тушунасиз?
Камтарлик ва манманлик ҳақида нималарни биласиз?
Соҳибқирон бобомиз Амир Темурнинг “Кимки қудратимизга шубҳа қилса, биз қурган биноларга боқсин” деган сўзлари қайси иншоотнинг деворларига битилган?
Инсонпарварлик деганда нимани тушунасиз?
“Тилга ихтиёрсиз – элга эътиборсиз” нақлининг муаллифи ким ва бунинг маъносини айтиб беринг?
Тажовузкор ғоя ҳақида нималарни биласиз?
Халқимизга қарши қаратилган “пахта иши” ҳақида нималарни биласиз?
Бугунги кунда мафкуравий-ғоявий хужумлар нима орқали тарқатилади?
Ақидапарастлик деганда нимани тушунасиз?
“Оммавий маданият” ниқоби остидаги хуружлар деганда нимани тушунасиз?
Мафкуравий полигон деганда нимани тушунасиз?
Диний экстремизм деганда нимани тушунасиз?
Бугунги кунда дунё мафкуравий манзарасида қандай кучларнинг ўзаро кураши авж олмоқда?
Ғоявий бўшлиқ деганда нимани тушунасиз?
Ишонч деганда нимани тушунасиз?
Қандай инсонларда ғоявий бўшлиқ пайдо бўлиши мумкин?
Инсон дунёқараши деганда нимани тушунасиз?
Иммунитет сўзига таъриф беринг?
Мафкуравий иммунитет деганда нимани тушунасиз?
Огоҳлик деганда нимани тушунасиз?
Маърифат деганда нимани тушунасиз?
Бугунги кунда қайси шиор асосида ёшларимизни замонавий талаблар даражасида билим олиш, касб-ҳунарлар, хорижий тилларни пухта эгаллашга даъват этмоқдамиз?
Она тили ҳақида нималарни биласиз?
Темурийлар даврида ўзбек тилининг обрўйи, унинг нуфузини кўтариш учун курашган мутафаккир ким?
Она тилимиздаги қайси сўзларни бошқа тилларга айнан таржима қилиб бўлмайди?
Умумбашарий қадриятлар деганда нимани тушунасиз?
Қонун устуворлиги деганда нимани тушунасиз?
Ҳурфикрлилик деганда нимани тушунасиз?
“Ўрта аср Шарқ алломалари ва мутафаккирларининг тарихий мероси, унинг замонавий цивилизация ривожидаги роли ва аҳамияти” мавзусидаги халқаро конференция қачон ва қайси шаҳарда ўтказилган?
Қайси давлатларда буюк мутафаккир боболаримиз Ибн Сино, Мирзо Улуғбек, Алишер Навоий ва Аҳмад Фарғонийларнинг ҳайкаллари ўрнатилган?
Тошкент шаҳри қачон ва қайси ташкилот томонидан Ислом маданияти пойтахти деб эълон қилинди?
Стратегик йўл деганда нимани тушунасиз?
Ўзбек моделининг асосий тамойилларини санаб беринг?
Ислоҳот деганда нимани тушунасиз?
Оила деганда нимани тушунасиз?
Қандай йўллар билан топилган бойлик ҳаром ҳисобланади?
“Юксак маънавият – енгилмас куч” асарида “халқимизга хос ўзини-ўзи бошқариш тизимининг ноёб усули” дея нима таърифланган?
Конституциямизнинг 105-моддасига кўра маҳалла раиси (оқсоқол) ва унинг маслаҳатчилари неча йил муддатга сайланади. Уларнинг фаолият йўналишлари?
“Туркий гулистон ёхуд ахлоқ” асари ҳақида гапириб беринг?
Маърифатпарвар бобомиз Абдурауф Фитратнинг тарбияга оид машҳур фикрларини айтинг?
“Устоз – отангдек улуғ” деган ҳикматни тушунтириб беринг?
Инсон ҳаётида ҳар қандай иқтисодий ёки сиёсий қарамликдан ҳам кўра дахшатлироқ қарамлик бу нима?
Гладиатор тушунчаси қайси даврга тегишли ва улар кимлар бўлган?
Гиёҳванд моддаларнинг ноқонуний савдосидан топилаётган катта миқдордаги нопок пуллар қандай мақсадларда сарфланмоқда?
Инсон меҳнати қандай турларга бўлинади ва уларни тушунтириб беринг?
Ҳақиқий қахрамонлик деганда нимани тушунасиз?
XX аср бошларида халқимиз маорифи ва маданиятини юксалтириш, иқтисодий ҳамда сиёсий ҳаётини босқинчилар измидан озод қилиш йўлида бемисл фидойилик кўрсатган аждодларимизни санаб беринг?
Маҳмудхўжа Беҳбудийнинг ҳаёти ва ижоди ҳақида гапириб беринг?
Абдулла Авлонийнинг ҳаёти ва ижоди ҳақида гапириб беринг?
Абдурауф Фитратнинг ҳаёти ва ижоди ҳақида гапириб беринг?
Чўлпон ҳаёти ва ижоди ҳақида гапириб беринг?
Абдулла Қодирийнинг ҳаёти ва ижоди ҳақида гапириб беринг?
Дин деганда нимани тушунасиз?
Салиб юришлари ҳақида нималарни биласиз?
Яҳудийларнинг Марказий Осиёда яшаганликларига гувоҳлик берувчи археологик топилмалар тадқиқотчилар томонидан илк бор қачон ва қаердан топилган?
Ўзбекистондаги биринчи яҳудийлар театри қачон ва қаерда ташкил қилинган?
Яҳудийлик таълимоти Худо томонидан Мусога нозил қилинган Ўн амрга риоя этишга асосланади. Шу 10 амрни санаб беринг?
Яҳудийларнинг муқаддас китоби номини айтинг ва бу китоб қайси тилларда ёзилган?
Буддавийлик дини қачон ва қаерда вужудга келди?
Айритом топилмаси ҳақида нималарни биласиз?
Фаёзтепа топилмаси ҳақида нималарн биласиз?
Қува топилмаси ҳақида нималарни биласиз?
Христианлик дини ҳақида нималарни биласиз?
Жиззах вилоятида Винкерд ҳудудидаги ғордан қандай маданий ёдгорлик топилган?
Христианликнинг муқаддас китоби қайси ва у неча бўлимдан иборат?
Ислом динининг Марказий Осиёга кириб келиш тарихи ҳақида гапириб беринг?
Ислом динининг муқаддас китоби қайси ва бу китоб ким томонидан илк бор тўлиқ равишда замонавий ўзбек тилига таржима қилинган?
Қайси халифа даврида “Қуръони карим” иккинчи марта жамланиб, китоб ҳолатига келтирилди?
Ислом динининг “Қуръони карим”дан кейинги ўринда турувчи муқаддас манбасини айтинг?
Ислом дини таълимоти ҳақида гапириб беринг?
Ислом динининг асосий байрамлари ҳақида гапириб беринг?
“Ё Ватан, ё шарофатли ўлим” шиори остида мўғулларга қарши курашган мутафаккир ким?
Маълумки, Нақшбандия тариқати 4 тамойил асосига қурилган. Ушбу 4 тамойилни санаб беринг?
Муҳаммад ибн Мусо Хоразмийнинг илм-фан тараққиётига қўшган ҳиссаси ҳақида гапириб беринг?
Ким Колумб саёҳатидан 500 йил олдин Тинч ва Атлантика океанлари ортида қитъа мавжудлиги ҳақидаги қарашни илгари сурган?
Аҳмад Фарғонийнинг илм-фан тараққиётига қўшган ҳиссаси ҳақида гапириб беринг?
Абу Райҳон Берунийнинг илм-фан тараққиётига қўшган ҳиссаси ҳақида гапириб беринг?
“Ислом оламининг энг машҳур файласуфи ва қомусий алломаси ҳамда инсониятнинг энг буюк мутафаккирларидан бири” деган унвонга сазовор бўлган инсон ким?
“Оммавий маданият” тушунчаси ҳақида нималарни биласиз?
Исломнинг моҳиятига мутлақо зид бўлган ҳодисалар ёки ҳаракатларни айтиб беринг?
Ҳадисларда айтилишича, “Икки нарса борки, кўпчилик инсонлар унинг қадрига етмайдилар”. Улар нима?
Миссионерларнинг асосий мақсади нимадан иборат?
Миссионерликка қарши кураш масаласи Ўзбекистон Республикасининг қайси ҳужжатида белгилаб қўйилган?
Кибернетика деганда нимани тушунасиз?
Миллий истиқлол ғояси нима?
Миллий истиқлол мафкурасининг бош ғояси нима?
Миллий мафкура нима?
Миллий менталитет нима?
Миллий қадриятлар нима?
Миллий ғоя тушунчасига изоҳ беринг?
Миллий ғурур нима?
Миллийлик нима?
Мустамлакачилик нима?
Мустақиллик тушунчасига изоҳ беринг?
Мустақиллик ғояси нима?
Мафкура яккахонлиги нима?
Мафкуравий беқарорлик нима?
Мафкуравий вазият нима?
Мафкуравий иммунитет нима?
Мафкуравий марказлар нима?
Мафкуравий мақсад нима?
Мафкуравий муаммолар нима?
Мафкуравий полигон нима?
Мафкуравий профилактика нима?
Мафкуравий сиёсат нима?
Мафкуравий тажовуз нима?
Мафкуравий тарбия нима?
Мафкуравий хавфсизлик?
Мафкуравий толерантлик нима?
Мафкуранинг функциялари нима?
Маҳаллийчилик нима?
Меҳнат жамоалари нима?
Миллат нима?
Миллатлараро тотувлик нима?
Миллатчилик нима?
Истиқлол нима?
Истиқлол мафкураси нима?
Иудаизм нима?
“Ички ишларга аралашмаслик” нима?
Иқтисодиётни эркинлаштириш нима?
Консерватизм нима?
Конституционализм нима?
Конфуцийлик нима?
Космополитизм нима?
Кўппартиявийлик нима?
Либерализм нима?
Материализм нима?
Маънавият сўзига таъриф беринг?
Озод ва обод ватан, эркин ва фаровон ҳаёт барпо этиш тушунчасини изоҳланг?
Озодлик ғояси нима?
Оммавий ахборот воситалари нима?
Оила нима?
Патернализм тушунчасига изоҳ беринг?
Прагматизм нима ва у қайси мамлакатда шаклланган?
Плюрализм нима?
Радикализм нима?
Салб юришлари нима?
Сиёсий ҳаётни эркинлаштириш нима?
Соғлом мафкура нима?
Суверенитет сўзига изоҳ беринг?
Санъат нима?
Тамойил тушунчасига изоҳ беринг?
Тараққиётнинг Ўзбек модели тушунчасининг маъноси?
Тарихий хотира нима?
Темур тузуклари қандай асар?
Тенг ҳуқуқлилик ва ўзаро ҳамкорлик нима?
Тоталитаризм нима?
Умуминсоний қадриятлар устуворлиги тамойиллари нималардан иборат?
Умуминсоний ғоялар нима?
Урф-одатлар ва маросимлар тушунчасига изоҳ беринг?
Ўзбек миллий давлатчилиги нима?
“Ўзбекистон - ягона Ватан” ғоясига изоҳ беринг?
Ўзбекистоннинг Давлат рамзлари бу ...?
Фикр қарамлиги, тафаккур қуллиги нима?
Фуқаролик жамияти нима?
Халқ фаровонлиги нима?
Цивилизация нима?
Эътиқод нима?
Юрт тинчлиги ғояси нима?
Қадрият нима?
Ғоя нима?
Ғоявий бўшлиқ қай тарзда вужудга келади?
Ғоявий заифликнинг сабаблари нима?
Ғоявий зиддият нима?
Ғоявий мутаассиблик нима?
Ғоявий саводсизликнинг асоси нима?
Ғоявий турғунлик нима?
Ғоявий қарамлик нима?
Ғоясизлик нима?
Ҳурфикрлилик нима?
Адолат тушунчасини изоҳланг?
Атеизм нима?
Бунёдкор ғоя қандай ғоя?
Буюк давлатчилик шовинизми нима?
Вайронкор (бузғунчи) ғоя нима?
Ватан равнақи тушунчасига изоҳ беринг?
Геополитика нима?
Геостратегик манфаатлар деганда нимани тушунасиз?
Давлат мафкураси нима?
Дин нима?
Диний бағрикенглик (толерантлик) нима?
Диний экстремизм нима?
Диний ғоялар нимага хизмат қилади?
Догматизм нима?
Дунёвий ғоя нима?
Дунёнинг мафкуравий манзараси тушунчасини изоҳланг?
Жамоатчилик фикри нима?
Идеализм нима?
Ижтимоий ҳамкорлик нима?
Инсон ҳуқуқлари нима?
Ирқчилик нима?
Ислом дини маъноси нима?
Бизга ёт ғояларга қарши қандай курашмоқ лозим?
Қайси ғоялар тараққиётга хизмат қилади?
Миллий истиқлол ғоясининг фалсафий илдизлари айтиб беринг?
Миллий истиқлол мафкурасини халқимиз онги ва қалбига сингдириш усуллари нималардан иборат?
Ислом дини қандай ғояга асосланган?
Бизнинг бош стратегик мақсадимиз нимадан иборат?
Мафкуравий профилактика нима?
Комил инсон қандай ғоя?
Ўзини ислом номи билан боғлайдиган экстремистик ташкилотларнинг асосий хусусиятлари нималардан иборат?
Такфир ва жиҳод сўзларига таъриф беринг?
“Қуръонийлар” кимлар, улар қачон ва қаерда пайдо бўлган?
Қайси ҳужжатга асосан Сурхондарё вилоятининг Термиз туманида Афғонистон фуқароларини ўқитиш таълим маркази ташкил этилди?
Тариқатчилар деганда нимани тушунасиз?
Баҳоуддин Нақшбанд ҳақида нималарни биласиз?
Урф-одат деганда нимани тушунасиз?
Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуфнинг қандай китобларини биласиз?
Жалолиддин Румийнинг таъкидлашича ҳаётда муваффақиятга эришиш учун 3 нарса керак экан. Булар нима?
Оқил фарзанд фазилатлари нимада намоён бўлади?
Миллий анъаналар деганда нимани тушунасиз?
Инсон маънавияти қандай манбалар орқали шакллантирилади?
Маънавий мерос деганда нимани тушунасиз?
Абу Али ибн Сино асарларининг умумий сони қанча ва бизгача қанчаси етиб келган?
Ўзбекистонни янгилаш ва ривожлантириш йўли маънавий мерос нуқтаи назаридан қараганда 4 та асосий негизга асосланади. Улар қайсилар?
“Қутадғу билиг” ва “Силсилат уз захаб” асарларининг муаллифлари ким?
Миллатлараро тотувлик деганда нимани тушунасиз?
Полиэтник ва моноэтник тушунчаларига таъриф беринг?
Адабиёт деганда нимани тушунасиз?
Экологик маданият деганда нимани тушунасиз?
Глобаллашув деганда нимани тушунасиз?
Иймон – эътиқодли иродали инсон деганда кимни тушунасиз?
Миллий қадриятни кандай тушунасиз, мисол келтиринг?
Диний қадриятни қандай тушунасиз, мисол келтиринг?
Цивилизация, цивилизация бешиги тушунчасини ёритиб беринг?
Тарих, кўхна тарих тушунчаларининг фарқларини тушунтириб беринг?
«Етти ўлчаб бир кес» мақолига таъриф бериб, касбий мисоллар келтиринг?
Алломалар, уламолар деганда кимларни тушунасиз?
Моддий-маънавий мерослар ва уларнинг аҳамияти ҳақида гапириб беринг?
Номоддий маънавий мерослар ва уларнинг аҳамияти ҳақида гапириб беринг?
Тарихимиздан фахрланиш бу ………?
Тарихимиздан ғурурланиш бу ………?
Учта мақол айтиб, изоҳлаб беринг?
Иккита ҳадиси шарифни айтиб, изоҳлаб беринг?
Ҳадиси шариф билан мақол ўртасидаги фарқларни айтиб беринг?
Ички ишлар органи ходими бўла олмасангиз қайси касбни танлайсиз?
Учта мақол айтиб, изоҳлаб беринг?
“Ватан - остонадан бошланади”, сиз буни қандай тушунасиз?
Сизнингча “Устоз-отангдан улуғ”ми ёки “Устоз отангдек улуғ”ми? Изоҳ беринг?
Иккита ҳадиси шарифни айтиб, изоҳлаб беринг?
Саломлашиш ва салом беришнинг асосий тўртта қоидаси деб нималарни айтган бўлар эдингиз?
Ибрат нима? Ибратли мисол келтиринг?
«Илҳақ» бадий фильми ҳақида нима дея оласиз?
Ўзбекистонда 130 дан ортиқ миллат истиқомат қилади, шулардан 15 тасини санаб беринг?
Нима учун «Наврўз» байрами собиқ Совет даврида кенг, тантанали нишонланмаган деб ўйлайсиз?
Алпомиш ким бўлган? У ҳақида билиш сизга нима беради?
Сайхун, Жайхун, Ёйик, Энасой, Бойкул, Иртиш нима? Билганингиз ҳақида гапириб беринг?
Хотирангизда яхши сақланиб қолган эртакнинг номини айтиб, у ҳақида гапириб беринг?
Тошкентда сақланаётган Усмон Қуръони ҳақида нима биласиз?
Самарқанддаги Регистон майдони, ундаги мадрасалар тўғрисида айтиб беринг?
Имом ал-Бухорий тўғрисида гапириб беринг?
Имом ат-Термизий тўғрисида гапириб беринг?
Ахмад Яссавий ва унинг номи билан аталувчи мақбара ҳақида нима дея оласиз?
«Дил ба ёру даст ба кор – Аллоҳ дилингда қўлинг меҳнатда бўлсин» деган бу сўзлар кимга тегишли ва иборага изоҳ беринг?
Абу Али ибн Сино ким бўлган ва у тўғрисидаги афсона ҳамда ривоятлардан эслаб, айтиб беринг?
Муҳандис ким, муҳаддисчи? Мисоллар билан айтинг?
Президентимиз Шавкат Мирамоновичнинг «Халқ қабулхонаси»ни ва «Президент портали»ни ташкил этишдан кўзлаган асосий мақсади нима эди?
Бирон бир шеърни ёд айтиб беринг?
Нима учун машҳур шахсларга бағишлаб ҳайкаллар ўрнатилади ва Тошкентда кимларга ҳайкаллар ўрнатилган айтиб беринг?
Фильм жанрлари ҳақида гапириб, мисоллар келтиринг?
Яшаб турган маҳаллангиз номи, тарихи, маҳалла раиси ва участка нозирининг унвони, исми шарифини тўлиқ айтиб беринг?
“Маҳаллада дув-дув гап” ёки “Суюнчи” фильмлари ҳақида эслаб, ўзбек характерини ёритинг?
Жадидлар ким бўлган?
Ҳунармандчиликнинг: бешикчи, пичоқчи, косиб, чилангар, темирчи турлари тўғрисида гапириб беринг?
Ўзбекистонда таъсис этилган орден ва медалларни номини айтиб, кимларга қайсилари, нима учун берилиши ҳақида гапириб беринг?
Ўзбекистонда ўзбек тилидан ташқари яна қандай тилли мактаблар мавжуд? Нега шундай?
31-август Ўзбекистонда катоғон қурбонларини ёд этиш куни. Қатағон қурбонлари ким ва уларни нега ёд этамиз?
Ўзбекистон радиоканалларини санаб беринг?
Ўзбекистон телевизион каналларини сананг беринг?
Нажмиддин Кубро ҳақида нима биласиз?
Раъно Шарипова, Ботир Зокиров, Кумуш Раззоқова бу исмлар эсланганда гап нима ҳақида боради ва шу ҳақида гапириб беринг?
Шукур Бурхонов, Хамза Умаров, Лутфихон Саримсоқова, Зайнаб Садриева бу исмлар эсланганда гап нима ҳақида боради ва шу ҳақида гапириб беринг?
Махатма Ганди тўғрисида гапириб беринг?
Суқрот, Платон, Аристотель, Алфраганус каби буюк исмлар ўзбекчада қандай талаффуз этилади?
Иймон калимасини айтинг ва Исломнинг беш устунини санаб беринг?
Экстремист ва сепаратист сўзларига изоҳ беринг?
«Ёмоннинг кучи япалоққа етади» ушбу мақолни изоҳланг?
Виждон эркинлиги деганда нима тушунасиз?
Диний фанатизм ва унинг хавфи ҳақида айтиб беринг?
Инсоннинг онги ва тафаккури учун кураш деганда нимани тушунасиз?
Мафкуравий иммунитет тушунчасига изоҳ беринг?
Халифалар дейилганда кимлар тушунилади?
Ўзбекистондаги вилоятлар ва уларнинг марказларини айтиб беринг?
Миллий тотувлик нима?
Ўзбекистон “Ёшлар иттифоқи” ташкилоти ҳақида гапириб беринг?
Мирзо Улуғбек ҳақида гапириб беринг?
Космополитлар дейилганда кимлар тушунилади?
Ҳарбий унвонларни айтиб беринг?
Ўзбекистон келажагини қандай тасаввур қиласиз?
“Маҳалладош” ва “ватандош” сиз учун қайси бири аҳамиятлироқ ва нима учун?
Ассалому алайкум сўзининг – сўзма сўз таржимасини изоҳланг?
Японларнинг қайси хислатларини бизда йўқ деб ҳисоблайсиз?
Немисларнинг қайси хислатларини бизда йўқ деб ҳисоблайсиз?
Жентельмен деган тушунчани қандай изоҳлайсиз?
Агарда бошқа миллат вакили бўлиб қолиш имкони бўлиб қолса, қайси миллатни танлар эдингиз? Танлашингиз шарт. Тушунтиринг?
Амакивачча, холавачча дейилганда кимлар тушунилади, улардан сизда нечта ва исмларини айтиб беринг?
Охирги уч кун ичида тахминан неча марта садақа бердингиз ва нега?
Ислом динида одам ҳеч қачон 5 нарсани олдиндан била олмайди дейилади, сизнингча улар нима?
“Аллоҳ қалбимизда, юрагимизда” бу иборани қандай тушунасиз?
Сизни бешикка ётқизишганми? Бешик ҳақида гапириб беринг?
Бадиий фильм, ҳужжатли фильм, илмий оммабоп фильм уларнинг мазмунан фарқларини айтиб беринг?
Широқнинг жасоратини эсга олинг, нима деб ўйлайсиз у бошқача йўл тутиши мумкин эдими?
Уйланиш - ўз ҳуқуқларини икки марта камайтириб, мажбуриятларини икки баробар оширишдир (Шопенгауер). Бу фикрга қўшиласизми?
Никоҳ ниҳояси йўқ тарбиядан иборат бўлиши керак (Амьель) - бу билан нима дейилмоқда?
Уйда яшовчилар яхши бўлса уй ҳам яхши бўлади - бу ҳикматни қандай тушундингиз, изоҳланг?
Гап келганда отангни ҳам аяма – изоҳ беринг?
Қонун билан нима ишим бор, судялардан танишим бор – сизнингча бу ибора кимларга тегишли?
Милиция ходими ҳунарли бўлгани яхшими ёки илмли?
Кўп дам олиш одамни занглатади - фикрнинг тўғри эканлигини мисол билан исботланг?
Ишдан бўш вақтнинг камлиги одамни маданиятсиз қилади - фикрга қўшиласизми? Тушунтиринг?
Ҳунарманднинг меҳнатини маҳсулот сифатига қараб баҳолаймиз, милиция меҳнатини қандай баҳолаш мумкин?
Амир Темурнинг ҳайкаллари қайси шаҳарларда ўрнатилган ва нега айнан шу шаҳарларда?
Жаҳон адабиёти дурдоналари ҳисобланган асарлардан айтиб беринг?
Нима учун мусулмон эркаклари аёл кишидан бир қадам олдинда юрадилар?
Овқатланиш одоби ҳақида нималар айта оласиз?
Меҳмон кутиш одоби ҳақида нималар айта оласиз?
Жамоат транспортида ўзини тутишнинг бешта қоидасини айтиб беринг?
Сигарет ёки нос чекувчиларга муносабатингиз?
Мактабда сизга таълим берган учта ўқитувчини эслаб, нега айнан шуларни эслаганингизни айтинг?
Уятчанлик ҳақида гапириб, унинг яхши ёки ёмонлигини исботлаб кўринг?
Шаҳар аҳолиси билан қишлоқ аҳолисини характерлашга уриниб кўринг?
Эҳсон ва садақа, уларнинг фарқи нимада деб ҳисоблайсиз?
Беғараз ёрдам билан узоқ муддатли имтиёзли кредит ёрдами деганда нимани тушунасиз?
Банкота билан банкрот орасида қандай фарқлар бор?
Миллий валютамиз сўмда акс эттирилган расмларни эсланг?
Озодликка чиққан собиқ маҳбусларга нисбатан қандай муносабатда бўлишни таклиф этардингиз?
Ақлий ва жисмоний меҳнат қилувчилар орасида қайси бирини кўпрок ҳурмат қилиш керак деб ўйлайсиз?
“Шум бола” асарини муаллифи ким ва асарнинг мазмуни ҳақида гапириб беринг.
Баҳорда биринчилардан бўлиб гуллайдиган дарахтларни санаб беринг?
Пизан ва Эйфель миноралари ҳақида гапириб беринг?
Дунёда ҳудуди жиҳатидан энг катта давлатларни санаб беринг?
“ Ромео ва Жулетта” ҳақида нима дея оласиз?
Абдулла Қодирий қандай тахаллусларда ижод қилган?
Инновацион усул деганда нимани тушунасиз?
Ўзбекистонда қанча аҳоли яшайди?
Дунёни сув босиши тўғрисидаги афсона ҳақида гапириб беринг?
Йўлдош Охунбобоев ҳақида гапириб беринг?
Файзулла Хўжаев ҳақида гапириб беринг?
Собир Рахимов ҳақида гапириб беринг?
Мамадали Топиболдиев ҳақида гапириб беринг?
Ахмаджон Шукуров ҳақида гапириб беринг?
Зебо Ганиева ҳақида гапириб беринг?
Хамза Умаров ҳақида гапириб беринг?
Шукур Бурхонов ҳақида гапириб беринг?
Ғани Аъзамов ҳақида гапириб беринг?
Соип Хўжаев ҳақида гапириб беринг?
Қодир Махсумов ҳақида гапириб беринг?
Сора Эшонтўраева ҳақида гапириб беринг?
Мирзачўлни ўзлаштириш ҳақида гапириб беринг?
Колхозлар тузиш ҳақида гапириб беринг?
“Осмондаги болалар” фильми ҳақида гапириб беринг?
Тошкент зилзиласи ҳақида гапириб беринг?
Тошкент метроси ҳақида гапириб беринг?
Адиблар хиёбони ҳақида гапириб беринг?
Хожибой Тожибоев ҳақида гапириб беринг?
Ўзбек тандири ҳақида гапириб беринг?
Ўзбекнинг дўпписи ҳақида гапириб беринг?
Ўзбек дорбози ҳақида гапириб беринг?
“Ўзбек иши” ёҳуд “Пахта иши” ҳақида гапириб беринг?
Иномжон Усмонхўжаев ҳақида гапириб беринг?
Пойтахт, шаҳар тушунчасини ёритинг?
Масал айтиб беринг?
Лоф айтиб беринг?
Диннинг қандай илдизлари бор?
Диний тасаввур нима?
Диннинг функцияларини гапириб беринг?
“Келинлар қўзғолони” спектакли ёки фильми ҳақида гапириб беринг?
Саломингизга алик олмаган одамга муносабатингиз?
Сертакаллуфлик нима ва уни сиз қандай баҳолайсиз?
Қайси миллат тўғрисида яхши билсангиз шулар ҳақида гапириб беринг?
Ўзимизни чапани одам деганда ким тушунилади?
Кибрлилик ҳақида гапириб беринг?
Саҳоватпеша одам қандай бўлади?
Содда муғомбир деганда кимни тушунасиз?
Атеист одамлар ҳақида нима дея оласиз?
Нима учун динимизда бошқа динларни ҳақоратлаш тақиқланади?
Қобил билан Хобил ҳақида нималарни биласиз?
Жинояти учун жазо муддатини ўтаб чиққан одамга қандай муносабатда бўлиш керак деб ҳисоблайсиз?
Хафтанинг қайси кунида туғилгансиз, бу кун ҳақида нималар дейишади?
Ёлгизлик Аллоҳга хос деган сўзни қандай тушунасиз?
Ҳашар нима? мисоллар билан айтинг?
Каттани ҳурмат қил кичикни иззат-мисоллар билан тушунтиринг?
Исломда беш нарсани инсон ҳеч қачон билолмайди деган ақида бор, сизнингча булар нима?
Исломда бешта жонзотни тутган жойда ўлдиришга рухсат бор, сизнингча бу қайси жонзотлар?
Куйидаги мақолларни охирига етказинг: - Бургага аччиқ қилиб ......, Бўлинганни..............
“ Олтин балиқ”, “Шох Салтан” эртакларининг муаллифи ҳақида нима дея оласиз?
Жаргон сўз. Ҳозирги жаргонлардан мисоллар айтинг?
Халқимиз орасида машҳур : - Кўчани ҳаққи деган иборани тушунтиринг?
Халқимиз орасида машҳур : - Қўшнини ҳакқи деган иборани тушунтиринг?
Халқимиз орасида машҳур : - Ерни ҳаққи деган иборани тушунтиринг?
Халқимиз орасида машҳур : - Етимни ҳаққи деган иборани тушунтиринг?
Билаги зўр бирни йиқар – билими зўр мингни - мақолни мисол билан изоҳланг?
Ўзбекистон “Қизил китоби” ҳақида гапириб беринг?
Энциклопедия китобининг - бошқа китоблардан фарқи ҳақида гапириб беринг?
Иримларга муносабатингиз, уларнинг қайси бирини ишонарли дея оласиз.
Охирги марта ўқиган китобингиз ҳақида гапириб беринг?
Охирги марта кўрган фильмингиз ҳақида гапириб беринг?
Охирги марта кўрган спектаклингиз ҳақида гапириб беринг?
Охирги марта кўрган концертингиз ҳақида гапириб беринг?
Охирги марта бўлган тарихий жойингиз ҳақида гапириб беринг?
Ўзбекистонлик машҳур спортчиларни айтиб беринг?
Спорт турларини санаб беринг?
Ашула ва мақом, уларнинг фарқи нимада?
Дунёнинг машҳур брендларини айтиб беринг?
Ёддан биладиган шеърларингиздан хоҳлаган биттасини айтинг?
Саид Аҳмад ҳақида гапириб беринг?
“Урсанг эти қотади-гапирсанг бети қотади”, бу мақолни тушунтириб беринг?
Қарз сўраш, қарз олиш тўғрисида нималар дея оласиз?
Ички ишлар органлари ходимларига бериладиган унвонларни санаб беринг?
Сатраплар ким бўлишган?
Одам савдоси ҳақида нима дея оласиз?
Наркодиспансерда кимлар даволанади?
Сифлис, трифер қандай касалликлар?
Таълим соҳасидаги ўзгаришлар ҳақида гапириб беринг?
ОИТС ҳақида нима дея оласиз?
Жиноятчилик суяк суради - деган гапга муносабатингиз?
Одам танасидаги қайси аъзони суяксиз ёв дейишади ва нега?
Юрсанг саёқ - ейсан таёқ - мисоллар билан тушунтиринг?
Қандай ҳолатларда ўзингизни камситилган деб ҳисоблайсиз?
Менга рахминг келмасин. Нега кўпчилик шу гапни айтади?
Ойни этак билан ёпиб бўлмайди – иборани тушунтиринг?
Ғийбат нима ва буни мисолларда тушунтиринг?
Айтаётган гапингни қулоғинг эшитаяптими? Бу ибора кўпинча қайси ҳолатларда қўлланилади?
Йўқолган пичоқнинг сопи олтиндан - мисол билан изоҳланг?
Томоша қилган комедия фильмларингиздан санаб беринг ва биттасини қисқача гапириб беринг?
Жамоа транспортларидаги қоида ёзувларида УВУ қатнашчилари деган тушунча учрайди. Улар ким?
Боқувчисини йўқотган ва ёлғиз она тушунчаларини қандай изоҳлайсиз?
Мачит, мақбара, карвонсарой, сардоба булар нима?
Ижтимоий табақаларнинг қандай белгиларини айта оласиз?
Тошкентдаги шох кўчаларни айтиб беринг?
Охирги марта қайси музейда бўлгансиз?
«..Ҳар қандай тараққиёт маҳсулидан икки хил мақсадда эзгулик ва ёвузлик йўлида фойдаланиш мумкин» деган фикрга изоҳ беринг?
Ўзбекистон ёшлари дейилганда неча ёшлилар тушунилади ва нега шундай?
Саид Олимхон кимлигини айтиб беринг?
Боборахим Машраб ҳақида гапириб беринг?
Латиф Файзиев, Шухрат Аббосов, Зулфиқор Мусоқов гап қайси соҳа вакиллари ҳақида бормоқда?
Интернетда қайси сайтларга кириб турасиз ва билган сайтларингизни санаб беринг?
Ўзбекистонда нашр этиладиган соҳавий газеталар ва уларнинг аҳамияти ҳақида гапириб беринг?
Олий Мажлис депутати қандай хислатларга эга бўлиши керак деб ҳисоблайсиз?
Педиатрия институти ва тиббиёт институтининг бир-биридан фарқи нимада?
Қўрқоқ олдин мушт кўтарар – сиз буни мисоллар билан тушунтиринг?
Владимир Жонибеков, Солижон Шарипов улар ҳақида гапириб беринг?
Каззоб ким ва унга муносабатингиз?
Риёкорлик нима?
Қайси рассомларни чизган суратлари ҳақида гапира оласиз?
Новвойлар, нон турлари, нон ҳақида гапириб беринг?
Лой уйлар дейилганда қанақа уйлар тушунилади?
“Кар ва соқовлар жамияти”нинг вазифаси нимадан иборат?
Акция нима? Акционерлик жамиятичи?
Судхўрлик, судхўрликка муносабатингиз?
Ногиронлар, имконияти чекланганлар - ҳозирги кунда қайси сўзни ишлатиш тавсия этилмоқда нима учун?
Шахсий гигиена тўғрисида гапириб беринг?
Нурафшон шаҳри ҳақида гапириб беринг?
Плантация деганда нимани тушунасиз?
Ўзбекистоннинг ёввойи табиати ҳақида гапириб беринг.
Паранжи ҳақида гапириб беринг?
Нима - яхшию, нима - ёмон?
Танқид нима, ўзингизни танқид қилингчи?
Букрини қабр тўғрилайди – бу мақолни қандай тушунасиз?
учинчи савол – касбий компетенциядан келиб чиқиб умумий дунёқарашини аниқлаш бўйича саволлардан иборат бўлади.

Танловларда иштирок этаётган номзодларга бериладиган саволлар мазмуни ички ишлар органларининг сафдорлар таркиби лавозимлари учун таълим мутахассислиги ҳуқуқшунослик фанларига ихтисослашмаган умумий, ўрта-махсус, бошланғич профессионал, ўрта профессионал ва ўрта-махсус профессионал таълим учун мўлжалланган ўқув дастурларига, офицерлар таркиби лавозимлари учун таълим мутахассислиги ҳуқуқшунос ва ижтимоий гуманитар фанларга ихтисослашмаган таянч олий таълим учун мўлжалланган ўқув дастурларига мувофиқлаштирилган ҳолда тузилади.

Номзодларнинг касбий компетенциядан келиб чиқиб, умумий дунёқарашини аниқлаш юзасидан тузиладиган саволлар, уларнинг ижтимоий-сиёсий билими, дунёқараши, республика ва дунёда бўлаётган воқеалардан хабардорлиги ҳамда ички ишлар органларининг тегишли соҳавий хизмати фаолияти учун зарур бўлган бошқа муҳим жиҳатларни аниқлашга йўналтирилган бўлади.

Номзодлар билетлардан бирини ихтиёрий танлаб олгач, саволларга тайёргарлик кўришлари учун 15 дақиқа вақт берилади. Агарда номзод ушбу вақтдан фойдаланишни лозим деб топмаса, тайёргарлик кўрмасдан ҳам жавоб беришга рухсат берилади.

Номзодларнинг саволларга жавоблари қуйидаги 4 та мезон бўйича баҳоланади:

саволнинг мазмуни ва моҳиятини очиб бериши;

саволга жавобни мантиқан ва кетма-кетликда изчил ифодалаши;

саволни ёритишда мустақил ва ижодий фикрлаши;

саволни ёритишда ишончли далиллар ёки норматив ҳужжатларга мурожаат қилиши.

Якка тартибдаги якуний суҳбат учун ажратилган энг юқори балл 30 баллни ташкил этиб, номзоднинг ҳар бир саволига берган жавоби “10” баллик тизимда баҳоланади.

Якка тартибдаги якуний суҳбатда узрли сабабларсиз қатнашмаган номзодлар “0” балл билан баҳоланади.

Қабул чегарасида бир нечта номзод бир хил натижа кўрсатган ҳолларда, ушбу номзодларнинг билетнинг учинчи саволи “касбий компетенциядан келиб чиқиб умумий дунёқарашини аниқлаш” бўйича берган жавоби натижаси юқори бўлган номзод бўйича хизматга касбий жиҳатдан яроқлилиги тўғрисида хулоса чиқарилади. Номзодларнинг мазкур савол бўйича баллар миқдори ҳам тенг бўлганда, касбий компетенциядан келиб чиқиб умумий дунёқарашини аниқлаш бўйича қўшимча саволга жавоблари натижасига қараб хулоса чиқарилади.